1. Jag förstår att man måste ta fram fjärrkontrollen när man låser, låser upp och startar bilen, men hur är det under färd? Kan jag omedelbart stoppa tillbaka nyckeln i fodralet och köra? En BMW t.ex. går ju att köra utan nyckel, bara man har startat den, eller medför detta några andra olägenheter? Och hur fungerar det med ”Start/Stopp”-funktionen? 2. Hur nära en fjärrkontroll måste tjuven vara för att kunna reläa signalen vidare och kan tjuven spela in den, för att senare kunna använda den? Och i så fall är signalen inspelningsbar även efter det att man har startat bilen. I så fall kan ju tjuven sitta i en annan parkerad bil, strax bredvid och spela in just när man låser upp och startar.

Hej Per-Erik,

Tack för ditt meddelande.

Angående din första fråga, man kan man stoppa tillbaka nyckeln i fodralet efter man har startat bilen. I vissa bilmodeller kommer displayen indikera att "Nyckel saknas" men det påverkar inte möjligheten att genomföra bilfärden. Start/Stopp funktionen fungerar även om nyckeln är i fodralet.

Angående din andra fråga beror svaret på bilmodellen där avståndet kan varierar mellan 0,5 meter och flera meter, men genom en sändare kan signalen skickas över betydligt längre avstånd.

Det är dock inte möjligt att "spela in" signalen eftersom bilnyckeln och bilen hela tiden kommunicerar dubbelriktad med varandra. Så fort man stänger av motorn behöver man alltså bilnyckeln igen. 

Detta är nog en av anledningar varför man ibland se bilar som tankar med motorn på.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Vänlig hälsning,
Magnus

Fick du inte svar på din fråga?