Guide om kassaskåp

Kassaskåp

Kassaskåp skyddar innehållet från stöld och brand. Man skiljer mellan klassade och oklassade skåp. Men vilket skåp ska man välja? I denna guide om kassaskåp kan du läsa om all relevant information:

Har du försäkringskrav?Observera att denna guide baseras endast på allmänna rekommendationer. Ditt försäkringsbolag kan ha avvikande rekommendationer och försäkringsbelopp. Därför rekommenderar vi alltid att kontakta sin försäkringsrådgivare och ta reda på exakt vad som gäller för just din försäkring.

 

Rekommenderade kassaskåp

Upptäck hela vårt sortiment av kassaskåp.

 

Skåptyper

Här kan du läsa korta beskrivningar av alla vanligast förekommande typer av skåp. Hittar du ett skåp som motsvarar dina behov? Klicka på skåptypen, så kommer du direkt till vårt utbud av just den typen.

    Certifierat stöldskydd   Certifierat brandskydd
Värdeskåp

Värdeskåp

Värdeskåpen är mycket kraftigt stöldskyddande plåtskåp, och rekommenderas för förvaring av kontanter, klockor, guld med mera till ett högt värde. Värdeskåp inbrottstestas enligt Europanormen för värdeskåp, EN 1143-1 och säkerhetsklassificeras i Grades. Värdeskåp finns från Grade I upp till Grade VI, ju högre Grade värdeskåpet har desto inbrottssäkare är skåpet. Flera värdeskåp är även brandklassade.
Ja   Ja
Brand- och stöldskyddsskåp 

Brand- och stöldskyddsskåp

Brand- och stöldskyddsskåp är lämpliga för företaget eller hemmet vars innehåll behövs skyddas mot både stöld och brand. Brand- och stöldskyddsskåpen är testade och certifierade enligt EN 14450 för stöldskydd och EN 15659 för brandskydd. Vid brand är skåpets innehåll skyddat i 30 eller 60 minuter (P30 respektive P60).
Ja   Ja
Deponeringsskåp

Deponeringsskåp

Deponeringsskåp är avsedda för förvaring av dagskassor och är därför utrustade med en deponeringsenhet som är manipuleringstestad, dvs mot exempelvis fiskning. Deponeringsskåp inbrottstestas enligt Europanormen för deponeringsskåp, EN 1143-2 och säkerhetsklassificeras i Grades. Deponeringsskåp finns i Grade 0 upp till Grade 4, ju högre Grade deponeringsskåpet har desto mer kontanter får förvaras i skåpet.
Ja   Nej
Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp är kraftigt stöldskyddande plåtskåp som är testade och certifierade enligt svensk standard SS 3492 vid förvaring av tobak, nycklar, datorer, mobiltelefoner, kameror och vapen (se även vapenskåp). Säkerhetsskåp är inte brandtestade. Säkerhetsskåpen kan inredas med olika inredningsalternativ till exempel nycklertavlor, hängmappsramar, utdragbara lådor, avdelare för laptops, låsbara fack med mera.
Ja   Nej
Vapenskåp

Vapenskåp

Vapenskåp är en variant av säkerhetsskåp specifikt avsedda för att stöldskydda vapen och ammunition. Vapenskåp testas och certifieras enligt SSF 3492. Vissa vapenskåp är certifierade enligt S2 och erbjuder även brandskydd. Även värdeskåp i Grade III och högre är godkända för förvaring av vapen och erbjuder dessutom brandskydd.
Ja   Nej
Dokumentskåp

Dokumentskåp

Dokumentskåp är avsedda för brandsäker förvaring av affärshandlingar, kontrakt, journaler, korrespondens med mera i stående pärmar. Brandklassificeringen i brandklasserna P60, P90 eller P120 anger antal minuter innehållet är skyddat mot brand. Vissa P120-klassade dokumentskåp kan utrustas med en digitalmediainsats för ökat brandskydd. Dokumentskåp är inte inbrottsklassade.
Nej   Ja
 Arkivskåp

Arkivskåp

Arkivskåp är en variant av dokumentskåp som är avsedda för brandsäker förvaring av affärshandlingar, kontrakt, journaler, korrespondens med mera i hängande A4-mappar. Brandklassificeringen i brandklasserna P60, P90 eller P120 anger antal minuter innehållet är skyddat mot brand. Vissa P120-klassade dokumentskåp kan utrustas med en digitalmediainsats för ökat brandskydd. Arkivskåp är inte inbrottsklassade.
Nej   Ja
Datamediaskåp 

Datamediaskåp och datamediaboxar

Datamediaskåp - och boxar passar utmärkt för företag och privatpersoner som behöver skydda datamedier såsom USB-minnen, hårddiskar, CD- och DVD-skivor med mera från brand. Datamedia är nämligen mycket känsligare för värme än papper, och kan alltså INTE förvaras brandsäkert i till exempel ett Brand- och stöldskyddsskåp. Datamediaskåp kan jämföras med dokumentskåp men har ett kraftigare brandskydd som krävs för att datamedia ska klara sig vid brand. Skåpen är särskilt testade och klassificerade för att brandskydda datamedia enligt DIS- eller UTL-standarden. Klassificeringen anger hur många minuter eller timmar temperaturen i skåpet vid brand hålls på en sådan nivå att datamediat inte förstörs. Skåpen är även testade mot vatten så att de klarar även släckning.
Nej   Ja
Värdeskyddsskåp

Värdeskyddsskåp

Värdeskyddsskåp, även kallat värdeförvaringsskåp, ger ett stöldfördröjande skydd för mindre stöldbegärlig egendom utan försäkringsvärde. Värdeförvaringsskåp saknar certifiering för stöldskydd och brandskydd, men lämpar sig utmärkt för förvaring av ägodelar med personligt och affektivt värde i hemmet, sommarstugan, båten, husvagnen.
Nej   Nej
Nyckelskåp

Nyckelskåp

Nyckelskåp finns i olika modeller och beroende på vad som skall förvaras finns antingen klassade eller stöldfördröjande skåp för nycklar i livligt trafikerade utrymmen, t ex butiker, restauranger och skolor. Nyckelskåp som är certifierade enligt SSf 3492 kallas även nyckelsäkerhetsskåp. Observera att det är ett försäkringskrav för företag att förvara bilnycklar i ett nyckelsäkerhetsskåp.
Nej   Nej
Kassaskrin

Kassaskrin och kassalådor

Kassaskrin och kassalådor ger ett stöldfördröjande skydd för t ex mindre belopp kontanter. Kassalådorna ansluts till de vanligast förekommande PC-baserade butiksdatasystem som finns på marknaden. 
Nej   Nej

 

Anpassnings­­­möjligheter

Vissa skåptyper såsom värdeskåp, säkerhetsskåp och brand- och säkerhetsskåp kan anpassas efter individuella behov och önskemål enligt nedan:

 • Lås - Välj mellan traditionella nyckellås och olika avancerade kodlås. Läs mer om låsalternativ nedan.
 • Inredning - Anpassa inredningen av skåpet med extra hyllor, låsbara fack och nyckelskena. 
 • Mått - Om standardmåtten (höjd, bredd, djup) inte passar, kan vi tillverkar skåp enligt dina mått.
 • Färg (lackning) - Skåpen kan lackas i valrfri färg till en merkostnad på ca 10-15% av skåpets kostnad.
 • Vänsterhängda dörrar - Samtliga skåp har som standard högerhängda dörrar (gångjärnen sitter på högersidan). Vissa modeller kan fås med vänsterhängda dörrar.

Anpassningar avseende låsalternativ och inredning innebär att leveranstiden ökar med ca 5 arbetsdagar. Individuella mått, färg eller hängning innebär en specialtillverkning med en leveranstid på ca 4-6 veckor. Kontakta oss för en individuell offert och leveranstid, eller om du har några frågor.

 

Låsalternativ

Kassaskåp låses med nyckellås och/ eller kodlås. Det finns både oklassade och klassade nyckellås och kodlås.

Nyckellås

Det traditionella sättet att låsa ett kassaskåp är nyckeln. Ax och stam.

Kodlås

Kodlås är elektroniska lås som öppnas och stängs med kod istället för fysiska nycklar. Kodlås erbjuder en rad olika säkerhetsfunktioner, bland annat:

 • Antal koder.Enklare kodlås har i regel endast en enda kod, medan mer avancerade kodlås har en administratörskod och ett antal olika användarkoder. 
 • Loggbok, som innebär att man kan se vem som har öppnat och stängt låset och när, vilket möjliggör spårbarhet och därmed kontroll.
 • Tidsfördröjning, en säkerhetsfunktion som innebär att kodlåset/skåpet föreblir stängt under en förinställd tidsintervall (0-99 minuter) efter en upplåsning.
 • Öppet fönster, en tidsintervall (1-99 minuter) som kodlåset är öppet efter en upplåsning.
 • Väktarkod, en speciell användarkod som inte påverkas av tidsfördröjning, vilket innebär att kodlåset alltid kan öppnas omedelbart, även om tidsfördöjning är aktiverad.
 • Schemaöppning, innebär att skåpet endast kan öppnas inom vissa tidsintervaller, till exempel endast på kvällstid mellan kl 18.30 - 19.00.
 • Dualitetsöppning, som innebär att skåpet måste öppnas av två personer (med två olika koder).Samtliga värdeskåp och säkerhetsskåp kan fås med dualitetsöppning.
 • Tyst larm, skickar ett larm till en larmcentral om användaren lägger till en siffra framför sin ordinarie kod (kräver uppkoppling mot larmcentral).
 • Fjärrstyrning och fjärrövervakning gör det möjlighet att övervaka, och även kunna styra kodlåset, till exempel med engångskoder, från annan ort. Observera att denna funktion kräver någon form av uppkoppling.

Dubbla lås (Nödöppningslås)

Dubbla lås kan dels vara ett krav för att erhålla en klassning (exempelvis måste Värdeskåp i Grade IV eller högre ha dubbla lås), dels kan det finnas önskemål om att ha ett nödöppningslås (ett separat lås som kan öppna huvudlåset om man skulle tappa nyckeln eller koden). Dubbla lås kan installeras på värdeskåp och säkerhetsskåp.

  

Vanliga användningsområden

De vanligaste användningsområden för privatpersoner:

  Användningsområde Rekommenderad typ av skåp  Vår mest populära modell
1. Låsa in vapen Vapenskåp Robursafe RSK 7
2. Låsa in en liten mängd värdesaker samt pass och viktiga dokument Brand. och stöldskyddsskåp Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-670/60
3. Låsa in datamedier exempelvis hårddiskar och USB-minnen Datamediaskåp Datamediaskåp MBG 123
4. Låsa in dokument för brandsäker förvaring Dokumentskåp Dokumentskåp MBG 900-2
5. Låsa in en liten mängd värdesaker Säkerhetsskåp Säkerhetsskåp Robursafe RSK 700
6. Låsa in en större mängd värdesaker Värdeskåp Värdeskåp Robursafe 500 Grade I

 

De vanligaste användningsområden för företag:

  Användningsområde Rekommenderad typ av skåp  Vår mest populära modell
1. Låsa in dokument i hängmappar Arkivskåp Arkivskåp Robursafe RPF2-40
2. Låsa in dokument i pärmar Dokumentskåp Dokumentskåp MBG 1700
3. Låsa in dokument som behövs vara både brand och stöldsäkert Brand och stöldskyddsskåp Brand- och stöldskyddsskåp Robursafe S2-1950/60
4. Låsa in datamedier exempelvis hårddiskar och USB-minnen Datamediaskåp Datamediaskåp MBG 205
5. Låsa in handlingar där det är ett krav på SS3492 Säkerhetsskåp Säkerhetsskåp Robursafe RSK 1900/2

  

Klassificeringar av stöld- och brandskydd

Inbrottsförebyggande och brandskyddande skåp testas, klassificeras och certifieras enligt svenska, europeiska och internationella standarder. Det finns alltså fastslagna kvalitets- och säkerhetskrav, som har betydelse för dina behov och försäkringssammanhang. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller för just din försäkring.

 

Klassificering av stöldskydd

Ett skåp med certifierat inbrottsskydd har testats och godkänts enligt på förhand angivna metoder. De olika testmetoderna man använder sig av när man testar skåpen varierar med olika verktyg, från enklare borrar och slipverktyg till avancerade värme-lansar. De olika testerna sker genom tidtagning och skåpet måste klara av de tidskraven som gäller för respektive test.

Om du behöver ett godkänt stöldskydd ska du välja ett skåp som testats och certifierats enligt någon av följande standarder:

 • Certifiering enligt de svenska standarderna SSF 3492 eller S2 är det "minimikrav" som de flesta försäkringsbolagen ställer för förvaring av kontanter upp till ca 4.000 kr (privatkunder) och det som krävs för laglig förvaring av vapen och ammunition. (S2 omfattar även brandskydd, se nedan.)
 • Skåp som testas och certifieras enligt den svenska och europeiska standarden EN 1143-1 och EN 1143-2 klassificeras i Grades och är ett krav för förvaring av kontanter och lösöre till ett högre värde.
 • Enklare stöldskyddsskåp hanteras av den europeiska normen SS-EN 14450.

 

Beloppsgränser för privatpersoner

Försäkringsbolagen godkänner i regel säkerhetsskåp, brand- och stöldskyddsskåp samt värdeskåp för kontantförvaring på upp till 4.000 kr. Det finns inga beloppsgränser för smycken och andra värdesaker, dock måste värdet täckas av försäkringsbeloppet.

 

Beloppsgränser för företag

Nedanstående beloppsgränser fastställs av Försäkringsförbundet och är en rekommendation till försäkringsbolagen. Beloppsgränserna gäller förvaring av kontanter i ett olarmat värdeskåp som är certifierat enligt EN-1143-1 eller EN 1143-2. I ett larmat värdeskåp kan upp till dubbla beloppen eller mer godkännas. Värdeskåp som väger under 1.000 kg måste enligt normen förankras. Observera att rekommendationen är endast av vägledande karaktär och att inga hinder föreligger för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra villkor. Kolla därför alltid med ditt försäkringsbolag.

 

Grade Beloppsgräns
0 50.000 kr
I 80.000 kr
II 140.000 kr
III 210.000 kr
IV 350.000 kr
V 550.000 kr
VI 830.000 kr
VII 1.650.000 kr

Senast uppdaterat 2020-09-20

 

Brandskydd

Inte bara elden utan även värmen kan förstöra papper, datamedia och annan värdefull egendom. Papper förstörs vid temperaturer högre än ca 177°C. Datamedia som Flash-diskar, SD-kort, CD/DVD, USB stickor med mera däremot är mycket känsligare för värme än papper och förstörs redan vid temperaturer högre än ca 75°C (disketter vid ännu lägre temperaturer av ca 52°C). Datamedia är även känslig för gaser och fukt.

Om du behöver brandskydda din egendom ska du därför välja ett brandskyddat skåp som har testats och certifierats enligt nedanstående klassningar. Testet genomförs genom att placera skåpet i en rumstempererad ugn och öka värmen i ugnen till en maxtemperatur på 843°-1093° C. När maxtemperaturen är uppnådd startar klockan och beroende på önskad klassning avslutas testet efter 30, 60, 90, 120, 180 eller 240 minuter. Temperaturen inne i skåpet får efter avslutat test inte överstiger 170°C för papper (P), 70°C för datamedia (D) och 50°C för disketter (DIS). Vissa skåp falltestas dessutom, skåpet släpps från 5 meters till 9 meters höjd och ska efter detta vara tätt.

Exempel: Klassningen P120 innebär alltså att papper klarar sig minst 120 minuter i en brand, D60 betyder att datamedia klarar sig minst 60 minuter i en brand osv.

Certifiering Land    Testinstitut Klassningar för  
Papper (P)   
Klassningar för 
Datamedia (D)   
Klassningar för 
Diskette (DIS)
Falltest
NT Fire 017    Sverige
Norge 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)
SINTEF  
927°C
60P (60 min)
120P (120 min)
60D (60 min)
120D (120 min)
60DIS (60 min)
120DIS (120 min)
Nej
UL72 USA Underwriters Laboratories (UL)  Class 350
 (max 350° F / 177° C)
1/2H (1550° F /   843° C)
1H (1700° F /   927° C)
2H (1850° F / 1010° C)
3H (1920° F / 1049° C)
4H (2000° F / 1093° C)
Class 125
 (max 125° F / 52° C)
1/2H  (1550° F / 843° C)
Class 125
 (max 125° F / 52° C)
1/2H  (1550° F / 843° C)
9,15 m
ETL USA Electrical Testing Laboratories (ETL) / Intertek  ETL
1/2H (1400° F / 760° C) 
ETL
(max 125° F / 52° C)
30D
60D
120D
   
VDMA Tyskland Technische Universität Braunschweig 1000°C      
SS-EN 1047-1 EU / Sverige   1090°C
S60P (60 min)
S120P (120 min)
S60DIS (60 min)
   S120DIS (120 min)
S60DIS (60 min)
   S120DIS (120 min)
 9,15 m
SS-EN 15659 EU / Sverige   850°C
LFS 30P (30 min)
LFS 60P (60 min)
n/a   Nej

*H står för "hour" dvs timmar och motsvarar alltså 30, 60, 120, 180 och 240 minuter.

 

Stöld- och brandskydd

Medan det finns ett antal skåptyper som erbjuder både certifierat stöld- och brandskydd, finns faktiskt inga skåp som erbjuder certifierat stöld- och brandskydd för datamedia. I dessa fall rekommenderas ett större kassaskåp med certifierat stöldskydd som kompletteras med en mindre datamediabox som placeras inuti.

 

Vattentäthet

I tillägg till ovanstående är vissa skåp även certifierade för att skydda innehållet mot släckvatten (ETL verified water protection ). Här testar man om ett skåp är vattentät genom att placera skåpet på en viss djup (till exempel 20 cm) i minst 24, 48 eller 72 timmar. 

 

Leveranssätt och leveranstid

Nästan samtliga skåp överskrider den maximala vikten för vanliga leveranssätt såsom leverans till utlämningsställe, hemleverans eller företagspaket. Skåpet levereras därför i regel med fraktbolag som kan hantera tunga leveranser upp till 1.000 kg. Vid beställning skickas skåpet i en första leverans från fabriken/lager till transportbolaget, och i andra leveransen från transportbolaget till kunden. Det är det lokala transportbolaget som kontaktar kunden och kommer överens om lämplig leveranstid.

Leveranssätt

Vi erbjuder följande leveranssätt för skåp:

 • Leverans utan inbärning  - Skåpet kommer levereras av Schenker med leverans till kundens tomtgräns (vid leverans till villa) eller till porten (vid lägenhet eller kontor). Observera att kunden sjlälv är ensam ansvarig för inbärning av skåpet efter leverans. Om leveransen fördröjs på grund av att kunden inte kan ta emot skåpet eller inte kan nås på telefon, utgår från den fjärde arbetsdagen en lagerhyra om f n 225 kr inkl moms per dag.
 • Leverans inklusive inbärning - Skåpet levereras av lokala transportbolag. Observera att i priset för rak intransport ingår max 2 trappsteg och max 2 trösklar. Om det är fler än 2 trappsteg eller fler än 2 trösklar, offereras och faktureras kostnaden för inbärning separat. Inbärning av skåp innebär alltid en specialtransport som genomförs av minst två personer och gäller endast skåp upp till 500 kg. Om kunden inte är hemma på avtalad leveranstid eller att de faktiska förhållanden på plats inte överensstämmer med det av kunden valda och betalda leveranssättet för inbärning, förbehåller vi oss rätten att inte genomföra inbärningen av skåpet eller att efterfakturera merkostnaden.
 • Leverans inklusive inbärning och fastbultning - Samma leveransvillkor som ovan, inklusive fastbultning av skåpet på en av kunden aviserad plats. Observera att det är kundens ansvar att säkerställa att den aviserade platsen lämpar sig för fastbultning och att det är säkert att borra i golvet eller väggen (tex att det inte finns golvvärme, vattenledningar eller elledningar). Borrning sker alltså alltid på kundens risk och ansvar.
 • Specialtransport - Gäller för skåp över 500 kg samt när intransporten. Kostnader och villkkor enligt separat överenskommelse.
 • Upphämtning från fabrik/lager i Slöinge (Falkenberg). Detta leveranssätt är kostnadsfritt.

Leveranstid

Leveranstiden är normalt 3-5 arbetsdagar i södra Sverige samt storstadsregionerna. Leveranser till norra Sverige tar ca 2 arbetsdagar längre. Vid specialbeställningar gällande inredning och lås, tillkommer ca 5 arbetsdagar. Specialtillverkning av skåp innebär en leveranstid på ca 4-6 veckor.

 

Rekommenderade kassaskåp

Upptäck hela vårt sortiment av kassaskåp.