JavaScript seems to be disabled in your browser.
Du måste ha JavaScript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.

Cederroth

CederrothCederroths Första Hjälpen-produkter är en välbekant syn på många arbetsplatser i allt fler länder. Sedan mitten av 1970-talet har Cederroth utvecklat och marknadsfört innovativa produkter och lösningar som gör det möjligt för lekmän att ge första hjälpen utan speciella förkunskaper. Stort vikt har därför lagts på att göra våra lösningar enkla och funktionella. Vår gröna Första Hjälpen-tavla har varit en föregångare och följs ständigt av nya produkter av högsta kvalitet såsom Första Hjälpen kuddar, Första Hjälpen skåp, plåster, ögondusch och produkter för sårvård och rengöring