Har ABUS någon kätting i Klass 4?

Nej det har dom inte. Men deras Klass 3 kätting 9 KS har gått igenom och klarat testerna för Klass 4, men är endast certifierad för Klass 3.

Fick du inte svar på din fråga?