FAQ Search Results

Kan man fabriksåterställa det smarta låshuset dormakaba dKey MTL 9121?
Så fabriksåterställer man låshuset dormakaba dKey MTL 9291: 1. Ta bort batteriet och se till att ingen spänning finns kvar i vissa komponenter genom att använda trycket och vrida nyckeln några gånger. 2. Se till att hakregeln inte är utlåst. 3. Tryck på den röda knappen och håll den intryckt samtidigt som du sätter tillbaka batteriet. Håll knappen intryckt (i upp till 15 sekunder) tills du hör det surrar till i låset. 4. Klart.
Fick du inte svar på din fråga?