Om kassaskåp

Jag vill lära mig mer om kassaskåp.

Kassaskåp skyddar innehållet från stöld och brand. Man skiljer mellan klassade och oklassade skåp. Men vilket skåp ska man välja? I vår guide om kassaskåp kan du läsa om all relevant information.

Fastbultning av skåp

Alla skåp kan inte bultas fast. Brandklassade skåp är enbart förberedda för fastbultning i golv. Skåp som inte är brandklassade, till exempel värdeförvaringsskåp, säkerhetsskåp, vapenskåp och nyckelskåp, kan bultas fast i både golv och/eller i ryggen...

Vad händer om batterierna i kodlåset tar slut?

Kodlåset är batteridrivet och när batterierna börjar ta slut indikerar kodlåset så att man kan byta dem tid. Om batterierna hinner att ta slut innan bytet är gjort så gör det inget eftersom man byter batterierna från utsidan. Har man bytt batterierna...

Vad är skillnaderna på "Värdeskåp Robursafe 50 Grade I" och "Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60P"? De har ungefär samma storlek, är klassade för inbrott och brand, får förvara ungefär lika stora värden. Det ena skåpet har ett pris som är dubbelt så högt. Vilket ska jag välja för hemma bruk? Jag tänkte förvara kameror, datorer, pass, kreditkort, bilnycklar, smycken m.m. Dessa saker är av normalt värde och liknande som många hushåll i Sverige har. Idag förvarar vi dessa föremål utan någon typ av säker förvaring.

"Värdeskåp Robursafe 50 Grade I" och "Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60P" är två liknande skåp, och både erbjuder ett bra skydd. Den stora skillnaden är klassningen, där värdeskåp är konstruerade, testade och certifierade enligt den tuffare...

Vad betyder det att en produkt är godkänd?

En produkt anses i regel att vara godkänd om den har testats och certifierats av ett testinstitut i enlighet med gällande standarder och normer (till exempel SS eller EN). Observera att många standarder och normer är indelade i olika klasser och att ...

Hur fungerar upphämtning av kassaskåp från Robursafes fabrik / lager?

Vi erbjuder våra kunder att hämta upp sina beställda och betalda kassaskåp kostnadsfritt från Robur Safes fabrik / lager i Slöinge i Halland.

Finns någon beskrivning om hur kassaskåp ska bultas fast och vilket material underlaget ska vara av?

Underlaget ska vara så hårt som möjligt, helst betong. Sedan är det bara ett borra ett hål i golvet/väggen, stoppa in en passande plugg och skruva in medföljande skruv. Observera dock att inte alla kassaskåp är förberedda för fastbultning, information...

Hello - would it be possible to put bolts through the back of this datamedia safe? I want to bolt it to a concrete wall.

No, it is not possible to put bolts through any datamedia safe because it would destroy the fire and water protection of the safe.

Hej jag söker offert om kod nyckelskåp för att kunna ha personliga koder så att man kan se vem som tog ut nycklar när. Alternativt ett skåp som med kod gör vissa nycklar tillgängliga

Det finns ett nyckelskåp som uppfyller era krav och det nyckelskåpet heter ASSA Traka 21. Skåpet har plats för upp till 21 nycklar och man kan både styra vilka nycklar som ska vara tillgängliga och se vem som har hämtat och lämnat nycklar.

Det är fuktigt i mitt kassaskåp, vad ska jag göra?

Det är inte ovanligt att det blir fuktigt i ett kassaskåp, framförallt i datamediaskåp. Anledningen är att datamediaskåp har en mycket tät isolering för att kunna skydda innehållet i skåpet mot både extrem värme och släckvatten. Isoleringen innebär dock...

Var hämtar man upp vapenskåpet från fabrik?

Robursafes fabrik ligger i Slöinge, Hallands län.

Jag önskar att beställa värdeskåp, hur lång leveranstid? Jag bor på våning 5 i innerstaden (Stockholm city) vad ska jag välja om jag vill ha inbärning? https://www.if-sakerhet.se/vardeskap-robursafe-40-grade-i.html

Leveransen av ett skåp till Stockholm tar ca 5-7 arbetsdagar. Du ska välja "Leverans med rak inbärning" om det är just en rak inbärning (max 2 trappsteg och max 2 trösklar från lastbilen till platsen där skåpet ska stå). Om det är fler trappsteg och/...

Ni har två nyckelgömmor och frågan är vilka material de är utförda i. Vilket är det snabbaste sättet ätt köpa? Wilhelm

Hej Wilhelm, Nyckelgömman ABUS 787: Stabilt metallhus, Lucka av tryckgjuten zink Nyckelgömmorna Masterlock: Zink Det snabbaste sättet är att beställa direkt här i webbutiken. Mvh /Magnus

Vilket skåp har skydd för både stöld och brand, för både papper och datamedia?

Hej Mats, Det är endast datamediaskåp som skyddar datamedia. Alternativt kan man välja ett större kassaskåp och förvara en datamediabox inuti skåpet. Här hittar du samtliga datamediaskåp. Mvh /Magnus

Jag behöver ett datamediaskåp som är brandskyddat. I er presentation av datamediaskåp står: "Datamediaskåp är testade och certifierade vid UL, Underwriter’s Laboratories i 120P (120 min.) för digitalt media. För säker förvaring av all sorts digital media så som hårddiskar, USB-minnen och CD/DVD-skivor mm". Nu har jag beställt ett MBG 205 i vars presentation står: "Datamediaskåpet skyddar digitalmedia såsom hårddiskar, minnesstickor, CD, DVD etc. från brand i två timmar." I den manual till skåpen som ni har för nedladdning står på sid 35: "Inga dataskivor, audio-visuella medier eller fotonegativ. Denna produkt är inte avsedd att skydda olika typer av disketter, patroner och band, ljud- och videokassetter eller fotonegativ. " Vad gäller? Skall skåpet inte skyda dataskivor trots klassningen ETL 120 DIS?

Först och framförallt är det viktigt att poängtera att all datamedia faktiskt skyddas i ett datamediaskåp, till skillnad från alla andra skåptyper. Däremot finns inget garanterat (certifierat) skydd för äldre typer av datamedia som kassett- och videoband, negativ och disketter, utan endast för alla nyare typer av datamedia som hårddiskar, minneskort och -stickor, CD och DVD.

Batterierna i mitt kodlås till kassaskåpet tar slut väldigt snabbt. Vad kan det bero på?

En möjlig förklaring är att dörren till kassaskåpet står öppen under längre perioder eftersom kodlåset är i så fall konstant påslagen och förbrukar ström. Bara om dörren är stängd och låst går kodlåset i viloläge och sparar ström.

Kan man få säkerhetsskåp och värdeskåp i samma nyckelsystem?

Ja, det går att få säkerhetsskåp och värdeskåp från Robursafe med samma nyckelsystem.

Vilket skåp har bättre inbrottsskydd, säkerhetsskåp eller brand- och säkerhetsskåp (S2-skåp)?

Säkerhetsskåp är testade enligt SSF 3492 och S2-skåpen är testade enligt EN 14450 men dessa standarder är väldigt snarlika och därför erbjuder både skåptyper ett liknande inbrottskydd. Den stora skillnaden är alltså brandskyddet, S2-skåpen har den men inte säkerhetsskåpen.

Om man väljer kodlås, hur strömförsöjs dessa? Kan man bli utan kontakt om batteri tar slut?

Samtliga digitala kodlås drivs av batterier, därför är det viktigt att man säkerställer att batterierna inte tar slut. Men om det händer, finns olika nödöppningsalternativ, beroende på modell: Yale Doorman, Yale Entr S, Yale Easy och Myloq har alla...

Vad är en nyckelskena?

En nyckelskena är en metallskena med krokar för upphängning av nycklar. Nyckelskenan är avsedd för monterage i kassaskåp och fästes enkelt med självhäftande lim och kan även monteras på befintlig skåp senare.

Sida
Fick du inte svar på din fråga?