Guide om cykel-, moped- och mc-lås

Cykelstöld är ett av de vanligaste egendomsbrotten med över 66.000 anmälda cykelstölder per år, mörkertalet förväntas dock vara betydligt större. Samtidigt klaras endast ca 1% av alla cykelstölder upp. Även stöld av moped (ca 5.000 stölder per år) och motorcykel (ca 2.000 stölder per år) är vanliga. Och även om de flesta stölder är försäkrade, ersätter försäkringsbolagen endast nuvärdet med avdrag för självrisk (läs mer om försäkringsbolagens ersättningsvillkor nedan), att ersätter en stulen tvåhjuling blir därmed i regel en dyr historia för ägaren och att investerera i ett bra lås är därför alltid en bra idé.

Men vilket lås ska man välja? Vi rekommenderar att utgå i första hand från stöldskyddsnivån man önskar uppnå - baserad på försäkringsbolagens krav och personliga önskemål - och i andra hand väljer ett typ av lås och en låsning som passar sina egna behov och preferenser.

 

Rekommenderad låsning och försäkringskrav

Försäkringsbolagen och branschorganisationer som Stöldskyddsföreningen (SSF) har följande allmänna rekommendationer och krav. Vi rekommenderar dock alltid att kontrollera villkoren med sitt eget försäkringsbolag.

Låstyp


 

Regelverk


Rekommenderad låsning och försäkringsbolagens krav


Cykellås

 

För låsning av cykel rekommenderas godkända cykellås enligt regelverk SSF 011, alternativt hänglås och kätting i klass 2 enligt regelverken SSFN 014 och SSFN 022.

De flesta försäkringsbolag har inga särskilda låskrav när det gäller cyklar med ett normalt värde (upp till ca 15.000 kr), vilket innebär i praktiken att man inte behöver låsa dessa cyklar med ett godkänt cykellås för att försäkringen ska gälla. I vissa fall kan även försäkringen gäller om cykeln inte var låst alls, i dessa fall blir ersättningen dock lägre.

Mopedlås

  För låsning av EU-moped krävs motsvarande lås för motorcykel, se nedan. Även hänglås och kätting i lägst hänglåsklass 3 enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 kan användas. För fullt försäkringsskydd rekommenderar ska din moped vara låst med minst ett godkänt lås, antingen ett motorcykellås i klass B eller högre eller hänglås med kätting i klass 3 eller högre.

Motorcykellås

 

För låsning av motorcykel rekommenderas godkända motorcykellås enligt regelverk TFFN 701, utgåva 2. Även hänglås och kätting i lägst hänglåsklass 3 enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 kan användas.

För fullt försäkringsskydd ska din motorcykel ska vara låst med två skilda godkända lås, antingen motorcykellås i klass C eller högre eller hänglås med kätting i klass 3 eller högre.

Snöskoter

 

För låsning av snöskoter rekommenderas godkända snöskoterlås motsvarande motorcykellås enligt regelverk TFFN 701, utgåva 2. Även hänglås och kätting i lägst hänglåsklass 3 enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 kan användas.

 

Båtlås

 

För rekommenderad låsning av båt och vattenskoter rekommenderas hänglås, kätting och kättingbeslag i lägst hänglåsklass 3 enligt regelverken SSFN 014, SSFN 022 respektive SSFN 020.

 

Båtmotorlås

 

För låsning av utombordsmotorer rekommenderas godkända båtmotorlås enligt regelverket SSFN 026.

 
   

SSF 1057

 

 

Regelverk

  • SSF-normer (SSFN): Svenska Stöldskyddsföreningens normer
  • TFF-normer (TFFN): Trafikförsäkringsföreningen har i samarbete med Stöldskyddsföreningen utarbetat vissa normer avseende stöldskydd för fordon. Dessa distrubueras av Stöldskyddsföreningen.
Fordrings- och provningsnorm för      

   

Regelverk      

Cykellås   SSFN 011
Hänglås   SSFN 014
Hänglåsbeslag   SSFN 018
Låsbeslag   SSFN 020
Låskätting   SSFN 022
Lås till moped och motorcykel   TFFN 701
Mekaniskt extra stöldskydd för bil   TFFN 902
Utombordsmotorlås   SSFN 026 
Kulhandskelås till släp- och husvagnar   SSFN 1057
Positioneringssystem   SSFN 1073

 

Typ av lås

Det finns olika låstyper, som har olika för- och nackdelar.

  • Ramlås är det enklaste låsalternativet som ger inget bra stöldskydd, eftersom man intekan låsa fast cykeln vid ett fast föremål, till exempel ett cykelställ.
  • Vajerlås är ett annat enklare låsalternativ, de är lätta och smidiga men ger inget speciellt bra skydd.
  • Bygellås ger, beroende på bygelns tjocklek och material, ett betydligt bättre skydd än vajerlåsen, och desstuom kan dem fästas enkelt vid cykelns ram. På grund av bygelns fasta form kan det dock vara svårt att låsa fast cykeln vid en stolpe eller dylikt.
  • Hänglås med kätting är i det avseende betydligt mer flexibel, men samtidigt finns inget sätt att fästa låset vid cykeln, vilket innebär att det kan bli tungt och klumpigt att bära låset under cykelturen.
  • Godkända bromsskivelås, är mycket effektiva lås för motorcyklar, de är mycket svåra att avlägsna. 
  • Bultlås
 

Stöldskyddsnivå

Stöldskyddsnivån material och diameter på bygel, vajer eller kätting

ABUS Säkerhetsklass delar in skyddet i Standard level (klass 2-3), Extra level (klass 4-8) och Maximum level (klass 10-20)

 

 

Låsning

Även låsningsmetoden med nyckel eller kodlås

Låssystem lika låsning

 

 

Ersättning från försäkringsbolag

För att kunna göra anspråk på försäkringen behöver man kunna visa att man har ägt det stulna föremålet. Det enklaste är förstås att ha ett kvitto, men om man inte har kvittot kvar kan till exempel en banköverföring, en Swisch-betalning eller liknande vara tillräckligt. En rekommendation är att mar tar ett foto av sig själv och cykeln / mopeden / motorcykeln, så kan försäkringsbolagen lättare se vad det är för modell, och i vilket skick den var.

Om försäkringsbolagen godkänner en anmälan, beräknas ersättningen på det stulna föremålets pris med avdrag för ålder och skick. Därutöver dras även självrisken av. I de flesta fall överstiger dessa avdrag priset för de dyraste cykellåsen flera gånger om. Ett bra cykellås är därför alltid en mycket bra investering.