Guide om spanjoletter

Inbrottsskydd

En spanjolett är en låsskena för fönster och fönsterdörrar (balkongdörrar, altandörrar, skjutdörrar). Skenan kopplar handtaget till kolvar längst ner och högst upp på fönstret för att få en bättre fasthållning. Man skiljer mellan låsbara och icke-låsbara spanjoletter. Spanjoletter kan ha olika kolvtyper från kilkolv till hakregel för bästa säkerhet. På fönsterdörr finns dessutom oftast även en rak regel eller hakregel på mitten av dörren.

 

Innehåll

 

Spanjolettyper

Spanjoletter brukar delas upp i följande tre typer.

 • Fönsterdörrar (altandörrar, balkongdörrar)
 • Fönster. Spanjoletter är oftast lika spanjoletter för fönsterdörrar men kortare.
 • Ytterdörrar (oftast säkerhetsdörrar). Dessa kallas även för Multiple Point Locks (MPL).
 

Typer av kolvar

Spanjolettens funktion bestäms i huvudsak av låset fall och reglar (kolvar). Kilkolv och andkolv är specifika för spanjoletter medan även rak regel och hakregel förekommer, framförallt på spanjoletter för ytterdörrar.

Illustration Rak regel

Rak regel

En rak regel som skjuter från låshuset in i slutblecket i karmen och därmed låser dörren. ASSA's sortiment av spanjolett med rak regel har beteckningen ASSA Modul eller ASSA Classic.

Illustration Hakregel

Hakregel

En hakregel har samma funktion som en rak regel men erbjuder en betydligt högre säkerhet. Dessutom kan ett lås med hakregel, till skillnad från ett lås med rak regel, användas för att låsa skjutdörrar. ASSAs sortiment av spanjolett med hakregel har beteckningen ASSA Connect.

Illustration Kilkolv

Kilkolv

En kilkolv är en enklare kolv som finns framförallt på (äldre) spanjoletter.

Illustration Andkolv

Andkolv

En andkolv finns ibland på spanjoletter för att låsa en altan- eller balkongdörr även uppe och nere i karmen.

 

Låsbar eller icke-låsbar spanjolett

Spanjoletter finns i två utförande: med låsbar och icke-låsbar låshus. En låsbar spanjolett har både en tryckesroddar för handtaget och en cylinderroddare för låscylindern, precis som ett cylinderlåshus. En icke låsbar spanjolett har endast en tryckesroddare för handtaget och kan således endast låsas med ett låsbart handtag. Om man har spanjolettens modellbeteckning kan man ta reda på vom man har en låsbar eller en icke låsbar spanjolett i nedanstående tabell.

Låsbara spanjoletter

(med cylinderroddare)

Ej låsbara spanjoletter

(utan cylinderroddare)

Låsbar spanjolett Ej låsbar spanjolett
 • ASSA S3101
 • ASSA S3111
 • ASSA S4101
 • ASSA S4111
 • ASSA S3451
 • ASSA S3453
 • ASSA S4451
 • ASSA S4461
 • ASSA S3201
 • ASSA S4201
 • ASSA S3551
 • ASSA S4551
 • ASSA S1105
 • ASSA S1106
 • ASSA S2120
 • ASSA S2121
 • ASSA S1101
 • ASSA S2101
 • ASSA S2157
 • ASSA S2158
 • ASSA S2159
 • ASSA S1157
 • ASSA S1158
 • ASSA S1159
 • ASSA S1451
 • ASSA S2451
 • ASSA S8151
 • ASSA S3107
 • ASSA S4107
 • ASSA S4115

Läs mer om låsningsalternativ till låsbara spanjoletter.

Lås mer om låsningsalternativ till ej låsbara spanjoletter.

 

Begrepp

Bromsöverföring

Vissa spanjoletter har en bromsöverföring till karmen för att bromsa dörren i öppet läge.

 

Måttbeställda spanjoletter

En så kallad Spanjoflex är en spanjolett som du själv kan måttanpassa. Handtagshöjden kan anpassas genom att skenan kapas i underkant och total längd genom samtidig kapning i överkant. Flera varianter kan kombineras med broms. Självklart erbjuder vi även måttanpassade Assa spanjoletter

Observera

Så fort beställningen är lagt är det inte längre möjligt att makulera en beställning och ångerrätt gäller inte enligt §5 Ångerrätt av våra Köpvillkor. Därför är det extremt viktigt att man är mycket noggrann gällande specifikationen

Av produktionstekniska skäl kan det vara omöjligt att placera kolvarna på angivet ställe. I så fall förbehåller sig ASSA rätten att flytta kolvarnas placering. Förflyttningen kommer att vara ca 10 cm så man kan montera ett nytt slutbleck i karmen och kan låta den gamla slutblecket vara kvar.

Leveranstid för måttbestäldla spanjoletter (inte Spanjoflex) är ca 3-4 veckor. Fabriken har stängd under sommaren

Övrigt

Man kan köpa låshus till spanjolett lös men man kan inte köpa ett spanjolett utan låshus.

 

Mer information

Inbrottsskydd