Vi har cirkulerande varmvatten där en del av ledningen har lagts i ett utrymme som kanske kan frysa med mycket låga utetemperatur. Hur kan jag upptäcka om röret har frysts och möjligen bristat?

Hej William,

Om din fråga syftar på en eventuell redan existerande skada så finns det inte mycket att göra förutom att undersöka vattenledningen i det utsatta utrymmet.

Om din fråga syftar på vad man kan göra i förebyggande syfte, rekommenderar vi en vattenfelsbryare.

Vattenfelsbrytare består av en ventil som monteras på den inkommande huvudvattenledningen samt en eller flera vattendetektorer som placeras på de områden som ska övervakas, till exempel under diskbänksskåpet, under diskmaskinen eller under tvättmaskinen. Om en vattendetektor kommer i kontakt med fukt eller vatten (vid läckage) skickas en signal till ventilen som stänger av den inkommande vattenledningen. Vattenfelsbryrtare är dessutom utrustade med tryck- och flödesmätare som kan upptäcka alla typer av läckage, även smygläckage. Vattenfelsbrytare kan även styras via vissa externa system, till exempel larmsystem eller smarta hemsäkerhetssystem.

https://www.if-sakerhet.se/vattenfelsbrytare-waterfuser-villa-till-huvudvattenledningen.html

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

/Marc

Fick du inte svar på din fråga?