JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

ASSA d12 1200-serie

ASSA d12 är en patenterad cylinderserie för högfrekvent användning inom privatbostad, föreningsliv, näringsverksamhet med mera, som rekommenderas till låsning av alla typer dörrar inom dessa verksamheter. ASSA d12 1200-serien är patentskyddad vilket ger ett skydd mot obehörig kopiering av nycklar. 

 ASSA d12-serie