Gasvarnare

Brandvarnare  

En gasvarnare reagerar på osynliga men brand- och explosionsfarliga gaser som flaskgas (gasol), LPG-gas (butan, propan etc), LNG-gas, stadsgas, naturgas, med mera. Observera att en gasvarnare slår larm långt innan koncentrationen blivit så hög att fara för explosion föreligger.

Glöm inte att kontrollera dina gasvarnare flera gånger om året. Allt du borde veta om dina gasvarnare har vi sammanställt i vår guide om brandvarnare.

Brandvarnare

En gasvarnare reagerar på osynliga men brand- och explosionsfarliga gaser som flaskgas (gasol), LPG-gas (butan, propan etc), LNG-gas, stadsgas, naturgas, med mera. Observera att en gasvarnare slår larm långt innan koncentrationen blivit så hög att fara för explosion föreligger.

Glöm inte att kontrollera dina gasvarnare flera gånger om året. Allt du borde veta om dina gasvarnare har vi sammanställt i vår guide om brandvarnare.