Jag har ett ABUS bygellås men hitter inte nycklarna. På själva låset står det 51/150HB och under detta ABUS GRANIT Plus.

Hej,

Om man har tappat bort sina nycklar och inte heller har nyckelnumret kvar, som hos ABUS finns på det medföljande nyckelkortet (ABUS Code Card), finns dessvärre inget sätt att ta reda på det och därmed ingen möjlighet att tillverka extra nycklar och kunna fortsätta använda låset.

Med vänlig hälsning,

/Magnus

Fick du inte svar på din fråga?