Är Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60P vattentät och fallskyddssäkert?

Hej!

Brand- och stöldskyddsskåpen är testade och certifierade för inbrottsskydd enligt EN 14450 och för brandskydd enligt EN 15659 / LFS 30P och 60P (30 och 60 min.). Ett brand- och stöldskyddsskåp är ett bra skåp för företaget eller hemmet vars innehåll behövs skyddas mot både stöld och brand.

Inom ramen för normen SS-EN 15659 utförs inget falltest.

Fick du inte svar på din fråga?