Guide om reflexer

Reflexer

Vi bor i ett av världens mörkaste länder under vinterhalvåret. Risken att bli påkörd av en bil är tre (3) gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken. Utan reflex upptäcker bilisten dig inte förrän på 20 meters avstånd. Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska olycksrisken. När en bra reflex träffas av ljuset från en strålkastare, syns du redan på ca 125 meters håll. Tänk på att reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. De flesta olyckor med gående sker nämligen i tättbebyggda områden med gatubelysning. Observera att det finns lagkrav på att bära reflex i arbetslivet.

Innehåll

 

Därför bör du bära reflex

Vi bor i ett av världens mörkaste länder under vinterhalvåret. Och risken att bli påkörd av en bil är tre (3) gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken. Utan reflex upptäcker bilisten dig inte förrän på 20 meters avstånd. Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska olycksrisken. När en bra reflex träffas av ljuset från en strålkastare, syns du redan på ca 125 meters håll. Tänk på att reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. De flesta olyckor med gående sker nämligen i tättbebyggda områden med gatubelysning.

Reflexer

Lagkrav på reflexer

Enligt lag ska det i mörker finnas reflexer på cyklar, mopeder, rullstolar, sparkar, traktorer, hästfordon, släpfordon som dras av traktor eller motorredskap.

Reflektionsförmåga

Reflexen ska ha ett högt CIL-värde (ett mått på reflektionsförmåga). Ett CIL-värde på 400 ger i de flesta fall en siktsträcka på mer än 140 meter för två bilar som möts i halvljus. Albedo (latin, ’vithet’, av alba, ’vit’) är ett annat mått på reflexionsförmåga, eller den andel av en strålning som återkastas av en belyst yta eller en kropp. 1,00 albedo betyder att allt ljus reflekteras och 0,00 albedo betyder att inget ljus reflekteras.

Den faktiska reflexeffekten beror dock även på följande faktorer:

  • Hur mörkt omgivningen är,
  • Hur stark ljuset är som träffar det reflekterande materialet är och
  • Hur stor den reflekterande ytan är.

Certifiering av reflexer

Reflexen bör vara certifierad och det bör finnas uppgifter på förpackningen om att och var detta är utfört. I Sverige är det SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) som testar och certifierar fotgängarreflexer.

Livslängd av reflexer

En reflex är en optisk produkt som bör hanteras försiktigt. Repor, värme och vatten förstör reflexen och över tid förlorar reflexer sin reflektionsförmåga. Observera därför följande:

  • Undvik slitage på reflexer, till exempel bör du inte förvara reflexer i en ficka tillsammans med nycklar eller andra hårda föremål. 
  • Tvätta inte (mjuka) reflexter och reflexvästar fler än 15 gånger. 
  • Förvara reflexer inte på ställen som kan bli väldigt varma (tex i direkt solljus, i bilen på sommaren med mera)

Du kan kontrollera om dina reflexer fortfarande fungerar bra genom att lysa på dem från cirka fyra meters håll. Jämför gärna en gammal med en ny reflex, och om den gamla reflexen syns sämre bör du byta ut den. Vi rekommenderar att du byter dina reflexer varje år!

 

Klassning av reflexvästar och reflextillbehör

Krav på reflexvästar för arbetslivet

Arbetsgivare har skyldighet att förse arbetstagare med lämpliga kläder och utrustning för att de ska klara av sina arbetsuppgifter. Med en reflexväst (även kallas varselväst) blir man mer synlig och därför mer skyddad, exempelvis mot fordonstrafik. Reflexvästar har olika grad av synbarhet och därför är det viktigt att arbetsgivare gör en riskbedömning.

Kraven på hur en reflexväst ska vara utformad finns beskrivna i så kallade Europanormer. Standard EN 471 är den vanligaste. I standarden finns tre klasser. Det som skiljer mellan de olika klasserna är i första hand arealen av reflekterande och fluorescerande material.

  • EN 471 klass 3 har den högsta synbarheten och ger därför det bästa skyddet. Är speciellt aktuell i närheten av tät och snabb trafik. Vid arbete för Vägverket ska alltid varselväst i klass 3 bäras.
  • EN 471 klass 2 ger god synbarhet och är oftast fullt tillräcklig inom flertalet yrkesområden. Till exempel på byggarbetsplatser, parkeringsplatser, flygplatser, i hamnar, lastfordon och vid järnvägen.
  • EN 471 klass 1 ger lägst synbarhet, speciellt under dagtid och i dis och dimma. Kan vara aktuell vid mycket liten trafik samt vid utmärkning av olika funktioner eftersom reflexvästen kan ha andra färginslag än fluorescerande.

När reflexvästen har fler egenskaper (t ex flamskydd, antistatisk och regnplagg) än att göra användaren synlig, kan andra standarder vara aktuella. 

 

Krav på reflexvästar för fritidsbruk

För reflexvästar som inte ska användas i arbetslivet gäller en särskild standard, EN 1150. Denna standard är avsedd för reflexväst för fritidsbruk och ger sämre synbarhet än EN 471 klass 2 och 3. I denna standard finns inga klasser.

 

Krav på reflextillbehör för fritidsbruk

Reflextillbehör (t.ex. hängade reflexer, klisterreflexer, slap wraps) som avser att göra användaren synbar när de blir belysta av fordon nattetid. Produkterna är inte avsedda att användas som leksaker, utan enbart som synbarhetsprodukter. Följande standard gäller EN 13356. Denna standard anger de krav som finns på synbarhet samt minsta tillåtna ytarealer. Standarden gäller inte för plagg.

  

 

Rekommenderade reflexer

Upptäck hela vårt sortiment av reflexprodukter som reflexer, reflexvästar, reflexspray, reflekterande cykelhjälmar med mera. Tänk på att även ficklampor, pannlampor och cykellysen med mera hjälper till att