Vad innebär det att låset inte är godkänt?

En produkt anses i regel att vara godkänd om den har testats och certifierats av ett testinstitut i enlighet med gällande standarder och normer (till exempel SS eller EN). Observera dock att många standarder och normer är indelade i olika klasser och att ett godkännande endast gäller respektive klass. Att en produkt är godkänd innebär inte per automatik att produkten är godkänd av försäkringsbolagen, vi rekommenderar därför alltid att man kollar med sitt försäkringsbolag kring villkoren.

Tvärtom är det inte säker att en produkt måste vara godkänd för att försäkringen ska gälla. Det finns till exempel inga försäkringskrav på att låsa fast en barnvagn (med ett godkänt lås).

Summa summarum, om en lås är godkänt innebär det att man kan vara säker på att det är ett bra och säkert lås, och att det uppfyller eventuella försäkringsvillkor (beroende på klass). Om ett lås inte är godkänt, kan man inte vara såker.

Fick du inte svar på din fråga?