Ytbehandlingar

Ytbehandlingar

Ytbehandlingar fyller i huvudsak följande tre syften:

 • Skydd Olika ytbehandlingar skapar beläggningar som skyddar mot, eller åtminstone fördröjer, korrosionsprocessen.
 • Funktion Ett annat skäl är funktionsskäl. Här vill man uppnå en yta som har god slitstyrka eller har låg friktion.
 • Estetik Det tredje – och inte minst viktiga – skälet att ytbehandla är för att göra produkten estetiskt tilltalande.

Observera att vissa ytbehandlingar som framförallt nickel kan framkalla allergier hos människor, läs mer om allergier mot ytbehandlingar.

 

Ytbehandlingar

Ytbehandling

Tillverkning

Egenskaper

Användningsområde

NickelNickel

Galvanisk pläterad nickel på mässing eller stål.

Exempel på skikt nickel ytb 02 på mässing

 • Nickel 10 - 20 μm
 • Grundmaterial: Mässing

Exempel på skikt nickel ytb 02 på stål

 • Nickel 10 - 20 μm
 • Surkoppar/Mattnickel 5 - 10 μm
 • Koppar 2 - 3 μm
 • Grundmaterial stål

Nickel har god slitstyrka och lämpar sig därför i dörrar med hög öppningsfrekvens. Nickel är dock allergent och kan orsaka besvär för personer med nickelallergi. (läs nedan mer om nickelallergi)

Inomhus, ståldetaljer mindre lämpligt för utomhusmiljö.

Blank mässing(Polerad) Mässing

Ståldetaljer pläteras med koppar och nickel på detaljen varefter ett tunt skikt mässing pläteras ovanpå nicklet, slutligen lackeras detaljen med en klarlack.

Exempel på skikt mässing ytb 20 och 21 på mässing

 • Klarlack 5 μm
 • Grundmaterial mässing

Exempel på skikt mässing ytb 20 på stål

 • Klarlack 5 μm
 • Mässing 2 μm
 • Blanknickel 10 -20 μm
 • Mattnickel 10 μm
 • Koppar 5 μm
 • Grundmaterial stål

Mässing är en legering mellan koppar och zink. När mässingen oxiderar förändras dess karaktär och ytan skiftar i utseende. Denna process påskyndas i kustnära miljöer varefter mässingen får ett mer antikt utseende. Mässingsdetaljer poleras till höglans varefter de lackeras med en klarlack.

Slitstyrka: Slitstyrkan på lacken är begränsad

Allergi: detaljer tillverkade i mässing klarar eu’s direktiv på nickelreglering. Ståldetaljer klarar ej eu’s direktiv på nickelreglering.

Inomhus, mindre lämplig utomhus i kustnära regioner.

Matt mässing

Matt mässing

 

Lika som mässing (ytb 20), men med den skillnaden att mässingen mattborstas.

Mässing är en legering mellan koppar och zink. När mässingen oxiderar förändras dess karaktär och ytan skiftar i utseende. Denna process påskyndas i kustnära miljöer varefter mässingen får ett mer antikt utseende. Mässingsdetaljer poleras till höglans varefter de lackeras med en klarlack.

Slitstyrka: Slitstyrkan på lacken är begränsad

Allergi: detaljer tillverkade i mässing klarar eu’s direktiv på nickelreglering. Ståldetaljer klarar ej eu’s direktiv på nickelreglering.

Inomhus, mindre lämplig utomhus i kustnära regioner.

BrunoxidBrunoxid

Mässingsytan oxideras till en brunsvart färg i en oxideringslösning, därefter kratsas löst sittande oxid bort med en stålkrats varpå detaljerna lackeras med en klarlack.

Skikttjocklek:

 • 3-4 μm oxidskikt
 • 5-8 μm klarlack
 • Grundmaterial: Mässing

Brunoxid är en dekorativ ytbehandling som efter en tids användning slits ned, då slitstyrkan är begränsad. Detta medför att beslagen får ett mer antikt utseende.

Slitstyrka: Slitstyrkan på lacken är begränsad

Inomhus, mindre lämplig utomhus i kustnära regioner.

Blankkrom

Galvaniskt pläterat nickel och krom på mässing eller stål.

Exempel på skikt krom ytb 11 på mässing

 • Krom 0,3 μm
 • Nickel 10 - 20 μm
 • Grundmaterial mässing

Exempel på skikt krom ytb 11 på stål

 • Krom 0,3 μm
 • Blanknickel 10 - 20 μm
 • Mattnickel 10 μm
 • Koppar 5 μm
 • Grundmarerial stål

Exempel på skikt krom ytb 11 på zinkgjutgods

 • Krom 0,3 μm
 • Nickel 10 - 20 μm
 • Sur koppar 10 - 15 μm
 • Koppar 5 μm
 • Grundmaterial zink

Blankkrom är en mycket slitstark ytbehandling lämplig för både inom- och utomhusmiljöer i dörrar med hög öppningsfrekvens.

Utomhus och inomhus.

MattkromMattkrom

Galvaniskt pläterat nickel och krom på mässing eller stål. Mattborstning sker innan förkromning.

Exempel på skikt mattkrom ytb 13 (113) på mässing

 • Krom 0,3 μm
 • Nickel 10 - 20 μm
 • Grundmaterial mässing

Exempel på skikt mattkrom ytb 13 (113) på stål

 • Krom 0,3 μm
 • Blanknickel 10 - 20 μm
 • Mattnickel 5-8 μm
 • Grundmarerial stål

Exempel på skikt mattkrom ytb 13 (113) på zinkgjutgods

 • Krom 0,3 μm
 • Nickel 10 - 20 μm
 • Koppar 5 μm
 • Grundmaterial zink

Mattkrom är en mycket slitstark ytbehandling lämplig för både inom och utomhusmiljöer i dörrar med hög öppningsfrekvens.

Utomhus och inomhus.

Prion®

Galvaniskt pläterad legering mellan koppar, tenn och zink.

Skikttjocklek: 6-10 μm

Prion® är en nickelfri ytbehandling anpassad för människor med kontaktallergi. Prion har en god slitstyrka och lämpar sig för både inom och utomhusbruk i offentliga och privata miljöer.

Slitstyrka: God slitstyrka

Allergi: Uppfyller kraven för nickelreglering enligt eu-direktiv 94/27/eg

Utomhus och inomhus

Addion®

Galvaniskt pläterad legering mellan koppar, tenn, zink och silver.

Exempel på skikt Addion ytb 03 på mässing

 • Koppar, tenn och zink legering 6 - 10 μm med silveradditiv
 • Grundmaterial mässing

Exempel på skikt Addion ytb 03 på stål/zinkgjutgods

 • Koppar, tenn och zink legering 6 - 10 μm med silveradditiv
 • Surkoppar 5 - 10 μm
 • Koppar 2 - 3 μm
 • Grundmaterial stål/zinkgjutgods

Addion® är en antibakteriell och nickelfri ytbehandling som lämpar sig i miljöer där många människor är i omlopp och bakterier lätt sprids. Då bakterier sprids via händer och de föremål händerna tagit i, är Addion-behandlade beslag ett naturligt val för att minska risken för smittspridning.

Utomhus och inomhus

Pulverlack

Pulverlack är ett organiskt lackskikt. Skiktet består av en blandning av epoxi och polyester. Pulver läggs på detaljerna elektrostatiskt. Efter applikationen smälts, härdas pulvret i en härdugn. För att få ett bra korrosionsskydd, även om lackskiktet skadas, pläteras alltid zink på alla ståldetaljer innan lackning.

Skikttjocklek: 60 - 100 μm

 

Pulverlack kan fås i en mångfald färger.

Slitstyrka: Mycket god slitstyrka

Allergi: Klarar eu:s direktiv på nickelreglerin

Utomhus och inomhus

Blåspassiverad zink

Blåspassiverad zink är en galvanisk plätering av zink på stål som används företrädelsevis vid ytbehandling av låshus och gångjärn. Zinkskiktet efterbehandlas med en passivering för att förbättra rostskyddet. Alternativt kan en sealer läggas på för att förbättra rostskyddet ytterligare.

Skikttjocklek: 12 μm

Exempel på skikt zink på stål/mässing

 • Blåpassivering 0,3 μm
 • Glansförzinkning 12 μm
 • Grundmaterial stål/mässing

Slitstyrka: God

Utomhus och inomhus

 Zink-Alloy

Zink-alloy är ett galvaniskt pläterat zinkskikt legerat med järn. Zink-alloy används företrädesvis vid ytbehandling av låshus och gångjärn. Zink-järnskiktet efterbehandlas med en passivering för att förbättra rostskyddet.

Skikttjocklek: 12 μm

Exempel på zinkjärn på stål

 • Gulpassivering 0,3 μm (alt. svart)
 • Zinkjärn 12 μm
 • Grundmaterial stål

Slitstyrka: Tål ej kraftig nötning

Utomhus och inomhus

Aluzink

Materialet är en legering av stål, aluminium, zink och kisel. Större avvikelser i mönster kan förekomma på produkter i aluzink och är helt normalt.

Aluzink ger en slitstark yta med en fin patina och ett mycket bra korrosionsskydd.

Utomhus

Dacromet

Dacromet är en ytbehandling som består av zink- och aluminiumflagor i ett bindemedel av kromat. Beläggningen blir jämn fördelad utan svaga ställen på skuggade partier. Dacromet är en miljövänlig ytbehandling med syfte att ge bästa möjliga livslängd.

Denna behandling är avsedd för tuffare marina och utomhusmiljöer.

Utomhus

 

 

Ytbehandlingar

Läs gänra mer i våra övriga guider.

Olika ytbehandlingar i jämförelse

Från vänster till höger: Nickel, Krom, Mattkrom, Blank (polerad mässing), Matt mässing, Brunoxid


Allergier mot olika ytbehandlingar

Allergier är ett växande problem, främst nickelallergier. Nedan beskriv allergiaspekter för nickel, krom och rostfria produkter.

Nickelallergi

Nickelallergi förekommer hos cirka 15% av svenska kvinnor och 3 % av männen. De främsta orsakerna till nickelallergi är håltagning i öronen med nickelhaltiga stift och användande av smycken som avger nickel. Personer som utvecklat nickelallergi kan sedan få uppblossande handeksem vid relativt kort tids beröring av nickelhaltiga produkter såsom nycklar och dörrhandtag.

Kromallergi

Kromallergi är en allergiform som det råder en del missförstånd runtomkring. Människor är inte allergiska mot metallisk krom, som till exempel förkromade dörrtrycken, utan endast mot krom i jonform. Krom i jonform, trevärda eller sexvärda finns företrädesvis i läderprodukter som garvats med kromsalter samt på förzinkade produkter som är passiverade.

Rostfria produkter

Rostfria produkter innehåller både nickel och krom och ger normalt inte några allergiproblem. Orsaken till att rostfritt stål ej ger nickelallergi är att på stålets ytskikt bildas en mycket tät och stark oxidhinna, som binder både nickel och krom så hårt till oxiden att inget fritt nickel finns på ytan.