St George Security Stores säkerhetsguider

Guider och checklistor

Säkerhet är ett komplext område där lager och bestämmelse samt försäkringsbolagens krav å ena sidan möter produkternas tekniska specifikationer samt kundernas individuella behov och önskemål å andra sidan. St George Security Stores diverse säkerhetsguider försöker att ge dig att bra överblick för att ni ska kunna göra medvetna och korrekta val. Guiderna är grupperade enligt användningsområden och gäller samtliga kundgrupper, därutöver har vi speciellt framtagna guider för företag och bostadsrättsföreningar.


Säkerhetsåtgärder för företag

  Checklista till skydd mot olyckor En enkel 10-punkts lista för att underlätta för företag att uppfylla kraven som ställs i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Kan ni svara ”JA” på samtliga tio punkter har ni tagit ett stort och viktigt steg mot en säker arbetsplats.

  

Säkerhetsåtgärder för bostadsrättsföreningar

  

Guider om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

Guide om inbrottsskydd

I guiden om inbrottsskydd har vi sammanställt diverse tips och råd från bland annat Polisen, försäkringsbolagen och säkerhetskoncernen ASSA. Tänk som tjuven och undvik ett inbrott!
Krav från försäkringsbolag  Krav från försäkringsbolag Försäkringsbolagen ställer både generella och särskilda aktsamhetskrav som del av försäkringsavtalet, och för att ditt försäkringsskydd ska gälla är det viktigt att du följer dessa krav.
Skyddsklasser Skyddsklasser Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade 1, 2 och 3, där 3 har de högsta kraven.
Låsguiden Låsguiden

I låsguiden förklarar vi vilka delar ett lås består av (låshus, cylinder mm) samt hur du på bästa sätt underhåller dina lås.

Larmguiden Larmguiden

I larmguiden får du en komplett överblick över larmets fördelar och beståndsdelar. 

Guiden om låssystem Guiden om låssystem I guiden om låssystem beskriver vi bland annat uppbyggnaden av låssystem samt skillnader mellan system utan kopieringsskydd, registrerade (spärrade) system samt patenterade (juridisk skyddade) system.
Guide om kassaskåp Guide om kassaskåp Det finns en uppsjö olika skåptyper såsom värdeskåp, värdeförvaringsskåp, kassaskåp, dokumentskåp, digitalmediaskåp med mera. Vår skåpguide hjälper dig att hitta rätt i skåpdjungeln.
Guide om säkerhetsdörrar Guide om säkerhetsdörrar I vår guide om säkerhetsdörrar kan du läsa om inbrotts- och brandklassning samt ljudisoleringen av säkerhetsdörrar, vilka lås som är används i säkerhetsdörrar samt hur en installation av säkerhetsdörrar går till.

  

Guider om brandskydd

Guide om brandsläckning En introduktion till brandsläckning, som innehåller information om brandteori, brandklassarna samt olika släckmedel och släckteknik.
Guide om brandvarnare Guiden hjälper dig att hitta rätt typ (joniserande eller optisk, sammankopplingsbar eller inte) och antal brandvarnare för ditt hem, samt några råd om montage, underhåll och återvinning.
Guide om brandsläckare Läs mer om vilka släckmedel som finns (pulversläckare, skumsläckare, koldioxidsläckare och vatten), samt vilka storlekar och effektivitetsklassar, allt fö att kunna hitta rätt brandsläckare för dina behov.
Om det börjar brinna Lär dig hur du ska agera om det trots allt skulle börja brinna. Kunskap som kan rädda (ditt) liv.

  

Övriga guider

Kameraövervakning Kameraövervakningsguiden Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förebygga brottslighet som inbrott, stöld och vandalism. Men det finns en rad lagar och bestämmelser som LAK och PuL som reglerar kameraövervakningen i minsta detalj, och att inte följa dessa regler kan stå dig dyrt. I vår kameraövervakningsguide får du en första fingervisning.
Guide om spårsystem Guide om spårsystem  
Lathund för en säker semesterresa Skydda dig från ficktjuvar och bedragare när du är på semesterresan, utomlands och hemma i Sverige genom att följa våra tips.
Barnsäkerhetsguiden I vår barnsäkerhetsguide beskriver vi dem största farorna för små barn i åldrarna 0-6 månader, 6 månader - 3 år samt för barn över tre år, kopplat till tips på hur du avsevärt kan minimera risken för olyckor.
Reflex Guide om reflexer

I vår guide om reflexer beskriver vi hur en reflex fungera, hur man ska ta hand om sina reflexer samt klassning av reflexerna.

Flyttguiden Att flytta är ett yppligt tillfälle att se över brandskydd, inbrottsskydd och eventuellt barnsäkerheten i sitt nya hem. I vår flyttguide får du konkreta tips.
Skyltguiden Vår skyltguide hjälper dig att hitta rätt skyltning bland vanliga, efterlysande och taktila varningsskyltar, påbudsskyltar, förbudsskyltar, informationsskyltar med mera, utifrån eventuella ansvar för arbetsgivare och fastighetsägare.
Säkerhetshandbok för båtägare (Öppnas som PDF i nytt fönster) Försäkringsbolagets If har givit ut denna handbok med en lång rad goda råd gällande båtsäkerhet.
  IP klassning IP står för "International Protection" och är en kapslingsklass för elektrisk material, dvs hur väl elektriska och elektroniska produkter står emot vatten och damm.
Batteriguiden Batteriguiden Fler och fler produkter drivs av batterier och i vår batteriguider hjälper vi dig att hitta rätt batteri till dina säkerhetsprodukter.
Guide om fukt- och vattenskador Guide om fukt- och vattenskador  
Guide om flytutrustning Guide om flytutrustning  

 

Checklistor

Checklista inför semestern

Om du har prickat av punkterna i vår checklista inför semestern, behöver du inte längre oroa dig under semestern att huset står tomt när du kommer hem. 

 

 

 

Lagar och bestämmelse

Paragraf

Lag om skydd mot olyckor

Här hittar du relevanta utdrag från Lagen om skydd mot olyckor, för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.
Paragraf

Ordningslag

Här hittar du relevanta utdrag från Ordningslagen, för att du ska själv ska kunna bilda dig en egen uppfattning om lagens innehåll.
Paragraf

Lag om allmän kameraövervakning (LAK)

Här hittar du relevanta utdrag från Lagen om allmän kameraövervakning (LAK), för att du ska själv ska kunna läsa och tolka lagtexten.