Installation av brandvarnare

Brandvarnare

För att en brandvarnare ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att den installeras korrekt. 

Rekommenderade brandvarnare

Upptäck hela vårt sortiment av brandvarnare.

 

Allmänna rekommendationer

 • Brandvarnarna ska alltid placeras enligt leverantörens anvisningar.
 • Det är viktigt att inte installera för få brandvarnare. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 55 kvm och avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnare bör helst placeras på rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
 • Ett fritt utrymme på minst 300 mm / 30 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte rökvarnare nära köksspisen eller i badrum, vind, källare, garage eller hobbyrum då de kan orsaka irriterande falsklarm på grund av fukt, draget eller dammet. För dragiga, dammiga och fuktiga utrymmen så som källare eller förråd så rekomenderas temperaturvarnare som endast reagerar på förhöjd temperatur.
 • En kolmonoxidvarnare ska placeras i andningshöjd.
 • En gasvarnare ska placeras högt (ca 15-30 cm under taket) eftersom naturgas och stadsgas är lättare än luft och stiger upp mot taket vid läckage. Observera dock att en gasvarnare för flaskgas (gasol) och LPG-gas (butan, propan etc) är tyngre än luft och sjunker därför ned mot golvet vid läckage. Gasvarnaren ska därför monteras ca 15-30 cm ovanpå golvet.
 • Glöm inte att testa dina brandvarnare när du monterat dem!
 

Installation av brandvarnare på tak

Vid installation av brandvarnare på tak, placera brandvarnaren så centralt som möjligt och minst 300 mm / 30 cm från väggarna och från eventuella ljuskällor. 

Installation av brandvarnare på taket

Installation av brandvarnare på tak med takbjälkar

Vid installation av brandvarnare på tak med takbjälkar, placera brandvarnaren från bjälken med minst bjälkens dubbla djup. Om till exempel en bjälke är 150 mm djup, ska varnaren placeras minst 300 mm från bjälken. Om bjälkens djup är större än 10% av takets höjd, bör bjölken behandlas som en vägg. Brandvarnare bör då placeras på både sidor om bjälken. 

Installation av brandvarnare på tak med takbjälkar

Installation av brandvarnare på lutande tak

Vid installation av brandvarnare på lutande tak, placera brandvarnaren max 600 mm / 60 cm rakt vertikalt från takåsen.

Installation av brandvarnare på lutande tak

Installation av brandvarnare på vägg

Vid installation av brandvarnare på vägg, placera brandvarnaren mellan 150 - 300 mm / 15 - 30 cm under taket samt minst 300 mm / 30 cm från vertikala väggar.

Installation av brandvarnare på vägg

Installation av brandvarnare i ett rum med förbränningsapparat

Vid installation av en brandvarnare i ett rum med förbränningsapparat (till exempel en öppen spis, en kakelugn, en vedeldad bastu), placera brandvarnaren mellan 1 och 3 meter från förbränningsapparaten. I övrigt gäller samma rekommendationer som ovan, dvs brandvarnaren bör placeras minst 300 mm / 30 cm från väggarna och eventuella ljudkällor 

Installation av brandvarnare i ett rum med förbränningsapparat

Installation av kolmonoxidvarnare

Kolmonoxid har en densitet som motsvarar varm luft så kolmonoxidvarnaren kan monteras på olika platser. En felaktig placering kan påverka varnarens funktion så läs nedanstående punkter nedan för att veta vad du ska undvika för att din kolmonoxidvarnare ska fungera på bästa sätt.

I samma rum som förbränningsapparaten

För larm installerade i samma rum som den bränsledrivna apparaten, oavsett om det är vägg- eller takmonterat, gäller följande:

 • Larmet bör installeras 1-3 meter från förbränningskällan (horisontellt).
 • Om rummet är delat i två delar ska larmet sitta på samma sida som förbränningskällan.
 • CO-larm installerade i rum med välvda tak ska placeras högst upp i rummet.

Utöver de ovan nämnda ska följande punkter respekteras om larmet monteras på en vägg:

 • Larmet ska installeras högt upp nära taket.
 • Larmet ska installeras över dörrar och fönster.
 • Larmet ska installeras minst 150 mm från taket.

Om larmet monteras i taket:

 • Larmet ska installeras minst 300 mm från närmsta vägg och hinder, t.ex. lampor.

 

I sovrum eller annat rum som förbränningsapparaten

Vid installation av kolmonoxidvarnare, placera kolmonoxidvarnaren så nära andningshöjden som möjligt, dvs i säng- eller sitthöjd. 

Installation av kolmonoxidvarnare

I husvagnar och båtar

Husvagnar och båtar kan utgöra en större risk för CO-utsläpp genom luftventiler med skäl av närbelägna fordon, motorer, generatorer eller grillar, detta påverkar dock inte de
grundläggande riktlinjerna för placering av kolmonoxidlarm. Husvagnar och båtar bör utrustas med larm i rum innehållande bränsledrivna apparater, placerade enligt rekommendationerna ovan. Om husvagnen består av ett enskilt boendeutrymme som inkluderar sovplatser kan detta anses motsvara en 1:a och behöver alltså bara utrustas med ett larm.

Alla separata sovutrymmen bör dock även de utrustas med varsitt larm, placerade enligt rekommendationerna ovan. Det kan
ibland vara svårt att hitta ett optimalt läge för CO-larmet, en husvagn kan till exempel ha ont om vertikala ytor. När ett larm ska installeras
i ett sådant utrymme bör dock följande två punkter hållas i åtanke:

 • Montera aldrig larmet direkt ovanför en värmeeller ångkälla; och
 • Montera alltid larmet mellan 1-3 meter från närmsta kant på potentiella källor.

 

Observera. Installera inte en kolmonoxidvarnare:

1. På ett avstånd av 1,5 meter eller mindre från en spis.

2. På platser där temperaturen kan sjunka under 5° C eller stiga över 38° C.

3. I fuktiga områden, t.ex. i närheten av badrum eller dusch.

4. I ett område med utsläpp som innehåller mycket damm, smuts eller fett, som smutsar ner eller blockerar sensorn.

5. Bakom gardiner eller möbler.

6. Luftvägar från eldstäder, luftkonditioneringventilation eller fläktar.

7. Utanför byggnaden.

8. Över en diskho eller spis.

 

 

Mer information om brandskydd

Mer information

Vill du veta mer om brandskydd? Då kan vi rekommenderar våra övriga guider: