Guide om låskättingar

Låskättingar

Låskättingar och vajer används för att låsa fast stöldbegärlig egendom som mopeder, motorcyklar, trailer och båtar. Låskättingar finns i många olika utföranden och vid val av låskätting brukar förutom motståndskraften (klassningen) och låskättingens längd även övriga mått samt ytbehandlingen.

 

Upptäck hela vårt sortiment av låskättingar och vajer.

 

Val av låskätting

 1. Klassningen avgör vilken motståndskraft låskättingen har mot olika angrepp som kapning, sågning och borrning och i de allra flesta fall har försäkringsbolagen krav på en godkänd låskätting i klass 2, 3 eller 4 för att försäkringen ska gälla. Läs mer om klasning av låskättingar nedan.
 2. Låskättingens längd är oftast den viktigaste praktiska frågan vid anskaffning av låskätting. Låskättingen måste vara tillräcklig lång för att kunna låsa fast ett föremål, till exempel en båt vid en brygga eller en motorcykel vid en golvankare, samtidigt som längre låskättingar blir både tyngre och dyrare.
 3. Ytterligare mått som kan vara viktiga, till exempel länkarnas inre fri bredd, låskättingens totala bredd, om låskättingen har en ring i ena ändan eller inte. Läs mer om låskättingarnas mått nedan.
 4. Ytbehandling och hölje - Beroende på användningsområde behandlas låskättingar med olika ytbehandlingar (oftast någon form av kromatering) och vissa modeller levereras dessutom med hölje för att skydda både låskättingen och framförallt det fastlåsta föremålet från repor.

 

Klassning av låskättingar

Låskättingar testas och certifieras enligt normen SSFN 022 och finns i fem klasser, där klass 1 är den lägsta och klass 5 är den högsta. Kåsklasserna ligger även till grund för försäkringsbolagens krav:

 • Klass 1 avser de enklaste klassade låskättingar som har ingen större praktisk relevans eftersom de allra flesta försäkring kräver en låskätting i klass 2 eller högre.
 • Klass 2 krävs för låsning av cyklar samt båtar med en vikt under 200 kg.
 • Klass 3 krävs för låsning av moped, motorcyklar, båtar med en vikt över 200 kg samt övriga fordon.
 • Klass 4 och klass 5 krävs om man har särskilda låskrav och rekommenderas om har behov av en extra säker låsning, oftast i kommersiella sammanhang (låsning av byggmaskiner, container med flera).

Kraven för låskättingar förutsätter att ett hänglås i motsvarande låsklass eller högre används. Vi rekommenderar därför våra olika låskätting- och hänglåspaket.

 

Låskättingens mått

 • Låskättingens längd - Detta mått avser låskättingens totala längden. Det är oftast en bra idé att ha lite reserv.
 • Låskättingens totala bredd är ett viktigt mått om låskättingen ska träs igenom en öppning, en ring eller ett hål.
 • Länkarnas diameter är framförallt ett tekniskt mått där en tjockare diameter innebär ett bättre skydd mot angrepp och därmed en högre klassning, samtidigt som kättingen blir tyngre.
 • Länkarnas inre fri bredd är ett viktigt mått för att kunna avgöra vilken hänglås
 • Länkarnas inre fri längd är oftast mycket större än länkarnas inre fri bredd och har därmed inget praktiskt betydelse.
 • Löpring på låskättingens ena ändan som gör det möjligt fästa låskättingen genom att trä den genom ringen.

 

Låskättingar

 

Motståndskraft för låskättingar

Tabellen nedan visar hur länge låskättingar står emot olika angrepp. Tabellen baseras på normen för låskätting SSFN 022:1 och avser klass 1-5.

Angrepp

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 4

Klass 5

Sågning

-

2 min.

2 min.

4 min.

8 min.

Borrning

-

-

2 min.

4 min.

8 min.

Handverktyg

-

-

5 min.

10 min.

15 min.

 

Rekommenderade låskättingar

Mer information om stöldskydd

Mer information

Vill du lära dig mer om hur du kan stöldskydda din cykel, moped, motorcykel, skoter, ATV, bil eller båt? Då  rekommenderar vi våra övriga guider: