Service av uppblåsbara räddningvästar

Flytväst

Uppblåsbara räddningsvästar måste inspekteras oavsett om de varit uppblåsta eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta fungera. Det är också viktigt att kontrollera sin uppblåsbara räddningsväst mellan de årliga inspektionerna.

 

Inför varje användning

Kontrollera gaspatronen

Om din räddningsväst är utrustad med inspektionsfönster så kan du snabbt och enkelt kontrollera att automatiken fungerar och att CO2 patronen är intakt och rätt iskruvad inför varje användning, genom att säkerställa att båda indikeringarna visa grönt. Visar en eller båda indikeringar rött så kommer räddningsvästen inte blåsas upp automatiskt, det är då viktigt att man kontrollerar och återställer automatiken innan räddningsvästen används.

Om din räddningsväst inte är utrustad med inspektionsfönster skall man med jämna mellanrum öppna upp västen och kontrollera automatiken och dess delar, CO2 patronen och den automatiska cartridgen enligt de anvisningar som står i den medföljande manualen.

 

Kontrollera säkerhetsstift och cartridge

  • Vid automatutförande: Kontrollera att båda säkerhetsstiften sitter på plats. Saknas något av de gröna säkerhetsstiften och/eller gaspatronen är perforerad måste räddningsvästen återuppladdas. Följ noggrant instruktionen i våra återuppladdningskit. Kontrollera att cartridge ej är för gammal.
  • Vid manuellt utförande: Kontrollera att säkerhetsstiftet sitter på plats. Saknas det är gaspatronen perforerad och måste bytas. Följ noggrant instruktionen i våra återuppladdningskit.

 

Kontrollera dragsnöret

Kontrollera att dragsnöret löper fritt och kan nås utan att du behöver öppna västen.

 

Årlig inspektion

Uppblåsbara räddningsvästar måste inspekteras oavsett om de varit använda eller inte. Utan årlig inspektion kan den uppblåsbara räddningsvästen sluta att fungera! Följ instruktionerna nedan för att utföra en egen förenklad årlig inspektion. Du bör även regelbundet låta någon av våra auktoriserade servicestationer utföra en fullständig inspektion. Information om var du hittar närmaste servicestation finns på www.baltic.se.

  • Okulär kontroll att västen fortfarande ser bra ut (inga synliga skador)
  • Testa visselpipa
  • Blås upp räddningsvästen med munstycket. Vänta i  24 timmar och kontrollera att luften är kvar räddningsvästen.
  • Kontrollera kolsyrepatronen. Skruva loss gaspatronen (motsols) och kontrollera att den inte är perforerad. Skruva tillbaka den operforerade gaspatronen (medsols) för hand. Perforerad gaspatron är förbrukad och måste bytas. Inget hål ska finnas kolsyrepatronen. Om möjligt, väg kolsyrepatronen med en våg och säkerställ att kolsyrepatronen fortfarande har angiven vikt (+/- 2 gram)
  • Kontrollera sista användningsdatum på cartridge. (På United Moulders cartridge är sista användningsmånad och år stämplat, till exempel 0322, som innebär att den måste bytas senast mars 2022.

Årlig inspektion kan även utföras av tillverkarens servicestationer, som du hittar på tillverkarens hemsida.

 

Efter användning

Har din  räddningsväst blåst upp sig automatiskt måste man byta ut kolsyrepatronen (CO² cylindern) och även den automatiska cartridgen. Skruva ur kolsyrepatronen och cartridgen. Kontrollera att det sitter ett grönt säkerhetsclip över den manuella armen, sätt fast ett nytt om detta saknas. Montera en ny cartridge, kontrollera att den har ett grönt säkerhetsstift i botten samt att datumet på cartridgen inte passerats. Montera en ny kolsyrepatronen, kontrollera att den inte är perforerad innan du skruvar fast den. Använd endast handkraft vid monteringen av delarna. Om din väst har Argus-ventil skall båda indikatorfönstren visa grönt närkolsyrepatronen och cartridgen är monterade.

Välj rätt kolsyrepatron:

  • 20 g för uppblåsbara räddningsvästar upp till 100 N
  • 33 g för uppblåsbara räddningsvästar upp till 165 N

 

Ladda ner hela servicemanualen för uppblåsningsbara räddningsvästar (som PDF).