Brandskydd till BRF City

BRF City

Välkommen till St George! 

St George Security Store är ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag som grundades 2003 och blivit utsett till Årets E-handel 2010 av Svensk Handel.

Vi är både lösnings- och leverantörsoberoende och kan därmed erbjuda en oberoende rådgivning av de bästa produkterna inom varje kategori. Vi fokuserar uteslutande på högkvalitativa produkter från marknadsledande tillverkare för att kunna erbjuda det som alla kunder söker hos oss: trygghet. Vi tar ett helhetsansvar och erbjuder kompetent och personlig rådgivning både före och efter ett köp.

Sedan 2009 har vi ett nära samarbete med ett av Sveriges största försäkringsbolag och bland våra kunder är kommuner, myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner.

Vill du veta mer om oss? Läs gärna mer om St George Security Store här.

 

 

Rekommendationer till BRF City

Nedan har vi sammanställt våra rekommendationer avseende brandvarnare, brandsläckare och brandfilt, som baseras på vår mångåriga erfarenhet från hundratals bostadsrättsförening samt vår dialog med Lars Granqvist på BRF City. Offerten med prisförslag har skickats direkt till Lars Granqvist.

 

Brandvarnare  

Brandvarnare

Generella rekommendationer

Brandvarnare är den produkt som vi säljer mest av, både i antal och i summan, och det finns nog ingen viktigare säkerhetsprodukt man borde ha i sin bostad, eftersom en fungerande brandvarnare kan betyder skillnaden mellan liv och död. Därför rekommenderar vi till alla våra kunder att inte göra några kompromisser vid val av brandvarnare. 

Vi erbjuder tre olika brandvarnare som alla uppfyller BRF Citys generella krav på en sammankopplingsbar brandvarnare med inbyggt 10-års batteri, nämligen Capidi, Deltronic PX-serie och FireAngel Wi-Safe2-serie. Samtliga modeller är självklart certifierade och godkända enligt EN14604:2005, Reach, RoHS och CE. Dessutom uppfyller samtliga modeller våra höga kvalitetskrav och vi har endast goda erfarenheter gällande kvalitet, användbarhet och driftsäkerhet (med väldigt få reklamationer). Samtidigt har alla olika modeller förutom pris olika för- och nackdelar som är viktiga att ta i beaktande.

  • Capidi är den enklaste modellen eftersom det inte finns några andra typer av varnare eller tillbehör än den optiska rökvarnaren. Dessutom saknar denna modell en inbyggt repeater, vilket innebär vissa komplikationer vid parningen.
  • Deltronic PX-serie är en mer avancerad modell i och med att den är en kombinerad optisk rökvarnare och temperaturvarnare som dessutom har en inbyggt repeater. 
  • FireAngel Wi-Safe2-serie innehåller ett stort antal olika varnare och tillbehör, förutom en optisk rökvarnare finns bland annat temperaturvarnare, kolmonoxidvarnare, kontrollpanel, stroposkop och lågfrevenssiren. Även FireAngel Wi-Safe2 har inbyggt repeater.
Se nedan för en komplett översikt över dessa tre brandvarnare
 

Specifika rekommendationer

Vi anser att  det ställs ett antal specifika krav på ett nytt brandvarnaresystem för BRF City, inte minst på grund av föreningens storlek.

Flexibilitet

BRF City är en mycket stor förening med närmare 1.000 lägenheter, där det blandas små och stora lägenheter, yngre och äldre människor samt människor med olika matlagnings- och levnadsvanor. Dessutom är en tidsperiod på 10 år, som brandvarnarna ska hålla, en lång tid där behoven kommer att förändras under tiden. Vi rekommenderar därför stark att välja ett brandvarnaresystem som erbjuder stor flexibilitet för att möta behoven av och därmed ökar acceptansen och användandet hos så många boende som bara möjligt. Till exempel ska en boende kunna byta ut en optisk brandvarnare mot en temperaturvarnare i köket, om matlagningen orsakar regelbundna fellarm. Om detta alternativ inte finns är tyvärr risken stor att den boende plockar ner brandvarnare helt och hållet. Ett annat exempel är männsikor med funktionsnedsättning, som ska kunna välja speciella tillbehör för att kunna känna sig trygga också (se nedan om tillgänglighet). Vi anser därför att Capidi inte är lämpligt alternativ eftersom det inte finns några andra varnare än optiska brandvarnare eller annan tillbehör överhuvudtaget. Även Deltronic PX-serie erbjuder en relativ begränsad flexibilitet med bara en kombinerad optisk brandvarnare och temperaturvarnae. FireAngel Wi-Safe2-serie däremot erbjuder det absolut mest flexibla system på marknaden idag.

Funktionalitet

Samtliga modeller erbjuder samma grundfunktionalitet, att snabbt och pålitligt upptäcka brand (rök). Men det finns ändå betydande skillnader gällande funktionalitet och följande två borde vara av stor betydelse för BRF City.

  • Antal olika kanaler som brandvarnarna kommunicerar med varandra. Här erbjuder Capidi och FireAngel ett automatiskt förfarande där brandvarnarna kopplar ihop sig automatiskt genom att välja en av flera tusen (Capidi) eller en av flera miljoner (FireAngel) möjliga kanaler. Detta gör sammankopplingen (parningen) väldigt enkelt (mer om detta nedan) och samtidigt är risken för att två närliggande bostäder har brandvarnare på samma kanal i princip obefintlig. Deltronic däremot erbjuder endast ett manuellt kanalval där man kan (man inte måste) välja mellan 16 olika kanaler (med en omprogrammering kan antal olika kanaler utökas till 240), vilket innebär att risken för kanalkonflikter är överhängade. Vi anser därför att Deltronic inte är ett lämpligt alternativ för en så stor förening som BRF City.
  • Repeater-funktionen, som gör att brandvarnare bildar ett s k Mesh-nätverk där larmsignaler skickas från en brandvarnare till en annan och sedan vidare till en tredje. Brandvarnare utan repeater-funktion kan inte göra det och detta innebär att samtliga brandvarnare måste vara inom direkt räckvidd för varandra. En repeater-funktion ökar därmed räckvidden avsevärt, vilket kan vara viktigt i större bostäder och/eller bostäder som har flera plan. Deltronic och FireAngel har repeater funktion medan Capidi har inte det.

Tillgänglighet

Tillgänglighet i form av brandvarnaresystemets stöd för funktionshindrade, till exempel rullstolsbundna personer eller personer med nersatt hörsel, är ytterligare en viktig punkt vid val av lämpligt system. Här utmärker sig återigen FireAngel Wi-Safe2-serien med kontrollpanel för äldre och rullstolsbundna (som inte kan klättra upp en stege) samt lågfrekvenssirén, stroboskop och vibrationskudde för hörelseskadade. Capidi erbjuder ingen stöd för funktionshindrade överhuvudtaget medan Deltronic erbjuder stöd endast genom en extern larmmottagare som kräver både ytterligare extern tillbehör och installation på plats.

Enkelhet

Användarvänligheten är en avgörande faktor om brandvarnarna kommer att installeras korrekt och därmed fungera korrekt över hela livslängden och för att brandvarnarna inte ska monteras ner efter en tid pga upprepade fellarm eller strul. En grundförutsättning är att sammankopplingen (parningen) är enkel och blir rätt. Därför förespråker vi en automatisk parning där brandvarnarna själva ställer in rätt kanal, vilket både Capidi och FireAngel erbjuder. Med Deltronics manuella förfarande är risken stor att många boende inte byter kanal överhuvudtaget eller att grannar byter till samma kanal. Varenda falsklarm kommer därmed att skapa irritation och frustration. Ytterligare en nackdel är att ett manuellt förfarande innebär en risk för att användarna inte förstår hur det går till, eller omedvetet gör fel, och därmed måste man räkna med ett betydande supportbehov.

Capidi erbjuder automatisk parning, men eftersom Capidi inte har en repeaterfunktion finns risk att användare gör fel när de försöker att sammankoppla tre eller fler brandvarnare. Till exempel är ett vanligt fel med tre brandvarnare att användare kopplar först kopplar ihop brandvarnare 1 med brandvarnare 2 och därefter brandvarnare 2 med brandvarnare 3 - i vilket fall brandvarnare 1 inte längre är sammankopplad med de övriga. Ett annat vanligt fel med fyra brandvarnare är att användare kopplar ihop brandvarnare 1 med brandvarnare 2 och sedan brandvarnare 3 med brandvarnare 4 och därmed alltså skapa två olika grupper. Vi vet av erfarenhet att dessa problem uppstår vilket också skapa både ett supportbehov och innebär att en viss del av boståder inte har fullgott brandskydd.

Endast FireAngel Wi-Safe2 erbjuder ett vattentät system för parningen, där det inte går att göra fel eftersom alla brandvarnare kan användas för att koppla in nya brandvarnare. 

Sammanfattning

Eftersom både Capidi och Deltronic har ett antal svaga punkter som gör dessa brandvarnare olämpliga och samtidigt FireAngel Wi-Safe2 är överlägset inom samtliga områden, är vår rekommendation enkel. Vi rekommenderar styrelsen i BRF City att välja brandvarnaresystemet FireAngel Wi-Safe2 - inte minst på grund av att vi tack vare nära samarbete med tillverkaren kan vi erbjuda denna brandvarnare till ett otroligt bra pris.

 

Översikt över olika brandvarnare

Modell  

Capidi
CAP388B

 

Deltronic
PHTX-8231

 

FireAngel
Wi-Safe2

Godkänd enligt EN14604:2005   Ja   Ja   Ja
Livslängd   10 år   10 år   10 år
Batteri   Inbyggt, ej utbytbart   Inbyggt, ej utbytbart   Inbyggt, ej utbytbart

 

Produktserien omfattar

           

Optiska rökvarnare

  Ja   Ja   Ja
Temperaturvarnare   Nej   Ja   Ja
Kolmonoxidvarnare   Nej   Nej   Ja
Nätansluten brandvarnare   Nej   Nej   Ja

 

Sammankopplingsbar

           
Parning   Automatisk   Manuell   Automatisk
Antal kanaler   Flera tusen   16 (240)   16 Mio
Frekvens   868 Mhz   868 Mhz   868 Mhz

 

Tillbehör för funktionshindrade

           
Kontrollpanel   Nej   Nej   Ja
Lågfrekvenssirén   Nej   Nej   Ja
Blixtljus   Nej   Nej   Ja
Stroboskop och vibrationskudde   Nej   Nej   Ja
             

Övriga funktioner

           
Repeater   Nej   Ja   Ja
Larmmottagare   Nej   Ja   Nej

Rek pris

 

895 kr (2-pack)

  745 kr   675 kr

 

 

Om ni vill lära er mer om brandvarnare, läs gärna vår guide om brandvarnare.

 

 

Brandsläckare  

Brandsläckare

Rekommendation av lämplig brandsläckare är enkel. Samtliga branschorganisation såsm Brandskyddsföreningen och brandförsvaret är överens om att privatpersoner bör ha minst en 6 kg ABC-pulversläckare i sin bostad. Det är dock viktigt att se upp eftersom det är inte "storleken" 6 kg utan släckeffekten som är måttet för brandsläckarens kapacitet. Tidigare var pulversläckare med en släckeffekt på 27A eller 43A vanliga, numera är dock en pulversläckare med en släckeffekt på 55A standard. 55A innebär alltså mer än 100% större kapacitet än 27A och nästan 30% större kapacitet än 43A.

Den stora utmaningen på privatmarknaden är - förutom att få kunder att köpa en brandsläckare - att få kunderna att inte gömmer undan brandsläckaren långt bort i ett skåp eller förråd. Vid en eventuell brand är det nämligen sekunderna som räknas och en undangömd brandsläckare kan innebär skillnaden mellan att kunna släcka brand eller inte. Vi rekommenderar därför att erbjuda vita och/eller svarta brandsläckare eftersom det avsevärt höjer benägenheten hos de flesta boende att sätta upp en brandsläckare lätt tillgänglig i sin hall, kök eller vardagsrum.

Vi rekommenderar därför styrelsen i BRF City att införskaffa minst en 6 kg pulversläckare med en släckeffekt på 55A 233B C i vit och/eller svart till samtliga bostäder:

Större bostäder och bostäder med två våningsplan bör ha minst två brandsläckare. därutöver rekommendera vi att komplettera med en mindre handbrandsläckare, till exempel Firephant eller Firemill.

 

Om ni vill lära er mer om brandvarnare, läs gärna vår guide om brandsläckare.

 

 

Brandfilt  

Brandfilt

En brandfilt ska ha en storlek på 180 x 120 cm, filten ska bestå av flera lager (minst två och helst tre) och ska ha en silikonbehandling, Samtliga våra brandfiltar uppfyller dessa kriterier. Därutöver rekommenderar vi återigen att erbjuda brandfiltar med vit och/eller svart fordral för att undvika i största möjliga mån att dessa göms undan i lådor och skåp.

Om ni vill lära er mer om brandvarnare, läs gärna vår guide om brandsläckning.

 

Partnerskap

Förutom detta konkreta förslag vill vi erbjuda styrelsen och de boende i BRF City ett långsiktigt partnerskap där St George

  • Ett ramavtal som ger lägre priser och specifika villkor avseende ett antal utvalda säkerhetsprodukter 
  • En egen kundsida där vi erbjuder säsongsspecifika specialerbjudanden till våra partners.
  • Rådgivning kring säkerhetsprodukter och -lösningar.
 

Kontakt

Vid frågor kring våra rekommendationer, produkter eller erbjudandet, kontakta gärna Marc Schäfer på 0733-585300 eller marc.schafer@stgeorge.se.

 

 

Brandfilt  

Säkerhet i bostadsrättsföreningar

Avslutningsvis har vi sammanställt några rekommendationer gällande säkerhet för bostadsrättsförening.