Guide om låshus

Inbrottsskydd

Ett låshus, även kallat låskista, är kärnan i en låsenhet och monteras vanligen i ett urfräst uttag i en dörr. Övriga delar av låsenheten är alla kopplade till låshuset på olika sätt. Ett låshus sitter alltid anslutet mot ett slutbleck. Det finns en mängd olika typer av lås beroende på konstruktion och användningsområde. En traditionell låsenhet består typiskt sett av låshus, låscylinder (med därtill hörande nyckel), trycke (dvs. handtag) samt slutbleck. Vid nyproduktion levereras låshus vanligen redan installerat i dörren från tillverkaren medan övriga delar av låsenheten installeras separat på plats. 

 

Innehåll

  

Typer av låshus

Det finns två olika typer av låshus, cylinderlåshus och tillhållarlåshus.

 

Cylinderlås

Ett cylinderlås är ett lås som som har en separat låscylinder för att låsa och används i regel som huvudlås i en dörr. Ett cylinderlås som har en patenterad (kopieringsskyddad) låscylinder och nyckel kallas även som patentlås, till exempel ASSA d12, ASSA Max samt ASSA 4000-serie.

Man skiljer mellan cylinderlåshus med rak regel och/eller fallås (s k Modullås eller Classic-lås) samt cylinderlåshus med hakregel (Connectlås). Läs mer om Modullås och Connectlås

 

Tillhållarlås

Ett tillhållarlås är ett lås där låsenheten sitter i själva låshuset. Tillhållarlås kallas även för polislås. Vanligast är 7- eller 9-tillhållarlås (med 7 eller 9 stiftar).

Ett tillhållarlås monteras ofta som en komplettering över eller under huvudlåset för extra säkerhet och kallas därför även överlås eller underlås och saknar dörrtrycken. Men ibland monteras även tillhållarlås som huvudlås i en dörr och då har de trycken.

 

Spanjolettlås

Spanjoletter är en speciell typ av lås som används i altandörrar, balkongdörrar, skjutdörrar och fönster. Läs mer i vår guide om spanjoletter.

Dessutom skiljer mellan enkla ej godkända) och godkända låshus.

  

Cylinderlåshus

Man skiljer mellan två olika typer av cylinderlås: Cylinderlås med låscylinder och vred på insidan och cylinderlåshus med låscylinder eller vred på insidan.

 

Cylinderlåshus med låscylinder OCH vred på insidan

används till bostäder där det finns krav på snabb utrymning.

Exempel på cylinderlåshus med låscylinder och vred: ASSA 2002, ASSA 2000, ASSA 721

Illustration av cylinderlåshus med låscylinder och vred

 

Cylinderlåshus med låscylinder ELLER vred insidan

används till källar- och förrådsdörrar utan krav på snabb utrymning.

Exempel på cylinderlåshus med låscylinder eller vred: ASSA

Illustration av cylinderlåshus med låscylinder utan vred

 

Tillhållarlåshus

Man skiljer mellan två olika typer av tillhållarlås: tillhållarlås utan dörrtrycken och tillhållarlås med dörrtrycken. Tillhållarlås utan dörrtrycken används som extralås till ett befintligt huvudlås medan tillhållarlås med dörrtrycke används som huvudlås.

Tillhållarlåshus utan dörrtrycken

används som extralås till ett befintligt huvudlås och har endast en rak regel eller en hakregel.

Exempel på tillhållarlåshus utan dörrtrycke: ASSA 309, ASSA 309 Connect, ASSA 237, ASSA 131B7

Illustration tillhållarlåshus utan trycken

 

Tillhållarlåshus med dörrtrycken

används som huvudlås och har både en rak regel eller en hakregel och ett tryckesfall.

Exempel på tillhållarlåshus med dörrtrycke: ASSA 90001, ASSA 9002, ASSA 911, ASSA 40B7

Illustration tillhållarlåshus med trycken och rak regel

 

Låshusets beståndsdelar

Bilden nedan visar låsets olika delar (på bilden visas ett cylinderlås):

Låshus

Låsstolpe
Låsstolpen är låsets synliga del i dörren som håller låshuset på plats i dörrbladet. Stolpen finns i två utförande, symmetriska och osymmetriska.

Spärrknapp
Spärrknappen är en del av ett så kallat tvåfunktionslås som har ett vred på insidan av dörren. Med hjälp av spärrknappen går det att sätta vredet ur spel när man går hemifrån och låser dörren med nyckel från utsidan. Därmed är det inte längre möjlighet att öppna låset utan nyckel, vilket försvårar för inbrottstjuvar att ta med sig större eller tyngre saker.

Regel och fall
Låsets funktion bestäms i huvudsak av låset fall och reglar (kolvar), läs mer om fall och regel nedan. 

Cylinderroddare
Plats för cylinder, vred eller nyckelskylt för att låsa eller låsa upp låshuset.

Tryckesroddare
Plats för tryckespinne (se nedan)

Tryckespinne eller roddarpinne eller sprint
Ett metallstycke som tjänar till att överföra rörelse från handtaget till låskolven. Roddarpinnen är i vanliga fall fyrkantigt, ibland sitter det fast med handtaget och ibland monteras det separat. Längden och diameter på roddarpinnen måste passa både handtaget och låset.

Mikrobrytare
Vissa låshus finns med mikrobrytare för koppling till larm- eller passersystem.

 

Låshusets fall och regel

Låsets funktion bestäms i huvudsak av låset fall och reglar (kolvar). Man skiljer mellan rak regel, hakregel, fallregel och split spindel. 

Illustration Tryckfall / FallregelTryckesfall /
fallregel

Ett tryckesfall är en fjäderbelastad regel som öppnas med handtag, för att enkelt kunna stänga och öppna en dörr. Beroende på typ av låshus kan tryckesfallet har en särskild låsfunktion, där dörren inte kan öppnas med handtaget utan endast med vred och/eller låscylinder, och en uppställningsfunktion, för att kunna inaktivera låsfunktionen vid behov. Beroende på fallregeln riktning i låshuset lämpar sig ett låshus antingen för vänsterhängda eller högerhängda dörrar.

Illustration Rak regelRak regel

Det rörliga stycke som låser dörren i karmen. På cylinderlås kallas regeln också för cylinderfall och manövreras med nyckel eller vred. På tillhållarlås manövreras regeln med nyckel. Ett ASSA cylinderlåshus med rak regel och/eller fallås kallas även modullås eller Classiclås.

Illustration HakregelHakregel

En hakregel har samma funktion som en rak regel, dock med betydligt högre säkerhet. Dessutom kan ett lås med hakregel, till skillnad från ett lås med rak regel, användas för att låsa skjutdörrar. På cylinderlås kallas regeln också för cylinderfall och manövreras med nyckel eller vred. På tillhållarlås manövreras regeln med nyckel. Ett ASSA cylinderlåshus med hakregel kallas även för Connectlås

Illustration KilkolvKilkolv

En kilkolv är en enklare kolv som finns framförallt på (äldre) spanjoletter.

Illustration FörreglingsfallFörreglingsfall

Förreglingsfall är ett lite mindre fall som automatiskt förreglar cylinderfall.

Illustration AndkolvAndkolv

En andkolv finns ibland på spanjoletter för att låsa en altan- eller balkongdörr även uppe och nere i karmen.

Låshusets mått

Vid byte av låshus är det enklaste naturligtvis om man har möjlighet att skriva ner namnet och numret på det gamla låshuset, i annat fall behöver man följande mått (i mm):

Låshusets måttDorndjup (E)
Avståndet mellan stolpe och nyckelhålcentrum, även kallas (nyckelhålsavstånd). Vanliga dorndjup är 35 mm, 50 mm och 75 mm, men det finns även andra mått.

Låshusets djup (F)
Avståndet mellan stolpe och låshuset bakkant. Om låshuset inte finns kvar, kan man mäta djupet i dörren, låshusets djup får inte överskrider djupet i dörren.

Stolpens höjd (G)
Vid byte av låshus och/eller låsstolpe är det viktigt att du mäter låsstolpens höjd i mm (G mått).

Symmetri
Dessutom finns det två olika typer av stolpar, symmetriska och osymmetriska. Man pratar om symmetriska lås/stolpe när stolpen sitter symetriskt på låshuset (låshuset är placerat mitt på stolpen) och osymmetriska när stolpen sitter förskjuten på låshuset. Gör så här för att ta reda på om du har en symmetrisk eller osymmetrisk låsstolpe:

 • Är stolpen förskjuten, är stolpen osymmetrisk.
 • Titta om det står "30" eller "SYM" på din gamla stolpe ("30" innebär att det är en osymmetrisk stolpe, "SYM" en symmetrisk)
 • En tumregel är att dörrar tillverkade efter 1980 med stor sannolikhet är symmetriska.

Om man köper ett låshus med en osymmetrisk stolpe kan det vara nödvändigt att vända låsstolpen på låshuset. Detta är dock enkelt och görs genom att lossna två skruvar, vända låsstolpen och skruva fast skruvarna igen.

Slutbleck

Ett slutbleck monteras i dörrkarmen för att höja slitagemotståndet vid öppning och stängning av dörren och för att försvåra inbrottsförsök. Vid val av passande slutbleck bör man beakta följande:

 • Slutblecket måste vara passa till låshuset som finns i dörren. Det är antal och placeringar på fall och kolvar som måste passa till varandra.
 • Slutbleckets plösmått, dvs avståndet mellan dörrkarmens ytterkant till urtaget i slutblecket, måste passa till dörrens tjocklek och låsets placering i dörren.
 • Köp ett godkänt slutbleck när krav på godkänd låsenhet föreligger, till exempel vid ytterdörrar.

Lär dig mer om slutbleck i vår guide om slutbleck.

 

Låsningsalternativ till tillhållarlås

Tillhållarlås är låshus där låsenheten (som öppnas med nyckel) sitter i själva låshuset. Tillhållarlås kan fås med nedanstående låsningsalternativ:

 • Lika låsningOm du vill beställa flera tillhållarlås som ska kunna öppnas med samma nyckel, bör du välja alternativet "Lika låsning" under "Låsningsalternativ" på respektive produktsida. Vid beställning av flera tillhållarlås med lika låsning ingår sex (6) nycklar, oavsett hur många låshus du beställer. Observera att större antal tillhållarlås med lika låsning utgör en specialbeställning med längre leveranstid, medan mindre antal (2-3 stycken) finns oftast som lagervara med omgående leverans. Om de beställda tillhållarlås med lika låsning inte finns som lagervara kommer vi att kontakta dig för att stämma av leveranstiden.
 • Olika låsning Om du vill beställa flera tillhållarlås med olika nycklar till varje tillhållarlås, bör du välja alternativet "Olika låsning" under "Låsningsalternativ" på respektive produktsida. Vid beställning av flera tillhållarlås med olika låsning ingår också tre (3) nycklar per låshus.
 • Befintlig låsning: Har du redan ett tillhållarlås och vill kunna använda dina befintliga nycklar i de nya tillhållarlåsen också? Kontakta oss i så fall för mer information.

Vänligen observera

 • Vid val av lika låsning eller befintlig låsning tillverkas tillhållarlåsen utifrån din beställning, vilket innebär dels en något längre leveranstid på ca 10 arbetsdagar och dels att ångerrätten inte gäller i enlighet med §5 i våra köpvillkor.
 • Det är inte möjligt att beställa tillhållarlås med lika låsning och befintlig låsning samtidigt.

 

Fler guider om lås

Mer information

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelarsamt låsklasser och låsunderhåll? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: