Normer, klassningar och standarder

På denna sida har vi sammanställt information om vilka krav olika normer, klassningar och standarder ställer på produkterna avseende produktegenskaper som funktionalitet och motståndskraft.

 

Godkänt hänglås

Om försäkringsvillkoren föreskriver ett ”godkänt hänglås” menas certifierade och intygade hänglås enligt SSFN 014 och/eller SS-EN 12320, se nedan för mer information. Klassningen enligt SSFN 014 är baserad på Europastandarden SS-EN 12320, nedan översättningstabellen för dessa två normer.

SSFN 014         SS-EN 21320
Klass 1     Grade 2
Klass 2     Grade 3
Klass 3     Grade 4
Klass 4     Grade 5
Klass 5     Grade 6

Ett lås som är certifierat/intygat i en högre klass uppfyller per automatik kraven i alla lägre klasser.

 

Norm SSFN 014 för hänglås och SSFN 022:1 för låskätting

Nedanstående tabell visar hur lång tid det tar att forcera ett hänglås och en låskätting i olika låsklasser.

Egenskap / Enhet Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5
Sågning - 2 min.* 2 min. 4 min. 8 min.
Borrning - - 2 min. 4 min. 8 min.
Handverktyg - - 5 min. 10 min. 15 min.
Dyrkning och manipulation av cylinder** 2 min. 
med enkla verktyg
2 min. 
med enkla verktyg
10 min.
med sammansatta verktyg
10 min. 
med sammansatta verktyg
30 min.
med sammansatta verktyg 

* Gäller endast låskätting
** Gäller endast hänglås

 

Norm SS-EN 12320 för hänglås

Säkerhetsklass (Grade)

1 2 3 4 5 6 Mått
Minsta antal låscylinderkombinationer      300   1.000   2.500   5.000 10.000 20.000 n/a
Dragning av låsbygeln 3 5 15 30 70 100 kN
Vridning av låsbygeln 40 100 200 450 1.200 2.500 Nm
Klippning av låsbygeln 6 15 25 35 70 100 kN
Slag på låsbygeln (vikt i gram x höjd i mm)     1.200 x 800 3.050 x 1.000 6.550 x 1.400 7.150 x 1.500   5 gånger
Slag på låshuset (vikt i gram x höjd i mm)     1.200 x 800 3.050 x 1.000 6.550 x 1.400 7.150 x 1.500 5 gånger
Temperatur vid slagtesten     -20° C -20° C -40° C -40° C ° C
Belastning av låscylindern och låsmekanism     4 5 10 15 kN
Borrning       2 4 8 min
Sågning       2 4 8 min
Vridmoment på låscylinder     5 15 20 30 Nm

Förkortningar

  • kN = kilo Newton
  • Nm = Newton meter
  • min = minuter
                                                                                                                                                                         
 

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

  • Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
  • Föreskriven kontrollprocedur har följts

Källor: Wikipedia

 

Normen för spårsändare och spårsystem

Normen SSF 1073 omfattar krav på sök- och spårsystem. Avsikten med sök- och spårsystem är att återfinna och säkra objekt som har kommit på avvägar. För att uppnå detta ska ett sök- och spårsystem bestå av minst följande enheter:

  • En systemleverantör
  • Den fysiska utrustningen i objektet ("spårsändare")
  • En installationsorganisation
  • En larmcentral
  • En utryckningsorganisation