Om vattensäkerhet

Hej, jag vill installera ett vattenlarm i min villa. Det finns varianter som sätts på invattnet. Det står att vattenlarm kan kombineras med villalarm. Vad kan ni som försäkringsbolag rekommendera?
Jag undrar om det är tekniskt bra och ekonomiskt vettigt att skaffa dels en vattenfelsbrytare Waterfuse Plugin och dels en vattendetektor ABUS Z-Wave att installera i ett ombyggt kök för att höja säkerheten mot vattenskador?
Ja, det kan det absolut vara en bra idé att installera både en vattenfelsbrytare ​och en vattendetektor.
Jag är intresserad av ett vattenlarm som jag kan montera i köket och som jag koppla upp till min mobil, vilket rekommenderar ni?
Om du vill koppla larmet till din mobiltelefon, behöver du köpa ett vattenlarmet (eller en vattendetektorn) som kan kopplas till en hub (som i sin tur kan kommunicera med din mobil). I så fall kan vi rekommendera Housegard Note samt Cavius.
Vi har cirkulerande varmvatten där en del av ledningen har lagts i ett utrymme som kanske kan frysa med mycket låga utetemperatur. Hur kan jag upptäcka om röret har frysts och möjligen bristat?
Om din fråga syftar på en eventuell redan existerande skada så finns det inte mycket att göra förutom att undersöka vattenledningen i det utsatta utrymmet. Om din fråga syftar på vad man kan göra i förebyggande syfte, rekommenderar vi en vattenfelsbryare.
Är ett vattenlarm lämpligt i ett diskbänksskåp? Jag har haft en vattenskada där och vill inte ha det igen eller något annat som ni rekommenderar?
Ett vattenlarm är ett bra första steg för att skydda sig mot vattenskador men det finns flera och mer effektiva sätt att skydda sig mot vattenskador.
Jag har avhärdningsfilter som backspolar varje natt blir det ett problem att installera vattenfelsbrytare WaterFuse® Villa till huvudvattenledningen?
WaterFuse vattenfelsbrytaren måste sitter efter alla typer av filter och reningsanläggningar för att fungera korrekt. Orsaken är att filter och reningsanläggningar ofta har inbyggda självspolningar som sker under dygnet/veckan och då måste vara anslutna till vatten.
Hur tjockt är materialet i underlägg Foolproof?
Diskmaskinsunderlägg och kyl- och frysunderlägg Foolproof är 2,0 mm tjocka.
Hur tjockt är materialet i banskskapsinsatser AquaTeam+?
Bänkskåpsinsatser AquaTeam+ har en tjocklek på 0,7 mm.
Vad är det för skillnad på dörrspärr bg 901 med genomgående montering jämfört med assa LB 1000?
Dörrspärrarna BG 901 och ASSA LB 1000 är relativ lika men ASSA LB 1000 har en lite kraftigare konstuktion och anses vara den kraftigaste dörrspärren på marknaden. Dessutom har ASSA LB 1000 en lite längre bygel, vilket innebär att man öppna dörren lite mer.
Ligger sensorn av vatternlarmet Housegard direkt mot golvet? Eller måste det bli ett visst vattendjup?
Sensorn av vattenlarmet ska monteras på golvet och upptäcker all vätska och även fukt.
Om vattensensorn på läckagebrytaren blivit blöt och vattnet stängts av, funkar vattensensorn igen när den torkat?
Vattensensorn behöver aldrig bytas ut, när den är blöt larmar den och när den har torkat larmar den inte.
Jag behöver köpa en vattenfelsbrytare till min nya tvättmaskin så den är placerad utanför badrummet och inte står i anslutning till golvbrunn. Jag är osäker på vad jag ska välja och skulle behöva er hjälp.
Jag misstänkar att du menar en läckagebrytare. Läckagebrytare skyddar enskilda maskiner (som till exempel tvättmaskiner och diskmaskiner) medan vattenfelsbrytare monteras på den ingående vattenledningen och skyddar en helt bostad. En läckagebrytare kan du enkelt installera själv, en vattenfelsbrytare kan (bör) endast installaeras av certifierad VVS montör. I så fall räcker det med en läckagebrytare WaterFuse Plugin med en ventil.
Finns bredd 40 cm i kyl o frysunderlägg
Nej, tyvärr finns i dagsläge inte bredden 40 cm.
Fick du inte svar på din fråga?