Guide om låsunderhåll

Låsunderhåll

Liksom annan teknisk utrustning, måste lås och nycklar skötas om för att fungera väl. Underhållsbehovet varierar beroende på användningsfrekvens, belastning och miljö. Olika typer av lås och de olika delarna av ett lås skall ha olika typer av service. Fel slags service kan i längden förstöra ett lås, så det gäller att tänka till! Nycklar som används mycket slits och fungerar sämre. Slitna nycklar skall bytas ut.

 

Typ av lås

Tillhållarlås

 

Om ett tillhållarlås börjar kärva, rengör det. Ett tillhållarlås får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Regeln som reglar dörren eller fönstret skall dock smörjas. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål.

Cylinderlås

 

Två (2) serviceomgånger per år är att rekommendera. Cylinderlås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör sprayas eller oljas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst förhindrar kondens- och isbildning, som kan försvaga låset.

Använd endast teflonbaserad spray eller olja avsedd för smörjning av lås. Använd ALDRIG fett eller universalspray som till exempel 5-56 eller WD-40.

Hänglås

 

Hänglås av typen tillhållarlås med spärrbrickor - t ex ABLOY PL-serien - får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Smörj endast där låsbygeln går in i låset. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål. Hänglås med cylinder skall servas med låsspray - ALDRIG  fett! Hänger hänglåset utomhus bör det ses till minst två gånger om året.

Spanjolett med låshus

 

Ett lås som sitter utanpå dörren eller fönstret skall behandlas med låsspray - ALDRIG fett. Smörj reglarna som låser dörren ett par gånger om året. Använd fett avsett för detta ändamål - INTE olja. Se också till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar funktionen, ökar slitaget och underlättar inbrott. Om spanjoletten har ett lås som är infällt i dörren eller fönstret, får det INTE smörjas i nyckelhålet! (se ovan; "Tillhållarlås")

Gångjärn

 

Glöm inte att se över alla gångjärn minst en gång om året. Se till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. Den svarta dammbeläggningen som lätt sätter sig på gångjärnen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd ett långtidsverkande fett, INTE olja. 

 

Mer information om lås

Mer information

Vill du lära dig mer om lås och dess olika beståndsdelarsamt låsklasser och låsunderhåll? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider:

Rekommenderade produkter för låsunderhåll