St George Security Stores säkerhetsguider

Guider och checklistor

Säkerhet är ett komplext område där lager och bestämmelse samt försäkringsbolagens krav å ena sidan möter produkternas tekniska specifikationer samt kundernas individuella behov och önskemål å andra sidan. St George Security Stores diverse säkerhetsguider försöker att ge dig att bra överblick för att ni ska kunna göra medvetna och korrekta val. Guiderna är grupperade enligt användningsområden och gäller samtliga kundgrupper, därutöver har vi speciellt framtagna guider för företag och bostadsrättsföreningar.


Innehåll


Guider om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

I guiden om inbrottsskydd har vi sammanställt diverse tips och råd från bland annat Polisen, försäkringsbolagen och säkerhetskoncernen ASSA. Tänk som tjuven och undvik ett inbrott!
Låsguiden Låsguiden

I låsguiden förklarar vi vilka delar ett lås består av (låshus, cylinder mm) samt hur du på bästa sätt underhåller dina lås.

Låsguiden Guide om låscylinder

I vår guide om låscylinder kan du lära dig mer om låscylinder, till exempel vilka olika typer av låscylinder som finns och till vilka användningsområden, hur en låscylinder monteras och vilken tillbehör som kan behövas, till exempel cylinderringar och cylinderförlängare.

Låsguiden Guide om låshus och slutbleck

I vår guide om låshus kan du läsa mer om låshusets olika beståndsdelar, skillnaden mellan cylinderlåshus och tillhållarlåshus samt mellan fall och regel och vilka mått du bör ta reda på om du vill byta ut ett befintligt låshus.

Hängning av dörrar och fönster Många dörrlås, fönsterlås, handtag och andra låsprodukter till dörrar och fönster finns i olika utföranden, beroende på om dörren eller fönstret är inåtgående eller utåtgående och om dörren eller fönstret är vänsterhängt eller högerhängt. Läs denna guide för att ta reda på vilken dörr eller fönster du har.
Skyddsklasser Guide om låsklasser

Lås och delar av låsenheter klassificeras i låsklasser. Låsklasserna fungerar som referenser för skyddsnivå och lämpligt användningsområde. Läs mer om de olika låsklasser 1-5 i denna guide.

Guiden om låssystem Guide om låssystem I guiden om låssystem beskriver vi bland annat uppbyggnaden av låssystem samt skillnader mellan system utan kopieringsskydd, registrerade (spärrade) system samt patenterade (juridisk skyddade) system.
Låsguiden Guide om låsunderhåll

Lås och nycklar måste underhållas för att fungera väl. Olika typer av lås och de olika delarna av ett lås skall ha olika typer av service. I vår guide om låsunderhåll ger vi dig råden som gör att dina lås håller så länge som möjligt.

Guide om lås till altandörrar och balkongdörrar Guide om lås till altandörrar och balkongdörrar

Om du ska installera nya lås på din altandörr eller balkongdörr med spanjolett, som ska vara låsbar från både insidan och utsidan, följ anvisningar i denna guide.

Larmguiden Larmguiden

I larmguiden får du en komplett överblick över larmets fördelar och beståndsdelar. 

Kameraövervakning Kameraövervakningsguiden Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förebygga brottslighet som inbrott, stöld och vandalism. I vår kameraövervakningsguide går vi igenom olika produktegenskaper för övervakningskameror och lagliga aspekter kring kameraövervakning, som regleras av Kameraövervakningslagen samt dataskyddsförordningen.
Guide om säkerhetsdörrar Guide om säkerhetsdörrar I vår guide om säkerhetsdörrar kan du läsa om inbrotts- och brandklassning samt ljudisoleringen av säkerhetsdörrar, vilka lås som är används i säkerhetsdörrar samt hur en installation av säkerhetsdörrar går till.
Checklista inför semestern

Om du har prickat av punkterna i vår checklista inför semestern, behöver du inte längre oroa dig under semestern att huset står tomt när du kommer hem. 

Krav från försäkringsbolag  Krav från försäkringsbolag Försäkringsbolagen ställer både generella och särskilda aktsamhetskrav som del av försäkringsavtalet, och för att ditt försäkringsskydd ska gälla är det viktigt att du följer dessa krav.
Skyddsklasser Skyddsklasser Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade 1, 2 och 3, där 3 har de högsta kraven.

  

Guider om stöldskydd

Stöldskyddsmärkning Guide om stöldskyddsmärkning Stöldskyddsmärkning är ett mycket effektivt sätt att avskräcka från stölder och att klara av stölder och få tillbaka stöldgodset. Med hjälp av stöldskyddsmärkning kan nämligen upphittat stöldgod kopplas till rapporterade stölder, och på så sätt riskerar dem som hittats med stöldgods att fällas för inbrott, stöld och / eller häleri - en risk som de flesta tjuvar helst undviker.
Guide om kassaskåp Guide om kassaskåp Det finns en uppsjö olika skåptyper såsom värdeskåp, värdeförvaringsskåp, kassaskåp, dokumentskåp, digitalmediaskåp med mera. Vår skåpguide hjälper dig att hitta rätt i skåpdjungeln.
Guide om spårsystem Guide om spårsystem  Med en spårsändare eller ett certifierad spårsystem kan du se var bilen, båten, motorcykeln, anläggningsmaskinen eller annan ägodel befinner sig. I vår guide om spårsystem förklarar vi bland annat vilka positioneringsteknologier som finns, viktiga funktioner och produktegenskaper för spårsändare samt certifiering av spårsystem.
Guide om fordonslås Guide om fordonslås Cyklar, mopeder, motorcyklar, skoter, bilar och båtar är ofta utsatta för stöld och stöldförsök - och ett bra godkänt lås är fortfarande det mest effektiva skyddet mot stöld. I vår guide går vi igenom olika låstyper, normer och vilka krav och rekommendationer Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen ställer.

  

Guider om brandskydd

Brand Guide om brandsläckning En introduktion till brandsläckning, som innehåller information om brandteori, brandklassarna samt olika släckmedel och släckteknik.
Guide om brandvarnare Guiden hjälper dig att hitta rätt typ (joniserande eller optisk, sammankopplingsbar eller inte) och antal brandvarnare för ditt hem, samt några råd om montage, underhåll och återvinning.
Guide om olika typer av brandvarnare Det finns ett stort antal olika brand- och gasvarnare på marknaden, och alla har sina för- och nackdelar. För att du ska enklare kunna hitta den brandvarnare eller gasvarnare som passar bäst, har vi sammanställt de viktigaste typerna här: 
Sammankopplingsbara brandvarnare Guide om sammankopplingsbara brandvarnare Sammankopplingsbara brandvarnare rekommenderas till samtliga bostäder över 65 kvm. Men det finns några viktiga produktegenskaper som utgör väsentliga skillnader mellan olika typer av sammankopplingsbara brandvarnare som bör beaktas vid val av brandvarnaresystem.
Installation av brandvarnare Installation av brandvarnare För att en brandvarnare ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att den installeras korrekt. I den här guiden går vi igenom hur man installerar en brandvarnare i tak, i lutande tak samt i tak med takbjälkar samt på vägg.
Batterier och batteritiden i brandvarnare Brandvarnare drivs i regel av batterier, och det är viktigt att känna till att det finns stora skillnader gällande batteritiden för olika batterityper och brandvarnare.
Guide om brandsläckare Läs mer om vilka släckmedel som finns (pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare och vatten), samt vilka storlekar och effektivitetsklassar, allt fö att kunna hitta rätt brandsläckare för dina behov.
Brand Om det börjar brinna Lär dig hur du ska agera om det trots allt skulle börja brinna. Kunskap som kan rädda (ditt) liv.

  

Guider om personlig säkerhet

Barnsäkerhetsguiden I vår barnsäkerhetsguide beskriver vi dem största farorna för små barn i åldrarna 0-6 månader, 6 månader - 3 år samt för barn över tre år, kopplat till tips på hur du avsevärt kan minimera risken för olyckor.
Reflex Guide om reflexer

I vår guide om reflexer beskriver vi hur en reflex fungera, hur man ska ta hand om sina reflexer samt klassning av reflexerna.

Guide om ficklampor och pannlampor Guide om ficklampor

Denna guide om ficklampor som gäller omfattar pennlampor och pannlampor ska hjälpa dig att förstå skillnader mellan olika modeller avseende ljuskälla, ljusstyrka, ljuslägen, brinntid, energikälla och konstruktion.

Guide om flytutrustning Guide om flytutrustning Val av rätt flytväst beror på simkunnighet, användningsområdet, storlek/passform och personlig smak. I vår guide om flytutrustning går vi igenom skillnaden mellan räddningsvästar, flytvästar och flytkläder och säkerhetsutrustning och fördjuper oss i uppblåsningsbara flyt- och räddningsvästar.
Lathund för en säker semesterresa Skydda dig från ficktjuvar och bedragare när du är på semesterresan, utomlands och hemma i Sverige genom att följa våra tips.

  

Övriga guider

Flyttguiden Att flytta är ett ypperligt tillfälle att se över brandskydd, inbrottsskydd och vid behov barnsäkerheten i sitt nya hem. I vår flyttguide får du konkreta tips.
Skyltguiden Vår skyltguide hjälper dig att hitta rätt skyltning bland vanliga, efterlysande och taktila varningsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar, informationsskyltar med mera, utifrån eventuella ansvar för arbetsgivare och fastighetsägare.
Säkerhetshandbok för båtägare Försäkringsbolagets If har givit ut denna handbok med en lång rad goda råd gällande båtsäkerhet. 
Batteriguiden Batteriguiden Fler och fler produkter drivs av batterier och i vår batteriguider hjälper vi dig att hitta rätt batteri till dina säkerhetsprodukter.
Guide om fukt- och vattenskador Guide om fukt- och vattenskador

Vattenskador leder nästan alltid till stora ekonomiska kostnader, allvarliga hälsokonsekvenser och praktiska besvär under lång tid i samband med saneringen. I vår guide om vattenskador belyser vi orsaker av och risker med vattenskador och ger konkreta tips hur man kan förebygga dem.

Ytbehandlingar Ytbehandlingar

Ytbehandlingar fyller i huvudsak följande tre syften: skydd, funktion och estetik.

Säkerhetsåtgärder för företag

Första hjälpen Checklista till skydd mot olyckor En enkel 10-punkts lista för att underlätta för företag att uppfylla kraven som ställs i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Kan ni svara ”JA” på samtliga tio punkter har ni tagit ett stort och viktigt steg mot en säker arbetsplats.

  

Säkerhetsåtgärder för bostadsrättsföreningar

  

 

Lagar och bestämmelse

IP klassning IP klassning IP står för "International Protection" och är en kapslingsklass för elektrisk material, dvs hur väl elektriska och elektroniska produkter står emot vatten och damm.
Paragraf

Lag om skydd mot olyckor

Här hittar du relevanta utdrag från Lagen om skydd mot olyckor (LSO), för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.
Paragraf

Ordningslag

Här hittar du relevanta utdrag från Ordningslagen, för att du ska själv ska kunna bilda dig en egen uppfattning om lagens innehåll.
Paragraf

Kamerabevakningslagen

Här hittar du relevanta utdrag från Kamerabevakningslagen (KbL), för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.