Måste han ha kod när man har brickan för att öppna Yale Doorman låset?

Nej, man kan öppna Yale Doorman V2N med både kod och bricka men man behöver de inte samtidigt.

Fick du inte svar på din fråga?