Dräger

Dräger är ett ledande internationellt företag inom områdena medicin- och säkerhetsteknik. Deras innovativa produkter, tjänster och system skyddar, understödjer och räddar liv. Personer från sjukhus, tillverkningsindustrin, gruvdrift, brandskydd och räddningstjänster har förlitat sig på Dräger sedan 1889. Förutom att sträva efter högsta kvalitet och gemensamma gränssnitt mellan sina produkter, fokuserar Dräger även på att värna om vår miljö och våra naturresurser.