Hur många lager har brandfiltarna?

Våra brandfiltar är avsedda för hemmabruk har ett (1) lager glasfiberväv. I tillägg är brandfiltarna silikonbehandlade vilket gör den tåligare mot värme och uppfyller med goda marginaler alla krav enligt standard.

Inom industrin är det vanligare med två eller tre lager.