Key-Bak

Key-Bak är ett företag som tillverkar och distribuerar säkerhetsprodukter av hög kvalitet över hela världen. Uppfinnare av den indragbara KEY-BAK nyckelringen.