JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Radonmätare airthings Wave

Radonmätare airthings Wave Produkt och app

 • Radonmätare airthings Wave mobilappen
 • Radonmätare airthings Wave
 • Radonmätare airthings Wave
 • Radonmätare airthings Wave Produkten
 • Radonmätare airthings Wave
manufacturer
Fler produkter från airthings

Radonmätare airthings Wave är en smart radon-, temperatur- och luffuktighetsmätare, som fungerar både med och utan en mobiltelefon. Vinka med handen framför radonmätaren och får direkt en visuell indikation från radonmätaren om den aktuella radonhalten är ofarlig (grön), i riskzonen (gul) eller farlig (röd), I appen finns utförlig statistik över tid.

1 995,00 kr
Ladda ner produktblad (PDF)

Om radon

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn. Då radon har en halveringstid på 3,8 dagar, sprids gasen lätt, till exempel från uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. I praktiken ger även alla byggmaterial av sten ifrån sig radon. Särskilt mycket kommer från alunskifferbaserad blåbetong, som producerades under perioden 1929-1973. Men höga halter inomhus beror oftast på radon från marken.

Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning. I sönderfallskedjan från radon-222 finns de positivt laddade jonerna polonium-218 och polonium-214, som häftar vid rök- och dammpartiklar och tenderar att fastna i lungorna då de andas in. Sönderfallen från dessa joner kan orsaka skador på lungorna och  därmed öka risken för lungcancer. Risken att få lungcancer endast från radon är dock liten.

I Sverige har Boverket och Socialstyrelsen fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3 (5.4 pCi/L), vilket avser bland annat bostäder och allmänna lokaler. WHO har fastställt en gränsvärde vid 100 Bq / m³ (2.7 pCi/L).

 

Produktfilm om radonmätare Airthings Wave

 

Produktspecifikation radonmätare Airthings Wave

 • Batteridriven radonmätare som är lätt att använda
 • Håll själv koll på radonhalten i bostaden eller lokaler. 
 • Airthings Wave utför snabba och exakta mätning av radonhalt
 • Kort- och långtidsmätningar
 • Idealiskt för hemmet, men även för bland annat arbetsplatser, offentliga byggnader, förskolor och skolor
 • 2 x AA-batterier medföljer

 

Tekniska data

 • Mätområde temperatur +4°C till +40°C 
 • Mätområde luftfuktighet <85% relativ luftfuktighet
 • Mätområde radon:  0 Bq / m³ (nedre detektionsgräns) - 50.000 Bq / m³ (övre detektionsgräns) - (0 pCi/L to 1350 pCi/L)
 • Mätosäkerhet vid 100 Bq / m³  (2.7 pCi/L):
  • Korttidsmätning   (1 vecka):  <20%
  • Långtidsmätning (1 månad): <10%
 • Batterier 2 x AA-batterier alkaliska (Driftstid på ca 1,5 år)
 • Vikt med batterier 219 gram
 • Mått (DxH) 120 mm x 36 mm

 

Lagerstatus Lagervara med omgående leverans
CE märkning Ja
Färg Grå
Produktvikt (kg) 0.219

Du kanske även är intresserad av följande produkt(er)?