Säkerhetstips

Har man en lägenhet högt upp i ett hus, så är det främst ytterdörren som behöver ett säkert dörrlås, eftersom det är väldigt svårt att ta sig in genom fönster och balkongdörrar flera våningar upp. Om du däremot har en villa eller en lägenhet på bottenvåning, så behöver man säkra även fönster och altandörrar, eftersom det i många fall är här som inbrott sker.

Inbrottstjuvar har ofta koll och scannar av bostadens säkerhet på några få minuter. Ofta är inbrotten planerade, där tjuvarna vet vilka tider som villan eller lägenheten står tom. Om du har en villa, som är inbrottssäker på alla sidor, så anser ofta tjuven att det är för stor risk att göra ett inbrott. Det är därför bra att ta ett varv runt huset och se vilka svaga punkter man kan behöva åtgärda.

Många satsar på bra dörrlås, men glömmer att fönster och altandörrar också måste säkras med rätt lås. Det är just fönster och altandörrar som är bostadens svagaste punkter när det kommer till inbrott. Det är också på baksidan av huset, som vanligtvis altandörrar är placerade, vilket gör det insynsskyddat och gynnsamt för tjuven när hen försöker genomföra inbrottet.

Snart närmar sig jul- och nyårsledighet och många passar på att resa iväg på semester. Då gäller det att lura tjuven, så att hen inte kan få fritt spelrum bland ens saker. Enligt statistiken för bostadsinbrott, så anmäldes cirka 17 000 bostadsinbrott i Sverige år 2018. Detta var en minskning med 24 procent jämfört med året innan.

Hemmet är ens trygga punkt i tillvaron. Det platsen som man kopplar av på och hämtar kraft för att hantera jobb och andra aktiviteter. Att få inbrott i hemmet innebär inte endast att man blir av med värdefulla saker, det innebär även att man tappar sin trygghetskänsla i hemmet, vilket kan ta många år att återfå.

Det finns många saker att tänka på för att öka säkerheten i hemmet. I denna guide går vi igenom några grundläggande delar att ha i åtanke för att skydda ditt hem mot inbrott.

Många gånger fokuseras det på att satsa på säkra dörrlås, vilket är mycket bra, men man ska inte glömma att tjuven också tar sig in genom fönster. Ta därför ett varv runt huset och se vilka fönster som är mest utsatta. Det är framförallt på baksidan av huset, utom synhåll från grannar, som tjuvar försöker ta sig in genom fönster.

Om olyckan är framme och det brinner måste man kunna utrymma bostaden eller kontoret så snabbt och säkert som möjligt. Och om det inte finns fast installerade brandtrappor bör man antingen ha en mobil brandstege eller räddningslina till hands.

Lås, larm, säkerhetsdörr och utomhusbelysning är några saker som räknas in som inbrottsskydd. Se till att ditt hem blir svåråtkomligt för tjuvar, så att de inte kan använda rutinartade metoder för att ta sig in i ditt hem. När de märker att bostaden har en hög säkerhet, så blir det inte endast en avskräckande faktor – det försvårar dessutom möjligheten till inbrott.

Stöldskyddsmärkning Smart Protection är ett mycket prisvärt och effektivt sätt att skydda sin utombordsmotor och / eller motorbåt från stöld. I denna inlägg går vi igenom de största fördelarna med Smart Protection jämfört med andra produkter på marknaden.
Litihumsläckare innehåller det naturliga ämnet AVD, vilket är en förkortning på Aqueous Vermiculite Dispersion. AVD består av vattenhaltig dispersion av vermikulit, som är flata kristaller och innehåller minimala lager av vatten. AVD-släckare har visat mycket goda egenskaper vid släckning av lithiumbränder, där den både kväver och kyler elden.

I dagens samhälle förekommer många olika sorters produkter som innehåller lithiumbatterier. De finns i mobiltelefoner, elcyklar, datorer, läsplattor, drönare och elbilar etcetera. Trots den ökade användningen av lithiumbatterier, så är det få personer som har koll på dess risker samt vet hur man hanterar en brand. Lithiumbatterier innehåller en hög energitäthet, vilket orsakar explosionsartade bränder, som är svåra att släcka med vanliga brandsläckare. Dessutom frigörs den livsfarliga gasen vätefluorid vid lithiumbränder. För att öka säkerheten behövs en lithiumsläckare, också kallad AVD-släckare.

Äger du en mobil, dator eller elcykel? Tänkte väl det - dessa produkter är ytterst vanliga i dagens samhälle och ökar i antal för varje dag. Det många inte tänker på är att de innehåller laddningsbara lithiumbatterier, vilket har en hög energitäthet, som i sin tur ökar risken för explosionsartade bränder. På endast några få minuter kan en brand orsaka oanade konsekvenser. Och inte blir det bättre av att vanliga brandsläckare inte kan användas mot just den här typen av bränder. Det du behöver är en lithiumsläckare/AVD-släckare, som både kväver och kyler bränder orsakade av lithiumbatterier.

Brandvarnare är den produkt som vi säljer mest av, både i antal och i summan, och det finns nog ingen viktigare säkerhetsprodukt man borde ha i sin bostad, eftersom en fungerande brandvarnare kan betyder skillnaden mellan liv och död. Därför rekommenderar vi till alla våra kunder att inte göra några kompromisser vid val av brandvarnare.

Hus Tjuvar rekar oftast i ett område innan de slår till och har sina knep för att inte väcka uppmärksamhet, exempelvis genom att utklädda sig till hantverkare. Tjuvarna försöker att ta reda på om huset är obebott vid tillfälle genom att leta efter tecken som om lamporna är tända, om brevlådan är full, om gräsmattan inte har klippts på länge. Dessutom kollar tjuvarna om huset är utrustat med larm, säkerhetsdörrar, inkrypningsskydd, övervakningskameror, utomhusbelysningn med mera. De flesta inbrott sker mitt på dagen och under årets ...
Sida