IP klassning

IP klassning

"IP" är förkortningen för "International Protection". I svensk standard SS-EN 60 529 "Kapslingsklasser för elektrisk material" (IP-beteckning) finns anvisningar om vilka kapslingsklasser som finns och vilka rutiner som gäller vid provning av elektrisk material.

 

IP-systemets uppbyggnad

Beteckningen bygger på två inledande bokstäver som följs av två siffror och i vissa speciella fall av en eller två tilläggsbokstäver. De två sistnämnda bokstäverna kan utelämnas och i dagligt bruk förekommer de mer sällan.

  • "IP" - Beteckningsbokstäver (International Protection)
  • "4" - Första beteckningssiffran (siffrorna 0-6, eller bokstaven X)
  • "4" - Andra beteckningssiffran (siffrorna 0-8, eller bokstaven X)

 

Tabell över första beteckningssiffran - Grad av skydd mot beröring av farliga delar

Skydd mot beröring och inträngande föremål. Inget föremål får tränga in på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

Första
beteckningssiffran
Grad av skydd Kort beskrivning
0 Inget skydd  
1 Skydd mot beröring av farliga delar
med baksidan av handen
Provningssonden, sfär med 50 mm diameter, skall ha tillfredsställande avstånd till farliga delar
2 Skydd mot beröring av farliga delar
med ett finger
Det ledande provfingret med 12 mm diameter, 80 mm längd, skall ha tillfredsställande avstånd till farliga delar
3 Skydd mot beröring av farliga delar
med verktyg
Provningssonden med 2,5 mm diameter får inte tränga in
4 Skydd mot beröring av farliga delar
med tråd
Provningssonden med 1,0 mm diameter får inte tränga in
5 Skydd mot beröring av farliga delar
med tråd
Provningssonden med 1,0 mm diameter får inte tränga in
6 Skydd mot beröring av farliga delar
med tråd
Provningssonden med 1,0 mm diameter får inte tränga in

  

Tabell över andra beteckningssiffran - Grad av skydd mot inträngande vatten

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

Andra beteckningssiffran Grad av skydd Kort beskrivning
0 Inget skydd  
1 Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan
2 Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar där kapslingen lutats högst 15o Lodrätt fallande droppar får inte ha skadlig inverkan när kapslingen lutas i vilken vinkel som helst upp till 15o åt ömse sidor om lodlinjen
3 Skydd mot strilande vatten Strilande vatten med en vinkel av högst 60o på ömse sidor om lodlinjen får inte ha skadlig inverkan
4 Skydd mot överstrilning av vatten Vatten som strilas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan
5 Skydd mot vattenstrålar Vatten som sprutas mot kapslingen från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan
6 Skydd mot kraftiga vattenstrålar Vatten som sprutas mot kapslingen i kraftiga strålar från godtyckligt håll får inte ha skadlig inverkan
7 Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas får inte vara möjlig då kapslingen kortvarigt sänks ned i vatten under standardiserade förhållanden vad gäller tryck och tid
8 Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten Inträngning av vatten i sådan mängd att skada orsakas får inte varar möjlig då kapslingen långvarigt sänks ned i vatten under förhållanden överenskomna mellan tillverkaren och användaren, men som är svårare än de som gäller för beteckningssiffran 7

 

Information

Passa på och läs våra andra guider