Guide om lås till cykel, moped, mc, bil, båt och skoter

Lås till cykel, moped, motorcykel, skoter, båt, utombordare och bil

Cyklar, mopeder, motorcyklar, bilar, båtar och båtmotorer är mycket stöldbegärliga. Cykelstölder, till exempel, är ett av de vanligaste egendomsbrotten i Sverige med över 66.000 anmälda stulna cyklar per år (och ett stort mörkertalet). Samtidigt klaras endast ca 1% av alla cykelstölder upp. Även stöld av moped (ca 5.000 stölder per år) och motorcykel (ca 2.000 stölder per år) är vanliga. Och även om de flesta stölder är försäkrade, ersätter försäkringsbolagen endast nuvärdet med avdrag för självrisk, och att ersätter en stulen cykel, moped, motorcykel, bil, båt eller båtmotor blir därmed i regel en dyr historia för ägaren. Med en förhållandevis liten investerering i ett bra lås kan man minska risken betydligt för att drabbas av stöld.

Denna guide handlar om det mekaniska skyddet i form av lås. Det finns andra sätt att stöldskyddssäkra sina tvåhjulningar, bilar och båtar som stöldskyddsmärkning och spårsändare. Vi rekommenderar därför även vår guide om stöldskyddsmärkning samt vår guide om spårningssystem.

Men vilket lås ska man välja? Vi rekommenderar att utgå i första hand från stöldskyddsnivån man önskar uppnå - baserad på försäkringsbolagens krav - och i andra hand väljer ett typ av lås och en låsning som passar sina egna behov och preferenser.

Innehåll


Rekommenderad låsning och försäkringskrav

Stöldskyddsföreningen (SSF) och försäkringsbolagen har följande allmänna rekommendationer och krav. Observera att villkoren och rekommendationer kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag och även mellan olika  kunder. Vi rekommenderar dock alltid att man kontaktar sitt försäkringsbolag ifall man är osäker.

Låstyp

 

Regelverk

Rekommenderad låsning och försäkringsbolagens krav

Cykellås

 

För cykellås gäller regelverk SSF 011, alternativt kan även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 och SSFN 022 användas.

För låsning av cykel rekommenderas ett godkänt cykellås, alternativt godkänt hänglås med kätting i klass 2. De flesta försäkringsbolag har inga särskilda låskrav när det gäller cyklar med ett normalt värde (upp till ca 15.000 kr), vilket innebär i praktiken att man inte behöver låsa dessa cyklar med ett godkänt cykellås för att försäkringen ska gälla. I vissa fall kan även försäkringen gäller om cykeln inte var låst alls, i dessa fall blir ersättningen dock lägre.

Mopedlås

  För mopedlås gäller samma regelverk som för rmotorcykellås, se nedan. Även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 kan användas. För fullt försäkringsskydd ska din moped vara låst med minst ett godkänt lås, antingen ett godkänt motorcykellås i klass B eller högre eller ett godkänt hänglås med kätting i klass 3 eller högre.

Motorcykellås

 

För motorcykel gäller regelverk TFFN 701 utgåva 2, alternativt kan även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 respektive SSFN 022 användas.

För fullt försäkringsskydd ska din motorcykel ska vara låst med två skilda godkända lås, antingen motorcykellås i klass C eller högre eller hänglås med kätting i klass 3 eller högre.

Rattlås (till bilen)

För extra mekaniskt stöldskydd av bil gäller regelverk TFFN 902.

Försäkringsbolagen har i regel inga krav på rattlås men rekommenderar att använda ett godkänt rattlås för att minimera stöldrisken.

Fälglås (till bilen)

Inget regelverk

Försäkringsbolagen har i regel inga krav på fälglås men rekommenderar att använda fälglås för att minimera stöldrisk.

Snöskoter

 

För snöskoterlås gäller regelverk TFFN 701 utgåva 2, alternativt kan även hänglås och kätting enligt regelverken SSFN 014 och SSFN 022 användas.

För låsning av snöskoter rekommenderas ett godkänt snöskoterlås. Även ett godkänt hänglås med kätting i klass 3 eller högre kan användas.

Båtlås

 

Hänglås, kätting och kättingbeslag enligt regelverken SSFN 014, SSFN 022 respektive SSFN 020.

Försäkringsbolagen rekommenderar för låsnng av båt och vattenskoter ett godkänt hänglås, kätting och kättingbeslag i klass 3 eller högre.

Båtmotorlås

 

För låsning av utombordsmotorer med båtmotorlås gäller regelverk SSFN 026.

Mindre utombordare (med en effekt mindre än 50 hk) ska i regel låsas vid båten med godkänt hänglås, kätting och låsbygel i klass 3 eller högre. 
Större utombordare måste vara monterade enligt tillverkarens anvisning. Här finns inget krav på motorlås, men försäkringsbolagen rekommenderar i regel att man förbättra stöldskyddet med godkänt bultlås
Hjälpmotorer kan vara svåra att låsa med bultlås, därför rekommenderas att låsa fast hjälpmotorn till båten med hjälp av godkänt hänglås, kätting och låsbygel i klass 3 eller högre.

 

Låstyper

Det finns olika låstyper på marknaden

 • Ramlås är den enklaste låstypen som finns endast till cyklar. Denna låstyp ger ett begränsat stöldskydd, eftersom man inte kan låsa fast cykeln vid ett fast föremål, till exempel ett cykelställ eller en lyktstolpe.
 • Vajerlås är en enklare låstyp till cyklar samt barnvagnar med mera. De är oftast lätta och smidiga och ger ett grundläggande stöldskydd. 
 • Kättinglås är i själva verket en låskätting med integrerat lås. Kättinglåsen tillhör de kraftigaste låsen på marknaden och erbjuder ett mycket bra stöldskydd för cyklar, mopeder, motorcyklar, snöskoter med mera.
 • Bygellås erbjuder ett bra stöldskydd till cyklar och mopeder på grund av sin fasta from. Desstuom kan ett bygellås fästas enkelt på cykelns eller mopedens ram. På grund av bygelns fasta form kan det dock vara svårt att låsa fast cykeln vid ett tjockare träd eller en tjockare stolpe.
 • Vikbara lås består av av ett antal vikbara länkar i specialstål och därmed kombinerar dessa lås ett bra stöldskydd för cyklar med hög flexibilitet i ett litet format.
 • Bromsskivelås, är mycket effektiva lås eftersom de är mycket svåra att avlägsna, och erbjuder marknadens bästa stöldskyddet för för mopeder och motorcyklar, tillsammans med hänglås och kätting samt kättinglås.
 • Hänglås med kätting är en flexibel lösning som erbjuder ett mycket bra stöldskydd till allt från cyklar, mopeder, motorcyklar, snöskoter, båtar, båtmotorer och släpvagnar/trailers.
 • Snöskoterlås är i själva verket ett hänglås med en väldigt lång bygel för att passa skoterlåsen.
 • Rattlås är lås man monterar över ratten för att förhindrar att man kan använda ratten och därmed köra iväg med bilden. Rattlåsen skyddar även mot stöld av själva ratten och/eller utrustning i ratten som airbags.
 • Fälglås är lås som skyddar bultarna på fälgerna som omöjliggör för tjuvarna att stjäla fälgerna på bilen.
 • Bultlås låser fast utombordare vid båten genom att låsa fast en av bultarna.

Låstillbehör

 • Larm - På senare år har flera lås utrustats med inbyggda larm. Dessa larm reagerar vid rörelse och larmar med ett mycket högt ljud på upp till 120 dB, Bland annat finns bygellås, vikbara lås samt bromsskivelås med inbyggt larm.
 • Låsbygel - Det finns även rekommenderad och godkänd låsbyglar för att kunna låsa fast motorcykeln eller båten med mera på ett säkert sätt.
 

Stöldskyddsnivå

Stöldskyddsnivån, låset motståndskraft vid ett stöldförsök, beror främst på låsets material och konstruktion, till exempel på diametern samt ytbehandlingen på bygeln, vajern eller kättingen.

Godkända lås uppfyller den stöldskyddsnivån som försäkringsbolagen tillsammans med Stöldskyddsföreningen har bestämt i en norm, därför är godkända lås alltid ett säkert val.

ABUS, som är ett av världens ledande tillverkare av mobila lås, har tagit fram en egen skala med olika säkerhetsklasser för att ge en mer detaljerad översikt över stöldskyddsnivån. Säkerhetsklasserna sträcker sig från 1 (minimalt stöldkskydd) till 20 (maximalt stöldskydd) och är indelade i följande grupper:

 • Standard level (klass 2-3)
 • Extra level (klass 4-8)
 • Maximum level (klass 10-20)

 

Låsningsalternativ

Det finns idag i huvudsak följande tre låsningsalternativ

 • Nyckel - Vid val av nyckel kan man ofta välja att få låsen med befintlig låsning, vilket innebär att om man redan har ett annat lås (och nyckel) från samma tillverkare inom samma låssystem, så kan man 
 • Kod - Lås med kod har i regel 3 eller 4 siffror, vilket inte är tillräckligt säkert för att kunna få dessa lås godkända. 
 • Elektronisk öppning via Bluetooth är ett nytt låsningsalternativ. Även dessa lås är per idag inte godkända.

  

Ersättning från försäkringsbolag

För att kunna göra anspråk på försäkringen behöver man kunna bevisa att man har ägt det stulna föremålet. Det enklaste är förstås att ha ett kvitto, men om man inte har kvittot kvar kan till exempel en banköverföring, en Swisch-betalning eller liknande vara tillräckligt. En rekommendation är att mar tar ett foto av sig själv och cykeln / mopeden / motorcykeln, så kan försäkringsbolagen lättare se vad det är för modell, och i vilket skick den var.

Om försäkringsbolagen godkänner en anmälan, beräknas ersättningen på det stulna föremålets pris med avdrag för ålder och skick. Därutöver dras även självrisken av. I de flesta fall överstiger dessa avdrag priset för de dyraste låsen flera gånger om. Ett bra lås är därför alltid en mycket bra investering som sparar mycket pengar, tid och besvär!

Regelverk

 • Svenska Stöldskyddsföreningens normer, SSF-normer (SSFN), gäller för cykellås, hänglås och hänglåsbeslag, låskättingar, låsbeslag samt utombordarelås, kulhandslås samt positioneringssystem.
 • Trafikförsäkringsföreningens normer, TFF-normer (TFFN), har utarbetats i samarbete med Stöldskyddsföreningen avseende stöldskydd för fordon. Dessa distrubueras av Stöldskyddsföreningen.
Fordrings- och provningsnorm för      

   

Regelverk      

Klaser 

Cykellås   SSFN 011 inga klasser
Hänglås   SSFN 014 Klass 1 - Klass 5
Hänglåsbeslag   SSFN 018

Klass 1 - Klass 5

Låsbeslag   SSFN 020
Låskätting   SSFN 022 Klass 1 - Klass 5
Lås till moped och motorcykel   TFFN 701 Klass A, Klass B
Mekaniskt extra stöldskydd för bil   TFFN 902 inga klasser
Utombordsmotorlås   SSFN 026 
Kulhandskelås till släp- och husvagnar   SSFN 1057
Positioneringssystem   SSFN 1073