Går det att koppla ihop Yale ENTR S fingeravtrycksläsaren med ett vanligt Yale Doorman (V2N)?

Yale ENTR S och Yale Doorman V2N är inte kompatibla med varandra, därför går det inte att koppla Yale ENTR S fingeravtrycksläsaren med Yale Doorman V2N .

Fick du inte svar på din fråga?