Krisberedskap

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) delar ut boken "När krisen eller kriget kommer", och i denna kategori hittar du produkter som rekommenderas för att vara förberedd.