Guide om hänglås

Hänglås

Hänglås är fritt hängande lås med en rörlig bygel som kan öppnas och träs in genom det som ska låsas fast vid varandra. Låsningstekniken är i princip densamma som för fasta lås.

 

Upptäck hela vårt sortiment av hänglås.

 

Klassning av hänglås

Säkerhetsklassningen av hänglås sker mot bakgrund av försäkringsnormer; för att försäkringen ska täcka en skada måste man ha ett hänglås som motsvarar normen. Svenska Stöldskyddsföreningen har en förteckning över vilka hänglås som är certifierade (säkerhetsklassade). Säkerställ att ditt skalskydd uppfyller kraven från ditt försäkringsbolag.

  • Hänglås i klass 1 är enkla lås där inga specifika krav på inbrottsskydd finns uppställda. Verktygslådor, elskåp, mätarskåp, förvaringsskåp och fönster inifrån är typiska objekt där ett hänglås i klass 1 ger rätt låsning.
  • Hänglås i klass 2 är lämpliga för användning där kraven på inbrottsskydd i vissa delar måste underordnas kraven på snabb utrymning. Fönster, vindskontor, cykel, källare, vindskontor, cykel eller båt under 200 kg är exempel på typiska objekt där ett hänglås i klass 2 ger rätt låsning.
  • Hänglås i klass 3 är lämpliga för användning där kraven på inbrottsskydd är väsentligare än kraven på snabb utrymning. Ett av försäkringsbolagen "godkänt lås" är normalt ett lås i klass 3. Typiska användningsområden för hänglås i klass 3 är motorcyklar, mopeder, båtmotorer, båtar etc.
  • Hänglås i klass 4 är lämpliga för användning på objekt med förhöjda krav på inbrottsskydd. I försäkringsbolagens krav ingår ofta komplettering med borrskydd och dörrförstärkningar. Portar, dörrar, containers, långtradare och järnvägsvagnar är exempel på typiska objekt där ett hänglås i klass 4 ger rätt låsning.
  • Hänglås i klass 5 uppfyller fordringar enligt SS-EN 12320/SSFN 01 och är avsedda för låsning av speciellt krävande användningsområden, t ex sprängkistor, vapen och ammunitionskasuner.

 

Motståndskraft för hänglås

Tabellen nedan visar hur länge hänglås och låskättingar står emot olika angrepp. Tabellen baseras på normen för hänglås SSFN 014 samt på normen för låskätting SSFN 022:1 och avser klass 1-5.

Angrepp

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 4

Klass 5

Sågning

-

-

2 min.

4 min.

8 min.

Borrning

-

-

2 min.

4 min.

8 min.

Handverktyg

-

-

5 min.

10 min.

15 min.

Dyrkning och manipulation av cylinder/p>

2 min. 
med enkla verktyg

2 min. 
med enkla verktyg

10 min.
med sammansatta verktyg

10 min. 
med sammansatta verktyg

30 min.
med sammansatta verktygRekommenderade hänglås

Mer information om stöldskydd

Mer information

Vill du lära dig mer om hur du kan stöldskydda din cykel, moped, motorcykel, skoter, ATV, bil eller båt? Då  rekommenderar vi våra övriga guider: