Guide om vapenskåp

Vapenskåp

Vapenskåp är avsedda för att skydda vapen och ammunition från stöld. Vapenskåp är testade och certifierade enligt svensk standard SS 3492 eller SS EN 1143-1 utgåva 1, Grade III. I vår guide om vapenskåp går vi igenom vilka skåp som är godkända för förvaring av vapen samt hur många vapen (och i vilken vapenkategori) man får förvara i dem (poängsystem).

Vill du veta mer om kassaskåp rekommenderar vivår guide om kassaskåp.

Lagkrav

Du som har tillstånd att inneha skjutvapen är, enligt huvudregeln i vapenlagen, skyldig att ta hand om vapnen och hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. När skjutvapen inte används måste du förvara dem i godkänt säkerhetsskåp som uppfyller kraven för SS 3492. Ett godkänt skåp är försett med en dekal med texten SS 3492, placerad inne i skåpet. Om du förvarar ett stort antal vapen, eller särskilt farliga skjutvapen ställer Polisen i vissa fall högre krav på förvaringen.

Vi rekommenderar att läsa mer om lagar och regler på Polisens hemsida.

 

Godkända skåp för förvaring av vapen

Det finns två typer av kassaskåp som är godkända för förvaring av vapen.

 • Värdeskåp, vars inbrottsskyddande förmåga uppfyller kraven i SS EN 1143-1 utgåva 1, Grade III. Värdeskåp skall vara försedda med ett lås för säkerhetsskåp enligt Svensk Standard SS 3880.
 • Säkerhetsskåp, som uppfyller lägst Svensk Standard SS 3492 eller motsvarande krav. Kravet gäller även låset.

Med begreppet vapenskåp beskrivs i regel säkerhetsskåp som är högre än vanliga säkerhetsskåp för att få plats med gevär. Samtliga säkerhetsskåp är dock godkända för förvaring av vapen.

Om ett skåp för förvaring av vapen har en vikt som understiger 150 kg skall det vara förankrat i byggnadsstommen. Som ett alternativ till förankring kan skåpet förses med tyngder så att vikten 150 kg uppnås.

 

Vapenkategorier

 • Särskilt farliga vapen avser tillståndspliktiga enhandsvapen och skjutvapen med helautomatisk funktion.
 • Övriga vapen avser tillståndspliktiga vapen som inte anses som särskilt farliga.

 

Antal vapen

Förvaring av särskilt farliga vapen

 • I ett säkerhetsskåp får högst 10 st enhandsvapen förvaras
 • I ett värdeskåp får högst 20 st enhandsvapen förvaras

Förvaring av övriga vapen

 • I ett säkerhetsskåp får högst 20 st enhandsvapen förvaras
 • I ett värdeskåp får högst 40 st enhandsvapen förvaras

Skåpet ska stå i en bostad och/eller i larmat utrymme. 

 

Poängsystem

För att enkelt kunna bedömma hur många vapen man får förvara i ett vapenskåp finns ett i branschen etablerad poängsystem. Det är dock viktigt att poängera att poängsystemet inte finns i något lagrum utan ska ses som en tummregel.

Vapen för motsvarande 20 poäng är vad du normalt får i bostaden utan särskilt utrustning/tillstånd. Samtliga säkerhetsskåp enligt SS 3492 är godkända för 20 poäng och samtliga värdeskåp enligt SS EN 1143-1 utgåva 1, Grade III är godkända för 40 poäng oavsett storlek. Varje vapen har ett antal poäng.

 • 1 poäng = 1 gevär
 • 2 poäng = 1 pistol
 • 4 poäng = 1 automatvapen

20 poäng gäller per hushåll och det är till exempel inte tillåtet att förvara vapen motsvarande 40 poäng i två säkerhetsskåp i samma hushåll.

Rekommenderade skåp för vapenförvaring