Är skyddsöverdraget toill brandsläckare vattentätt?

Hej Tommy,

Skyddsöverdraget är inte vattentät utan värmetåligt och ska skydda brandsläckare från överhettning samt damm och smuts.

Vänlig hälsning,
Marc

Fick du inte svar på din fråga?