Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörr  

Inbrott i lägenheter sker nästan alltid genom lägenhetsdörren. För bostäder rekommenderas inbrottsskyddande dörrar motståndsklass 3 enligt SS-EN 1627. En säkerhetsdörr i klass 3 eller högre skyddar effektiv mot inbrott. Därutöver skyddar en säkerhetsdörr även mot brand, brandgaser och oljud från trapphuset.

I vår guide om säkerhetsdörrar går vi genom relevanta klassningar och klassificieringar avinbrottsskydd, brandskydd och ljudisolering för säkerhetsdörrar. Dessutom beskriver vi hur installationen av säkerhetsdörrar går till.

Säkerhetsdörr

Inbrott i lägenheter sker nästan alltid genom lägenhetsdörren. För bostäder rekommenderas inbrottsskyddande dörrar motståndsklass 3 enligt SS-EN 1627. En säkerhetsdörr i klass 3 eller högre skyddar effektiv mot inbrott. Därutöver skyddar en säkerhetsdörr även mot brand, brandgaser och oljud från trapphuset.

I vår guide om säkerhetsdörrar går vi genom relevanta klassningar och klassificieringar avinbrottsskydd, brandskydd och ljudisolering för säkerhetsdörrar. Dessutom beskriver vi hur installationen av säkerhetsdörrar går till.