Vad bör avstånden från fästet till första steget vara på räddningsstege Jimmy Fasad?

Hej Kristina,

Översta steget skall om möjligt hamna ca 30-40 cm nedanför fönstret, använd förlängningssats om så behövs.
Läs gärna mer om montaget av räddningsstegen på produktsidan.

Vänlig hälsning,
/Marc

Fick du inte svar på din fråga?