Hängning av dörrar och fönster

Hängning av dörrar och fönster

Många dörrlås, fönsterlås, handtag och andra låsprodukter till dörrar och fönster finns i olika utföranden, beroende på om dörren eller fönstret är inåtgående eller utåtgående och om dörren eller fönstret är vänsterhängt eller högerhängt (eller överhängt eller av annan typ). I denna guide kan du ta reda på vilken dörr eller fönster du har vilka handtag som passar.

 

Innehåll

 

Inåtgående eller utåtgående och vänsterhängd eller högerhängd dörr eller fönster

Det är mycket enkelt. Stå så att du ser gångjärnen och att dörren eller fönstret öppnas mot dig.

  • Står du på insidan, är dörren/fönstret inåtgående och står du på utsidan är dörren/fönstret utåtgående.
  • Sitter gångjärnen på vänstersidan är det en vänsterhängd dörr / ett vänsterhängt fönster och om gångjärnen sitter på högersida är det en högerhängd dörr / ett högerhängt fönster.

Hängning av dörr och fönster

Vänstersvängda eller högersvängda handtag

Om du behöver handtag till balkongdörrar, altandörrar, fönsterdörrar eller sidohängda fönster, ta gärna hjälp av nedanstående översikt för att ta reda på om du behöver vänstersvängda eller högersvängda handtag.

 

Vänstersvängt handtag   Högersvängt handtag
Vänstersvängt handtag   Högersvängt handtag

 

Val av rätt svängning för handtag

 

Vänsterhängd dörr/
Vänsterhängt fönster
 

Högerhängd dörr/
Högerhängt fönster
 

Inåtgående dörr / fönster

Vänstersvängt handtag på insida

Högersvängt handtag på utsida

Högersvängt handtag på insida

Vänstersvängt handtag på utsida

Utåtgående dörr / fönster

Högersvängt handtag på insida

Vänstersvängt handtag på utsida

Vänstersvängt handtag på insida

Högersvängt handtag på utsida

 

Fönstertyper

Sidohängt fönster

Sidohängt fönster

Överhängt fönster

 

Pivåfönster

Pivåfönster

 

H-fönster / Vridfönster

H-fönster / Vridfönster

 

 

Mer information om lås

Mer information

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelar samt låsklasser och låsunderhåll? Då kan vi rekommendera våra övriga guider: