Vad betyder det att en produkt är godkänd?

En produkt anses i regel att vara godkänd om den har testats och certifierats av ett testinstitut i enlighet med gällande standarder och normer (till exempel SS eller EN). Observera att många standarder och normer är indelade i olika klasser och att ett godkännande endast gäller respektive klass.

Att en produkt är godkänd innebär inte per automatik att produkten är godkänd av försäkringsbolagen för ändamålet, vi rekommenderar därför alltid att man kollar med sitt försäkringsbolag kring försäkringsvillkoren för det specifika användningsområdet. 

Fick du inte svar på din fråga?