Guide om låsningsalternativ till låsbara spanjoletter

Inbrottsskydd

Om du ska installera nya handtag och lås på din altandörr, balkongdörr, fönsterdörr eller fönster som har en låsbar spanjolett, hittar du låsnings- och installationsalternativen nedan.

Har din fönsterdörr eller ditt fönster däremot en ej låsbar spanjolett, lås vår guide om låsningsalternativ till ej låsbara spanjoletter istället. Om du är osäker om du har en icke låsbar spanjolett eller en låsbar spanjolett, läs vår guide om spanjoletter.

Observera att installationen skiljer sig beroende om din fönsterdörr eller ditt fönster har en enkel båge eller en kopplad båge (med två bågar).

 

Låsningsalternativ för spanjolettdörr med låsbar spanjolett

Det finns närmast oändligt många kombinationsmöjligheter för låsning av altandörrar, balkongdörrar och fönsterdörrar med låsbar spanjolett och den slutgiltiga lösningen beror - förutom budget - framförallt på förljande faktorer:

  • Förutsättningar på din dörr (till exempel om du har en enkel båge eller en kopplad båge, tjockleken på dörren, befintliga handtag som ska behållas mm)
  • Önskad låsning (med låscylinder eller vred, öppning från utsidan eller från insidan)
  • Öppningsmöjlighet från utsidan (handtag) eller inte
  • Estetiska aspekter (form, ytbehandling mm)

Det som samtliga altandörrar, balkongdörrar och fönsterdörrar har gemensamt är ett handtag på insidan av dörren för att kunna öppna och stänga dörren. Nedan har vi sammanställt ett antal vanliga låsningsalternativ för altan- och balkongdörrar med låsbar spanjolett, uppdelat efter:

 

1. Godkänd låsning

Önskar man en godkänd låsning till sin dörr, är en godkänd låscylinder som låser spanjoletten på insidan ett krav.

 

Öppningsbart och låsbart från in- och utsidan

Handtag med långskylt

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart och låsbart från in- och utsidan

 

Insida: Handtag med långskylt och rokoko urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till insida

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

 

 

 

 

 

 

Separat handtag och låsanordning på enkel både

Låsningsalternativ för installation på enkel båge med låscylinder på insidan och utsidan

 

 

 

Insida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till insidan 

Utsida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till utsidan 

 

 

 

 

 

 

 

Separat handtag och låsanordning på kopplad båge (delbar dörr)

Låsningsalternativ för installation på kopplad båge (delbar dörr) med låscylinder på insidan och utsidan

 

 

 

 

Insida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till insidan 

Utsida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till utsidan 

 

 

 

 

 

 

Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

 

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

Utsida: Handtag med långskylt utan urtag (blind)

 

 

 

 

 

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

 

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt täckbricka till handtaget

 

 

 

 

 

 

Öppningsbart och låsbart endast från insidan

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart och låsbart endast från insidan

 

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

Utsida: Fästbricka

 

 

 

 

 

 

 

2. Ej godkänd låsning

Om man inte behöver eller önskar en godkänd låsning, räcker det med ett låsvred som låser spanjoletten.

Öppningsbart och låsbart från in- och utsidan

 

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt spärrvred till handtaget

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder till utsidan

 

 

 

 

 

 

Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

Handtag med långskylt

 

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt spärrvred till handtaget

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder till utsidan

 

 

 

 

 

Separat handtag och låsanordning på enkel både

Låsningsalternativ för installation på enkel båge med täckbricka på utsidan och spärrvred på insidan

 

 

 

 

Insida: Handtag och separat spärrvred 

Utsida: Handtag och separat täckbricka

 

 

 

 

 

 

Separat handtag och låsanordning på kopplad båge (delbar dörr)

på kopplad båge (delbar dörr) med täckbricka på utsidan och spärrvred på insidan

 

 

 

 

Insida: Handtag och separat spärrvred 

Utsida: Handtag och separat täckbricka

 

 

 

 

 

 

 

Låsbeslag och -behör till altan- och balkongdörrar

Följande låsbeslag och -behör gör din altan-, balkong- och fönsterdörr eller fönster inbrottssäkrare: 

 

Låsningsalternativ för spanjolettdörr med låsbar spanjolett

Inbrottsskydd

Om du ska installera nya handtag och lås på din altandörr, balkongdörr, fönsterdörr eller fönster som har en låsbar spanjolett, hittar du låsnings- och installationsalternativen nedan.

Har din fönsterdörr eller ditt fönster däremot en ej låsbar spanjolett, lås vår guide om låsningsalternativ till ej låsbara spanjoletter istället. Om du är osäker om du har en icke låsbar spanjolett eller en låsbar spanjolett, läs vår guide om spanjoletter.

Observera att installationen skiljer sig beroende om din fönsterdörr eller ditt fönster har en enkel båge eller en kopplad båge (med två bågar).

Det finns närmast oändligt många kombinationsmöjligheter för låsning av altandörrar, balkongdörrar och fönsterdörrar med låsbar spanjolett och den slutgiltiga lösningen beror - förutom budget - framförallt på förljande faktorer:

  • Förutsättningar på din dörr (till exempel om du har en enkel båge eller en kopplad båge, tjockleken på dörren, befintliga handtag som ska behållas mm)
  • Önskad låsning (med låscylinder eller vred, öppning från utsidan eller från insidan)
  • Öppningsmöjlighet från utsidan (handtag) eller inte
  • Estetiska aspekter (form, ytbehandling mm)

Det som samtliga altandörrar, balkongdörrar och fönsterdörrar har gemensamt är ett handtag på insidan av dörren för att kunna öppna och stänga dörren

  • Godkänd låsning
  • Ej godkänd låsning

 

1. Godkänd låsning

Önskar man en godkänd låsning till sin dörr, är en godkänd låscylinder som låser spanjoletten på insidan ett krav.

 

Öppningsbart och låsbart från in- och utsidan

Handtag med långskylt

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart och låsbart från in- och utsidan

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till insida

Utsida: Handtag med långskylt och rokoko urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

 

Separat handtag och låsanordning på enkel både

Låsningsalternativ för installation på enkel båge med låscylinder på insidan och utsidan

Insida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till insidan 

Utsida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till utsidan 

 

Separat handtag och låsanordning på kopplad båge (delbar dörr)

Låsningsalternativ för installation på kopplad båge (delbar dörr) med låscylinder på insidan och utsidan

Insida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till insidan 

Utsida: Handtag och separat oval låscylinder med lång medbringare till utsidan 

 

 

Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

Utsida: Handtag med långskylt utan urtag (blind)

 

 

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt täckbricka till handtaget

 

Öppningsbart och låsbart endast från insidan

Godkänd låsning av spanjolettdörr med låsbar spanjolett, Öppningsbart och låsbart endast från insidan

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder med lång medbringare till utsida

Utsida: Fästbricka

 

 

2. Ej godkänd låsning

Om man inte behöver eller önskar en godkänd låsning, räcker det med ett låsvred som låser spanjoletten.

Öppningsbart och låsbart från in- och utsidan

 

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt spärrvred till handtaget

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder till utsidan

 

Öppningsbart från in- och utsidan, låsbart endast från insidan

Handtag med långskylt

Insida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt spärrvred till handtaget

Utsida: Handtag med långskylt och ovalt urtag samt oval låscylinder till utsidan

 

Separat handtag och låsanordning på enkel både

Låsningsalternativ för installation på enkel båge med täckbricka på utsidan och spärrvred på insidan

Insida: Handtag och separat spärrvred 

Utsida: Handtag och separat täckbricka

 

 

Separat handtag och låsanordning på kopplad båge (delbar dörr)

på kopplad båge (delbar dörr) med täckbricka på utsidan och spärrvred på insidan

Insida: Handtag och separat spärrvred 

Utsida: Handtag och separat täckbricka

 

Låsbeslag och -behör till altan- och balkongdörrar

Följande låsbeslag och -behör gör din altan-, balkong- och fönsterdörr eller fönster inbrottssäkrare: 

Mer information om lås

Mer information

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelarsamt låsklasser och låsunderhåll? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: