Guide om låssystem

Guide om låssystem  

Låssystem består av ett antal lås med olika behörigheter. Oftast finns nycklar (eller koder) till enskilda lås och huvudnycklar till samtliga lås. Ett låssystem kan omfatta alla typer av lås, det vanligast användningsområden är dock dörrlås och hänglås. Låssystem kan delas upp i följande tre grupper:

 • Mekaniska låssystem
 • Elektromekaniska låssystem
 • Elektroniska låssystem, betecknas även som passersystem eller passagesystem

 

Mekaniska låssystem

Ett låssystem består av ett antal olika låscylindrar som är kodade tillsammans, men kan ha olika behörighet. Kontroll och säkerhet är helt avgörande, och fördelarna med ett låssystem är bland annat:

 • Enklare kontroll och översikt över vem som har tillträde till vilken dörr
 • Kontroll på utlämnade nycklar och nyckelkopiering
 • En person, en nyckel

 

När ett låssytem byggs, sker det oftast enligt någon av, eller en kombination av dessa huvudprinciper.

Huvudnyckelsystem

 

Gruppindelade system

 

Centrallåsning

 Huvudnyckelsystem   Gruppindelade system   Centrallåsning 
Huvudnyckelsystem används både inom flerbostad och företag där det finns behov av en huvudnyckel som öppnar alla enskilda lås.   Gruppindelade system används ofta i större företag och institutioner där det finns behov av flera nivåer; huvudnyckel, grupphuvudnycklar och enskilda lås. Dessa system är ofta komplicerade och ställer stora krav på flexibilitet inom och mellan grupperna   Centrallåsning används ofta inom flerbostad, där varje enskild nyckel skall kunna öppna gemensamma utrymme.

  

Kopieringsskydd

Låssystem kan finnas med eller utan kopieringsskydd. Man kan dela upp låssystem i följande tre grupper:

1. Låssystem utan kopieringsspärr

I ett låssystem utan kopieringsspärr kan nycklar kopieras eller tillverkas utan krav på legitimation, rekvisition eller några som helst säkerhetsrutiner.

 

2. Registrerade (spärrade) låssystem

 • Systemnycklar som är registrerade på en specifik kund eller kundgrupp. Det finns rutiner och regler för vem som har behörighet att beställa nycklar och vem som får tillverka dessa.
 • Systemhandlingar finns för registrering av hur många nycklar som tillverkas. 

 

3. Patenterade (juridiskt skyddade) nycklar och nyckelämnen

 • Patenterade nycklar och nyckelämnen är juridiskt skyddade mot all typ av kopiering så länge som ett giltigt patent eller mönsterskydd finns.
 • För att få tillverka juridiskt skyddade nycklar krävs ett avtal mellan innehavaren av patentet och den som önskar tillverka nycklarna (s k Servicestation).
 • Att tillverka juridiskt skyddade nycklar och nyckelämnen utan sådant avtal är straffbart och medför dryga böter eller fängelse.
 • Vid val av låssystem skall alltid det juridiska skyddet mot illegal nyckelkopiering vara en av de viktigaste faktorerna att beakta för att göra rätt val.
 • Alla förändringar i låssystemet - t ex utlämning och nytillverkning av nycklar - skall registreras.

  

Mer information om lås

Mer information  

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelarsamt låsklasser och låsunderhåll? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: