Guide om inbrottsskydd

Organiserade internationella ligor väller in över landets gränser och bryter sig in i våra hem med slipade metoder. I Stockholm har de anmälda villainbrotten ökat med 60 procent under 2009. I Södertälje har anmälningarna stigit med 232 procent på ett år. Bara en försvinnande liten del av anmälningarna - 4 procent - leder till åtal.

Är vi helt chanslösa? Nej!
Med kunskap, insikt, och rätt utrustning kan du göra mycket för att minimera risken att just ditt hem råkar ut för ett inbrott. Vi har därför sammanställt de mest effektiva råden från Polisen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) samt försäkringsbolagen. Nedan hittar du listan på dina viktigaste vapen!

Lär känna din fiende
Den bästa försvarsstrategin bygger på kunskap om hur din antagonist tänker. Bostadsinbrotten av idag är inte längre impulsstyrda handlingar av desperata missbrukare. De är resultat av noggran planering i flera steg. Den professionelle inbrottstjuven tar hänsyn till riskerna och väljer med precision ut sitt område och sina objekt med hjälp av satellitbilder, flygfoton och personliga observationer. Det går att hitta mönster i tjuvarnas tillvägagångssätt - dvs vanliga ingångsvägar, genomsökningsmetoder och försäljningskanaler. Dessa rön har resulterat i ett digert material av tillämpad forskning i form av tips och råd om brottsförebyggande åtgärder. 

 

Handfasta grepp

Bostadsinbrott är svåruppklarade. Det förekommer ytterst sällan att en inbrottstjuv kan gripas på bar gärning, eller att det finns vittnesuppgifter som kan leda till ett gripande. Likaledes ger "verklighetens CSI" - dvs kriminalteknisk spårsäkring på inbrottsplatser - endast i undantagsfall träffar. Brottsprevention har alltså betydligt större genomslag än de insatser som görs när inbrottet redan har inträffat. Det här kan du göra - rent konkret:

 
1. Bjud inte in tjuven

 • Skylta inte med din egendom. Se till att dina värdesaker inte syns utifrån, framförallt inte redan från gatan.
 • Dra inte för gardiner och persienner över dagen - det är tecken på att ingen är hemma.
 • Planera dina planteringar ur säkerhetssynpunkt. Buskar och träd kan vara bra för att skymma insynen, men blir de för stora kan tjuven lätt arbeta ostörd bakom dem, även i fullt dagsljus.
 • Ska du resa bort? Få huset att se bebott ut. Be en granne ta in din post, lägga sopor i din soptunna, parkera sin bil på din tomt, mm.
 • Tala om för tjuven att du har larm eller stöldskyddsmärkning genom synliga varningsdekaler.
 • Installera utomhusbelysning med rörelsedetektorer, som tänds om någon närmar sig bostaden. Tjuven arbetar nämligen helst utan att synas. 


2. Var observant

 • Var nyfiken på dina grannar - er gemensamma vaksamhet blir ert skydd mot inbrottstjuvarnas kartläggning av ert bostadsområde. Engagera er i grannsamverkan!
 • Ta kontakt - Om någon stryker runt nära ditt hem, har du all rätt i världen att gå fram och fråga “ursäkta, behöver Ni hjälp?”. Det stör effektivt en potentiell rekognoscering. Ta gärna bilder på personer eller bilar som inte hör hemma i grannskapet - det är fullt lagligt att fotografera utomhus!
 • Ring polisen (telefon 112) om du ser eller hör något suspekt - små tips kan vara värdefulla.
 • Begär legitimation innan du släpper in någon helt okänd i ditt hem. Försäljare som knackar dörr ska bära synlig legitimation.


3. Upprätta ett starkt skalskydd

 • Bra lås är det absolut bästa skyddet mot att tjuven tar sin i bostaden. Förse därför samtliga fönster och dörrar med godkända ytterdörrlås och fönsterlås
 • Skaffa ett hemlarm! 99,9 % av alla larmade hus råkar aldrig ut för inbrott. Larm fungerar nämligen avskräckande då en spontan tjuv hellre väljer ett hus utan larm.
 • Lås om ditt hem så att det är minst lika svårt för en obehörig att ta sig ut som in. Låt inte en tjuv som tagit sig in via ett fönster bära ut ditt bohag via altanen eller genom ytterdörren.
 • Lås in din allra värdefullaste egendom. Skydda oersättligt arvegods och fotografier från både klåfingriga typer och lågor med säkerhetsskåp. Behöver du hjälp att hitta rätt förvaring för dina behov? Vår skåpguide hjälper dig.

 
4. Just in case...

 • Säkerställ att ditt skalskydd uppfyller kraven från ditt försäkringsbolag. Vi har sammanställt en liten "lathund" som hjälper dig möta aktsamhetskraven
 • Märk och registrera stöldbegärliga värdeföremål, detta gör det nästan omöjligt för tjuven att sälja dem vidare. Vi rekommenderar stöldskyddsmärkning!
 • Dokumentera dina ägodelar, så har du bevis ur försäkringssynpunkt. 

 

Säkerhetsboken

Vi vill även tipsa dig om Säkerhetsboken Inbrotts- och utrymningssäkerhet för ditt hem framtagen av ASSA.
ASSA
Säkerhetsboken
 

Djupanalys

Är du intresserad av att gå på djupet i inbrottstjuvens tankesätt? Denna artikel kan fungera som en introduktion: "Inbrottstjuvar handlar ganska rationellt" (från Brå:s tidskrift Apropå).