Guide om hjärtstartare

Hjärtstartare och Hjärt-Lung Räddning (HLR)

Kedjan som räddar liv

Bästa sättet att öka chansen att rädda en person med plötsligt hjärtstopp är att komma ihåg och följa alla led i kedjan;

  1. tidigt larm (ring 112)
  2. tidig hjärt- lungräddning (HLR)
  3. tidig defibrillering och
  4. tidig avancerad vård.

Varje steg bidrar till att rädda liv, och varje steg som missas minskar chansen till överlevnad. Det är av yttersta vikt att snabb defibrillering sker så att chansen till överlevnad ökar, men det är inte allt. Ca 50 % av dem som drabbas av hjärtstopp kräver omedelbar defibrillering, men alla behöver effektiv hjärt- lungräddning.

 

Allmänt om hjärtstartare

Hjärtstartare används för att få igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp. Inom sjukvården kallas hjärtstartaren ofta för defibrillator. Moderna hjärtstartare är användarvänliga och framförallt väldigt säkra, så att man inte kan göra fel.

  • Automatiska och halvautomatiska hjärtstartare - Automatiska hjärtstartare initierar defibrilleringen helt automatiskt, vid halvautomatiska hjärtstartare måste användaren initierar defibirlleringen genom en knapptryckning. För icke-professionella användare rekommenderas en halvautomatisk hjärtstartare eftersom den minimerar risken att man rör vid patienten under defibrillering (strömstöten).
  • HLR stöd - 
  • Analys - 
  • Energi 

 

Svenska HLR rådets krav på hjärtstartare

 

  Physio Control
LIFEPAK CR2
Physio Control
LIFEPAK CRPlus
Physio Control
LIFEPAK 1000
Philips Heartstart
Uppfyller HLRs riktlinjer

Ja

     
Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska. Ja       
Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, skall vara CE-märkta. Ja      
Hjärtstartaren skall ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna skall visa tydliga instruktioner för applicering.

 

Ja 

     
HLR stöd

Ja, röststöd och metronom

     
Energi
- Första stöt
- Andra stöt
- Tredje stöt 
200 J
300 J
360 J 
     
Hjärtstartaren skall kunna uppdateras om nya riktlinjer för behandling ändras.  Ja, via WLAN Ja, via servicebesök Ja, via servicebesök Ja, via servicebesök
Livslängd för elektroder 4 år      
Livslängd för batterier 4 år       
Finns det träningsmöjligheter med hjärtstartaren?        
Garantitid 8 år       

 

 

Placering av hjärtstartare

Det är bra att tänka igenom var hjärtstartaren ska placeras, så att den snabbt kan tas fram om ett hjärtstopp skulle inträffa. Även om ambulans larmas snabbt kan det ibland ta 10-15 minuter innan den kommer fram. Att hjälp kommer för sent är den främsta anledningen till att endast 4-5 procent överlever ett hjärtstopp. Om defibrillering kan utföras inom tre minuter från att en person får hjärtstopp ökar överlevnadschansen från 5 procent till 75 procent! Efter 3 minuter sjunker överlevnadschansen sedan snabbt med cirka 10 procent per minut och efter 10 minuter överlever få utan permanent hjärnskada. För en hjärtsäker arbetsmiljö bör därför hjärtstartaren placeras så att den alltid kan nås inom tre minuter. Vi kan hjälpa er ta fram en handlingsplan och rutiner för hjärtstopp på arbetsplatsen och ge råd om hjärtstartarens placering.

 

Förvaring av hjärtstartare

Vi rekommenderar också att hjärtstartaren förvaras i en väska som skyddar den från stötar. Första hjälpencentrums väska är utrustad med tillbehör och har ett handtag så att den kan hängas på väggen. För utomhusmiljö eller andra tuffare förhållanden som exempelvis inom industrin kan man behöva ha ett skåp för extra skydd mot väta, smuts och damm. Vårt skåp är IP-klassat, tillverkat i galvat stål och dessutom utrustat med larm.

 

Hyra av hjärtstartare

Vi erbjuder både kort- och långtidshyra av hjärtstartare. Vid korttidshyra erbjuder vi att hyra en Zoll AED per dag, vecka eller månad. Vid långtidshyra erbjuder vi LifePak CR Plus, LifePak CR 2 samt Zoll AED i 36 månader. Kontakta oss för en individuell offert.