Checklista för skydd mot olyckor

Nedan följer en enkel 11-punkts lista för att underlätta för företag att uppfylla kraven som ställs i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)*. Kan ni svara ”Ja” på samtliga punkter har ni tagit ett stort och viktigt steg mot en säker arbetsplats:

 1. Första hjälpen-tavla finns och är påfylld.
 2. HLR-utrustning och utbildad personal finns.
 3. Brandsläckare finns lämpligt placerade och är i fullgott skick.
 4. Alla på arbetsplatsen bör veta var de finns och hur de fungerar.
 5. Brandvarnare och/eller brandlarm finns och fungerar.
 6. Brandfiltar finns.
 7. Utrymningsskyltar finns och syns även om lokalen är full av rök. Kontrollera med jämna mellanrum att reservbatteriet i skyltarna är OK.
 8. Plan för utrymning finns. Utrymningsvägarna är fria.
 9. Se till att dörrar till nödutgångar går att öppna enkelt utan nycklar eller verktyg. Det är dammfritt vid alla vitvaror och datorer.
 10. Alla sladdar och kontakter är hela.
 11. Timer är kopplad till kaffebryggare och spis.