JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Skalskydd

Ett skalskydd avser att skydda en lokals samtliga omslutningsytor såsom väggar, golv och tak samt dörrar och fönster. Skalskyddsprodukter omfattar exempelvis rullgallerjalusiergallergrindarinkrypningsskyddsäkerhetsdörrar. Försäkringsbolagen ställer tydliga krav kring en lokals skalskydd enligt försäkringskraven utfifrån utifrån olika skyddsklasser.

Tänk på att ibland kan det vara lättare att forcera en vägg än att bryta upp en dörr.

Det finns inga produkter som matchar urvalet