Guide om spårsändare och spårsystem

Guide om spårsändare och spårsystem

Med en spårsändare eller ett certifierad spårsystem kan du se var bilen, båten, motorcykeln, anläggningsmaskinen eller annan ägodel befinner sig. Det finns flera goda skäl att installera en spärsändare på stöldbegärliga objekt, här är några av dem. För att hjälpa dig att hitta en spårsändare som passar dina behov och din plånbok, har vi i denna guide om spårsändare och spårsystem sammanställt information om olika spårningsteknologier, viktiga produktfunktioner- och egenskaper, strömförsörjningen och klassning av spårssystem.

 

Rekommenderade spårsändare och spårsystem

Upptäck hela vårt sortiment av spårsändare.

 

Varför spårsändare?

Det finns många goda skäl att skaffa en spårsändare eller ett spårsystem, nedan beskrivs några av dem:

 1. Krav från försäkringsbolag, som de flesta försäkringsbolag har på objekt med ett högt försäkringsvärde.
 2. Lägre risk för stöld, eftersom en installerad spårsändare eller spåsystem har en avskräckande effekt.
 3. Snabb reaktionstid vid tillgrepp, som ökar sannolikheten att få tillbaka det stulna objektet och kunna gripa tjuvarna.
 4. Lägre försäkringspremie och självrisk, som många försäkringsbolag erbjuder sina kunder om de utrustar sin bil, båt, motorcykel, fyrhjuling, skoter eller anläggningsmaskin med en spårsändare eller ett spårsystem.
 5. Trygghet (Peace of mind). Så länge man inte får något larm, kan man vara säker på att objektet befinner sig där den ska vara.

 

Positioneringsteknologier

Spårsändare använder sig av en eller flera av nedanstående teknologier för att beräkna sin position.

 • GPS (Global Positioning System) - GPS är ett satellitbaserat system som använder sig av 24 satelliiter och kan användas kostnadsfritt. GPS positionering kännetecknas av mycket hög precision (+/- 5 meter) och en täckning över i princip hela världen. GPS positionering förutsätter dock att spårsändaren befinner sig utomhus med "fri sikt" mot sateliterna och fungerar således inte om det stulna föremålet är gömt inomhus, till exempel i en källare, ett garage eller ett bergrum. GPS positionering kräver mer ström än GSM positionering, vilket reducerar livslängden på batteriet.
 • GSM (Global System for Mobile Communications) - Positionering sker genom triangulering mellan olika basstationer av mobilnät. Denna teknologi är enkel och väl beprövad, men samtidigt inte speciellt exakt och förutsätter att det finns mobiltäckning i området där det stulna objektet befinner sig. GSM positionering kräver mindre ström än GPS positionering och resulterar därmed i en längre livstid för batteriet.
 • Crowd GPS - Spårsändare med Crowd GPS teknologi är väldigt små och enkla spårsändare som saknar både egen GPS-funktion och mobilkommunikation. Istället kopplar sig dessa spårsändare upp mot mobiltelefoner i närheten (genom Bluetooth) och använder mobiltelefonens GPS-funktion och mobilkommunikation för att rapportera sin position till användaren. Den stora fördelen med denna teknologi är just att man kan bygga väldigt små spårsändare med lång livstid, samtidigt är den stora nackdelen att teknologin endast fungerar om mobiltelefoner med tillhörande mobilapp är i närheten (max 15-20 meter) och igång.
 • IPS (Indoor Position System) - IPS är ett samlingsbegrepp för olika teknologier som fungerar även inomhus och på platser utan GSM-täckning, till exempel i källarrum eller utrymmen med tjocka betongväggar. Räckvidden på IPS är betydligt mindre, varför man måste veta ungefär var man ska söka efter det stulna föremålet. De vanligaste IPS teknologier är:
  • RF (Radio Frequency) - till exempel med hjälp av VHF (Very High Frequency) eller Radio Frequency Identification (RFID) tags.
  • Ultraljud
  • WLAN / WiFi
  • Bluetooth

GPS-och GSM-positionering använder sig av mobil datakommunikation (GSM, GPRS, Edge, 3G, 4G, 5G) för att kommunicera sin position till ägaren, användaren eller larmcentral (via e-post, SMS, en webbportal eller en app), medan IPS-system är beroende av speciell sökutrustning som måste användas på plats.

 

Funktioner och produktegenskaper

Spårsändare och spårsystem kan ha olika spårnings-, larm- och övervakningsfunktioner och övriga produktegenskaper, en beskrivning av de viktigaste hittar du nedan. 

Spårningsfunktioner

 • Spåra vid förfrågan Enheten rapporterar sin position när man skickar en förfrågan till den.
 • Spåra via tidsintervall Enheten rapporterar sin position vid angiven intervall (till exempel en gång i timmen)
 • Livespårning Enheten rapporterar sin position i realtid
 • Positionshistorik Visa enhetens position över tiden 

Larmfunktioner 

 • Geografiskt stängsel (geofence) Enheten larmar om den hamnar utanför ett definierat område.
 • Täckningslarm (blind area alarm) Larmar om GPS sändaren hamnar i ett områden utan GPS-signal och larmar igen när den får signal.
 • Vibrationslarm Om enheten är utrustad med en vibrationssensor, kan den rapportera sin position vid starkare vibration, som skakning eller fall. 
 • Larm vid fallolycka Enheten kan känna av ett potentiellt livshotande fall och skickar då ut ett larm helt automatiskt. 
 • Hastighetslarm Enheten larmar om en förinställd hastighetsgräns överskrids.
 • Nödlarm (SOS alarm), ett SMS-larm med trackerns position skickas till en anhörigs mobilnummer. Om ett larm löser ut, skickas ett SMS till upp till tre larmmottagare. 

Övervakningsfunktioner

 • Batterivarning - Enheten larmar vid låg batterinivå eller om extern spänning sjunker.
 • Spänningslarm -  Enheten larmar vid bruten extern spänning, till exempel om enheten kopplas bort från strömkällan.
 • Avlyssningsfunktion - Enheten har en inbyggd mikrofon som användaren kan lyssna av vid misstänkt tillgrepp.

Övriga viktiga produktegenskaper

 • IP klassningen avgör hur väl spårsändaren kan stå emot smuts och vatten, vilket nästan alltid är ett krav när spårsändaren installeras på bilar, båtar, motorcyklar, skoter eller olika anläggnings- eller entreprenadmaskiner.
 • Storlek och vikt

 

Montage av spårsändare

En spårsändare bör monteras på ett gömt ställe så att tjuverna inte kan lokalisera och avlägsna den på ett enkelt sätt. Samtidigt måste positionerings- och kommunikationssignaler kunna komma fram till spårsändare, varför den inte bör placeras i eller under kraftiga metallkonstruktioner. Till exempel kommer det bli väldigt svårt att få en bra mottagning i ett kylrum, kassaskåp etc. Följande placeringar brukar dock i regel fungera bra:

 • under motorhuven
 • vid/och under reservhjulet
 • i sidofacken i bagageluckan
 • bakom stereon

 

Användning och abonnemang

Spårsändare kan, beroende på modell, användas genom en mobilapp, en webbportal, e-post, och/eller SMS.

Kommunikationen mellan spårsändare och användaren sker med hjälp av mobil datakommunikation, som kräver ett mobilabonnemang. Vissa modeller levereras utan SIM-kort, i så fall kan användaren själv välja och betala ett mobilabonnnemang. Andra modeller levereras med ett inbyggt SIM-kort, därmed ingår även ett mobilabonnemang vid köp av spårsändaren mot en månadskostnad. Vi rekommenderar därför att noggrant läsa igenom eventuella abonnemangsvillkor innan ett köp.

 

Strömförsörjning

Spårsändare och spårsystem drivs antingen av ett inbyggt batteri, eller måste anslutas till ett extern batteri, till exempel bilens eller båtens batteri. Enhetens strömförbrukning och batteriets kapacitet är de två faktorer är avgörande för enhetens livslängd. Enhetens strömförbrukning beror i första hand på hur ofta enheten rapporterar sin position. Beroende på denna rapporteringsfrekvens och batteriets storlek kan livslängden för spärsändare vara allt mellan ett par timmar (vid livespårning) till upp till 10 år (i standby-läge).

Vänligen observera att en spårsändare som har en relativ hög strömförbrukning och drivs av ett externt batteri, kan resultera i att detta batteri töms om det inte laddas regelbundet.

 

Certifiering av spårsystem

Enligt normen SSF 1073 certifieras spårsändare inte för sig själv, utan endast som ett komplett sök- och spårsystem. Ett sök- och spårsystem består förutom själva spårsändaren även av en installationsorganisation, en larmcentral och en uttryckningsorganisation. Normen SSF 1073 beskriver krav på sök- och spårsystem. Avsikten med sök- och spårsystem är att återfinna och säkra objekt som har kommit på avvägar. För att uppnå detta ska ett sök- och spårsystem bestå av minst följande enheter:

 • En systemleverantör
 • Spårsändaren, dvs den fysiska utrustningen i objektet (enheten)
 • En installationsorganisation, som säkerställer att spårsändaren installeras korrekt.
 • En larmcentral, som övervakar larmets funktion och drift samt säkerställer att uttryckning sker vid larm 
 • En utryckningsorganisation, som ska hitta och säkra objektet.

Certifieringen ger ytterligare säkerhet till användare och kan vara ett krav från försäkringsbolag, om det försäkrade objektet har ett högt försäkringsvärde. Observera dock att många försäkringsbolag "godkänner" spårsändare som saknar certifiering enligt SSF 1073 i den bemärkelsen att de ger rabatter på försäkringspremien och/eller självrisken.

Vi rekommenderar att man kontrollerar med sin försäkringsrådgivare vad som gäller för sin försäkring.

Upptäck vårt sortiment av certifierade spårsändare enligt SSFN 1073.

 

Krav från försäkringsbolag

Vissa bilar måste vara försedda med en godkänd aktiverad spårsändare med koppling till larmcentral för att stöldförsäkringen ska gälla vid helstöld av bilen. Kravet består av två delar, en fysisk spårsändare i bilen och ett abonnemang för larmcentralkopplingen.

 

Mer information om stöldskydd

Mer information

Vill du veta mer om brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider:

Guide om spårsändare och spårsystem

Med en spårsändare eller ett certifierad spårsystem kan du se var bilen, båten, motorcykeln, anläggningsmaskinen eller annan ägodel befinner sig. Det finns flera goda skäl att installera en spärsändare på stöldbegärliga objekt, här är några av dem. För att hjälpa dig att hitta en spårsändare som passar dina behov och din plånbok, har vi i denna guide om spårsändare och spårsystem sammanställt information om olika spårningsteknologier, viktiga produktfunktioner- och egenskaper, strömförsörjningen och klassning av spårssystem.

 

Rekommenderade spårsändare och spårsystem

Upptäck hela vårt sortiment av spårsändare.

 

Varför spårsändare?

Det finns många goda skäl att skaffa en spårsändare eller ett spårsystem, nedan beskrivs några av dem:

 1. Krav från försäkringsbolag, som de flesta försäkringsbolag har på objekt med ett högt försäkringsvärde.
 2. Lägre risk för stöld, eftersom en installerad spårsändare eller spåsystem har en avskräckande effekt.
 3. Snabb reaktionstid vid tillgrepp, som ökar sannolikheten att få tillbaka det stulna objektet och kunna gripa tjuvarna.
 4. Lägre försäkringspremie och självrisk, som många försäkringsbolag erbjuder sina kunder om de utrustar sin bil, båt, motorcykel, fyrhjuling, skoter eller anläggningsmaskin med en spårsändare eller ett spårsystem.
 5. Trygghet (Peace of mind). Så länge man inte får något larm, kan man vara säker på att objektet befinner sig där den ska vara.

 

Positioneringsteknologier

Spårsändare använder sig av en eller flera av nedanstående teknologier för att beräkna sin position.

 • GPS (Global Positioning System) - GPS är ett satellitbaserat system som använder sig av 24 satelliiter och kan användas kostnadsfritt. GPS positionering kännetecknas av mycket hög precision (+/- 5 meter) och en täckning över i princip hela världen. GPS positionering förutsätter dock att spårsändaren befinner sig utomhus med "fri sikt" mot sateliterna och fungerar således inte om det stulna föremålet är gömt inomhus, till exempel i en källare, ett garage eller ett bergrum. GPS positionering kräver mer ström än GSM positionering, vilket reducerar livslängden på batteriet.
 • GSM (Global System for Mobile Communications) - Positionering sker genom triangulering mellan olika basstationer av mobilnät. Denna teknologi är enkel och väl beprövad, men samtidigt inte speciellt exakt och förutsätter att det finns mobiltäckning i området där det stulna objektet befinner sig. GSM positionering kräver mindre ström än GPS positionering och resulterar därmed i en längre livstid för batteriet.
 • Crowd GPS - Spårsändare med Crowd GPS teknologi är väldigt små och enkla spårsändare som saknar både egen GPS-funktion och mobilkommunikation. Istället kopplar sig dessa spårsändare upp mot mobiltelefoner i närheten (genom Bluetooth) och använder mobiltelefonens GPS-funktion och mobilkommunikation för att rapportera sin position till användaren. Den stora fördelen med denna teknologi är just att man kan bygga väldigt små spårsändare med lång livstid, samtidigt är den stora nackdelen att teknologin endast fungerar om mobiltelefoner med tillhörande mobilapp är i närheten (max 15-20 meter) och igång.
 • IPS (Indoor Position System) - IPS är ett samlingsbegrepp för olika teknologier som fungerar även inomhus och på platser utan GSM-täckning, till exempel i källarrum eller utrymmen med tjocka betongväggar. Räckvidden på IPS är betydligt mindre, varför man måste veta ungefär var man ska söka efter det stulna föremålet. De vanligaste IPS teknologier är:
  • RF (Radio Frequency) - till exempel med hjälp av VHF (Very High Frequency) eller Radio Frequency Identification (RFID) tags.
  • Ultraljud
  • WLAN / WiFi
  • Bluetooth

GPS-och GSM-positionering använder sig av mobil datakommunikation (GSM, GPRS, Edge, 3G, 4G, 5G) för att kommunicera sin position till ägaren, användaren eller larmcentral (via e-post, SMS, en webbportal eller en app), medan IPS-system är beroende av speciell sökutrustning som måste användas på plats.

 

Funktioner och produktegenskaper

Spårsändare och spårsystem kan ha olika spårnings-, larm- och övervakningsfunktioner och övriga produktegenskaper, en beskrivning av de viktigaste hittar du nedan. 

Spårningsfunktioner

 • Spåra vid förfrågan Enheten rapporterar sin position när man skickar en förfrågan till den.
 • Spåra via tidsintervall Enheten rapporterar sin position vid angiven intervall (till exempel en gång i timmen)
 • Livespårning Enheten rapporterar sin position i realtid
 • Positionshistorik Visa enhetens position över tiden 

Larmfunktioner 

 • Geografiskt stängsel (geofence) Enheten larmar om den hamnar utanför ett definierat område.
 • Täckningslarm (blind area alarm) Larmar om GPS sändaren hamnar i ett områden utan GPS-signal och larmar igen när den får signal.
 • Vibrationslarm Om enheten är utrustad med en vibrationssensor, kan den rapportera sin position vid starkare vibration, som skakning eller fall. 
 • Larm vid fallolycka Enheten kan känna av ett potentiellt livshotande fall och skickar då ut ett larm helt automatiskt. 
 • Hastighetslarm Enheten larmar om en förinställd hastighetsgräns överskrids.
 • Nödlarm (SOS alarm), ett SMS-larm med trackerns position skickas till en anhörigs mobilnummer. Om ett larm löser ut, skickas ett SMS till upp till tre larmmottagare. 

Övervakningsfunktioner

 • Batterivarning - Enheten larmar vid låg batterinivå eller om extern spänning sjunker.
 • Spänningslarm -  Enheten larmar vid bruten extern spänning, till exempel om enheten kopplas bort från strömkällan.
 • Avlyssningsfunktion - Enheten har en inbyggd mikrofon som användaren kan lyssna av vid misstänkt tillgrepp.

Övriga viktiga produktegenskaper

 • IP klassningen avgör hur väl spårsändaren kan stå emot smuts och vatten, vilket nästan alltid är ett krav när spårsändaren installeras på bilar, båtar, motorcyklar, skoter eller olika anläggnings- eller entreprenadmaskiner.
 • Storlek och vikt

 

Montage av spårsändare

En spårsändare bör monteras på ett gömt ställe så att tjuverna inte kan lokalisera och avlägsna den på ett enkelt sätt. Samtidigt måste positionerings- och kommunikationssignaler kunna komma fram till spårsändare, varför den inte bör placeras i eller under kraftiga metallkonstruktioner. Till exempel kommer det bli väldigt svårt att få en bra mottagning i ett kylrum, kassaskåp etc. Följande placeringar brukar dock i regel fungera bra:

 • under motorhuven
 • vid/och under reservhjulet
 • i sidofacken i bagageluckan
 • bakom stereon

 

Användning och abonnemang

Spårsändare kan, beroende på modell, användas genom en mobilapp, en webbportal, e-post, och/eller SMS.

Kommunikationen mellan spårsändare och användaren sker med hjälp av mobil datakommunikation, som kräver ett mobilabonnemang. Vissa modeller levereras utan SIM-kort, i så fall kan användaren själv välja och betala ett mobilabonnnemang. Andra modeller levereras med ett inbyggt SIM-kort, därmed ingår även ett mobilabonnemang vid köp av spårsändaren mot en månadskostnad. Vi rekommenderar därför att noggrant läsa igenom eventuella abonnemangsvillkor innan ett köp.

 

Strömförsörjning

Spårsändare och spårsystem drivs antingen av ett inbyggt batteri, eller måste anslutas till ett extern batteri, till exempel bilens eller båtens batteri. Enhetens strömförbrukning och batteriets kapacitet är de två faktorer är avgörande för enhetens livslängd. Enhetens strömförbrukning beror i första hand på hur ofta enheten rapporterar sin position. Beroende på denna rapporteringsfrekvens och batteriets storlek kan livslängden för spärsändare vara allt mellan ett par timmar (vid livespårning) till upp till 10 år (i standby-läge).

Vänligen observera att en spårsändare som har en relativ hög strömförbrukning och drivs av ett externt batteri, kan resultera i att detta batteri töms om det inte laddas regelbundet.

 

Certifiering av spårsystem

Enligt normen SSF 1073 certifieras spårsändare inte för sig själv, utan endast som ett komplett sök- och spårsystem. Ett sök- och spårsystem består förutom själva spårsändaren även av en installationsorganisation, en larmcentral och en uttryckningsorganisation. Normen SSF 1073 beskriver krav på sök- och spårsystem. Avsikten med sök- och spårsystem är att återfinna och säkra objekt som har kommit på avvägar. För att uppnå detta ska ett sök- och spårsystem bestå av minst följande enheter:

 • En systemleverantör
 • Spårsändaren, dvs den fysiska utrustningen i objektet (enheten)
 • En installationsorganisation, som säkerställer att spårsändaren installeras korrekt.
 • En larmcentral, som övervakar larmets funktion och drift samt säkerställer att uttryckning sker vid larm 
 • En utryckningsorganisation, som ska hitta och säkra objektet.

Certifieringen ger ytterligare säkerhet till användare och kan vara ett krav från försäkringsbolag, om det försäkrade objektet har ett högt försäkringsvärde. Observera dock att många försäkringsbolag "godkänner" spårsändare som saknar certifiering enligt SSF 1073 i den bemärkelsen att de ger rabatter på försäkringspremien och/eller självrisken.

Vi rekommenderar att man kontrollerar med sin försäkringsrådgivare vad som gäller för sin försäkring.

Upptäck vårt sortiment av certifierade spårsändare enligt SSFN 1073.

 

Krav från försäkringsbolag

Vissa bilar måste vara försedda med en godkänd aktiverad spårsändare med koppling till larmcentral för att du ska få full ersättning vid helstöld av bilen. Kravet består av två delar, en fysisk spårsändare i bilen och ett abonnemang för larmcentralkopplingen. Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag vad som gäller din bil.

 

Mer information om stöldskydd

Mer information  

Vill du veta mer om brandvarnare och brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider:

Rekommenderade spårsändare