Escape Rope

Escape Rope räddningslina är en utrymningsutrustning som kan användas i nödsituationer där den normala flyktvägen är blockerad, till exempel på grund av brand, rök, gärningsman eller annan fara.