Lås

 

Om fönsterlås

Det tar endast mellan 15 och 20 sekunder för en tjuv att bryta sig in i en bostad med vanliga lås. Inbrotten sker ofta genom fönster utan insyn från gatan eller från grannar, oftast på baksidan av huset. Det vanligaste sättet är att inbrottstjuven slår ett litet hål i fönstret för att helt enkelt öppna fönstret inifrån. Vi rekommenderar därför att samtliga fönster och altandörrar är försedda med fönsterlås som är godkända enligt SS 3620 eller med låsbara handtag som är godkända enligt SS 3522 klass B.

Observera att försäkringsbolagen kan ha särskilda krav på inbrottsspärrar vid fönster. Kraven kan innebära lås med nyckel för samtliga fönster, inkrypningsskydd etc. och beror i hög grad på hur mycket dina värdesaker är försäkrat för, men också var och på vilket sätt du bor. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera om dina fönster är godkända.

 

Innehåll

Hela vårt sortiment av fönsterlås hittar du här.

 

Fönsterlås och andra fönsterbeslag

Det finns olika typer av fönsterbeslag för att skydda fönster samt fönsterdörrar (altan- och balkongdörrar) mot inbrott och fallolyckor.

 • Fönsterlås är låsanordningar för att inbrottssäkra ett fönster eller en fönsterdörr. Försäkringsbolagen rekommenderar godkända fönsterlås till alla fönster och fönsterdörrar. Observera att vissa försäkringsbolag kan även ha krav på godkända fönsterlås. 
 • Vädringsbeslag som fönsterspärrar, säkerhetsspärr och säkerhetsvajer är enklare säkerhetsanordningar för att kunna vädra på ett barnsäkert sätt och samtidigt med ett enklare (ej godkänt) inbrottsskydd. Skillnaden mellan fönster- och säkerhetsspärrar och säkerhetsvajer är själva konstruktionen, spärrar har en fast metallplåt medan vajern har en flexibel vajer. Observera att enligt försäkringsbolagens aktsamhetskrav får vädringsbeslag nattetid stå på glänt endast i det rum du sover i och dagtid endast om du har tillsyn över bostaden.
 • Handtagsspärrar är ett tillbehör till ej låsbara handtag som gör det svårare att öppna ett fönster eftersom man behöver två händer och lite kraft för att kunna vrida handtaget. Användningsområdet är barnsäkring av fönster och balkongdörrar för att undvika fallolyckor.
 • Fönsterhasp och fönstervred är enklare låsanordningar för att hålla fönstret stängt, de har varken en barn- eller inbrottsskyddande funktion.
 • Observera att vädringsbeslag, handtagsspärrar, fönsterhaspar och fönstervred inte anses som godkänt låsning av fönster och altan- eller balkongdörrar och därmed inte ersätter godkända fönsterlås eller godkända låsbara handtag. 

 

Godkännanden

För inbrottsskydd av fönster och fönsterdörrar gäller standarden SS 3620. Den aktuella versionen SS 3620:2010 ("Låsbara kompletteringsbeslag för fönster och fönsterdörrar") består av två klasser, ett fönsterlås kan vara certifierat i en eller i båda klasserna.

 • SS 3620 Klass A avser lås till fönster.
 • SS 3620 Klass B avser lås till fönsterdörrar.

För barnskydd av fönster och fönsterdörrar gäller standarden SS 3587 ("Barnskyddande beslag för fönster och fönsterdörrar"). 

Observera att försäkringsbolagen kan ha ytterligare krav på fönster och fönsterdörrar. Läs gärna vidare i vår guide om krav från försäkringsbolag 

 

Övriga Viktiga produktegenskaper för fönsterlås

 • Inåtgående och utåtgående fönster kräver olika typer av fönsterlås
 • Nyckelsystem - Välj mellan fönsterlås med proprietära nyckelsystem som BG eller Fix (som i regel inte är kompatibla med befintliga lås i bostaden) eller fönsterlås med oval enkelcylinder som kan beställas med befintlig låsning och därmed ingår i bostadens eller fastighetens befintliga nyckelsystem (till exempel ASSA d12 eller ASSA Basic).
 • Vädringsfunktion - Välj mellan fönsterlås med eller utan vädringsfunktion men observera att om ett fönster vädras med fönsterlåsets vädringsfunktion anses fönsterlåset inte längre som godkänd låsning. Enligt försäkringsbolagens aktsamhetskrav får vädringsfunktionen användas nattetid endast i det rum du sover i och dagtid endast om du har tillsyn över bostaden.
 • Den maximala dragkraften beskriver motståndskraften som ett fönsterlås står emot. 
 • Ytbehandling - Fönsterlås och fönsterbeslag finns i olika ytbehandlingar där krom, mattkrom och vitlack är de vanligaste.

 

Översikt över vanliga fönsterlås

Nedan ger vi en överblick över de mest populära ytterdörrlåsen avseende låstyp, öppningsalternativ, godkännanden samt kompatibilitet med olika låshus (ifall man önskar ersätter eller komplettera ett redan befintligt låshus).

  ASSA ASSA Beslagsgruppen Beslagsgruppen Roca Roca ASSA ASSA
Produkt ASSA 2820 ASSA 2830 BG 750 BG 750 Slug 2010 Slug 2020 ASSA 147  ASSA 148
Typ av fönsterlås Inåtgående fönster Utåtgående fönster Inåtgående fönster  Utåtgående fönster Inåtgående fönster Utåtgående fönster Utåtgående fönster Inåtgående fönster
                 
                 
Nyckelsystem Fix tryckcylinder Fix tryckcylinder BG låscylinder BG låscylinder  Oval enkelcylinder Oval enkelcylinder Ingen (befintlig tillhållarnyckel) Ingen (befintlig tillhållarnyckel)
Vädringsfunktion Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej
                 
Godkännande och certifikat
               
Godkänt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Certifikat SS 3620 Klass A SS 3620 Klass A SS 3620 Klass A
SS 3620 Klass B
SS 3620 Klass A
SS 3620 Klass B
SS 3620 Klass A SS 3620 Klass A n/a n/a
Max dragkraft n/a 600 kg n/a 600 kg n/a 700 kg n/a n/a
                 
Övrigt                
Färger / ytbehandlingar Krom
Mattkrom
Vitlack
Krom
Mattkrom
Vitlack
Krom
Mattkrom
Vitlack
Krom
Mattkrom
Vitlack
Mattkrom
Vitlack
Mattkrom
Vitlack
Vit plast Vit plast
Brun plast
Länkar  Till produkten... Till produkten...  Till produkten...  Till produkten... Till produkten...  Till produkten... Till produkten... Till produkten...

 


Rekommenderade fönsterlås